Βρείτε Σεμινάρια
x

E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς

Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς, 18534, ΑΘΗΝΑ

Περιγραφή

Τo Πρόγραμμα λειτουργεί από το 2008, έχει εκπαιδεύσει περίπου 12.000 συμμετέχοντες, ενώ πάνω από 400 εταιρίες και φορείς το έχουν επιλέξει για την εκπαίδευση εργαζομένων τους.
Βασικά χαρακτηριστικά Προγράμματος Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πειραιώς:
· Εξειδικευμένη γνώση σε επίκαιρα και σύγχρονα εκπαιδευτικά αντικείμενα από έμπειρους διδάσκοντες μέσω φιλικού και εύχρηστου περιβάλλοντος εργασίας
· Ψηφιακό υλικό διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή στη πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (ακόμα και μετά τη λήξη του σεμιναρίου)
· Χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες ECVET (για σεμινάρια ή προγράμματα άνω των 50 ωρών)
· Υψηλοί δείκτες ικανοποίησης από τους αποφοίτους μας που αξιολόγησαν την εκπαιδευτική διαδικασία και την υποστήριξη κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης
· Έναρξη τμημάτων 3-4 φόρες ανά ακαδημαϊκό έτος και ευελιξία ολοκλήρωσης της on line εξέτασης εντός έτους από την εγγραφή
· Δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων σε μηνιαίες δόσεις και καταβολή μειωμένων διδάκτρων σε συγκεκριμένες ομάδες
· Δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων σεμιναρίων (εκπαιδευτικών ενοτήτων) ή προγράμματος (ομάδας σεμιναρίων)
 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος ανακοινώνεται στο Διαδίκτυο. Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων για τα e-learning σεμινάρια (εκπαιδευτικές ενότητες) είναι τρεις ετησίως και διαρκούν συνήθως Ιούλιο-Οκτώβριο για τα τμήματα που ξεκινούν τον Οκτώβριο, Ιανουάριο-Μάρτιο για τα τμήματα που ξεκινούν Μάρτιο και Απρίλιο-Μάιο για τα τμήματα που ξεκινούν Ιούνιο. Για να εγγραφείτε σε κάποιο από τα σεμινάρια θα πρέπει να συμπληρώσετε και υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρείτε στην ιστοσελίδα.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις από Πτυχιούχους και φοιτητές όλων των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και Αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση που υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις για την παρακολούθηση κάποιας εκπαιδευτικής ενότητας αυτές αναγράφονται στο αντίστοιχο syllabus στην ιστοσελίδα του Προγράμματος

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
To Πρόγραμμα καταργεί χωροχρονικά όρια και παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους, ανεξαρτήτως περιοχής κατοικίας και καθημερινών υποχρεώσεων, αφού δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να το παρακολουθούν από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή έχουν ελεύθερο χρόνο, αρκεί να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης). Το περιβάλλον εργασίας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι πολύ φιλικό και εύχρηστο, ώστε να διευκολύνει τη μελέτη, ενώ παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη. Το εκπαιδευτικό υλικό όλων των εκπαιδευτικών ενοτήτων περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Σε κάποιες από τις εκπαιδευτικές ενότητες είναι διαθέσιμα και video διαλέξεων, τα οποία δεν μπορεί ο συμμετέχοντας να αποθηκεύσει αλλά μόνο να παρακολουθήσει on line συνδεδεμένος με την πλατφόρμα όσες φορές το επιθυμεί.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση μιας εκπαιδευτικής ενότητας χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
• Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, εφόσον η διάρκεια παρακολούθησης της εκπαιδευτικής ενότητας είναι τουλάχιστον 50 ώρες. Στο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης αναγράφεται η διάρκεια σε ώρες και οι μονάδες ECVET (1 μονάδα ανά 25 ώρες).
• Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης, εφόσον η διάρκεια παρακολούθησης της εκπαιδευτικής ενότητας είναι λιγότερο από 50 ώρες Στη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης αναγράφεται μόνο η διάρκεια παρακολούθησης χωρίς μονάδες ECVET.
Ο Οδηγός Σπουδών αποτελείται από εκπαιδευτικές ενότητες-σεμινάρια που εντάσσονται σε επιμέρους προγράμματα. Τίτλος Σπουδών χορηγείται με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, αλλά και κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικών ενοτήτων ίδιου προγράμματος. 
Μετά την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας και πριν την χορήγηση των Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης ή Βεβαιώσεων Επιτυχούς Παρακολούθησης οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη φόρμα αξιολόγησης του μαθήματος. Η αξιολόγηση γίνεται επώνυμα, αλλά τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στον διδάσκοντα μόνον μετά τις εξετάσεις και την παράδοση της βαθμολογίας. Κατόπιν επεξεργασίας των αποτελεσμάτων εξάγονται δείκτες ικανοποίησης των αποφοίτων από το πρόγραμμα, καταγράφονται υποδείξεις/προτάσεις βελτίωσης και τα συγκεντρωτικά στοιχεία προωθούνται στον διδάσκοντα και τον επιστημονικό υπεύθυνο. Tα αποτελέσματα παίζουν ειδικό και σημαντικό ρόλο και για την συνέχιση της συνεργασίας του προγράμματος με τους διδάσκοντες. Η μέση βαθμολογία αξιολόγησης των σπουδαστών που έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των τελευταίων κύκλων σπουδών του είναι 4,6 με άριστα το 5 στο σύνολο των ερωτημάτων αξιολόγησης που τους έχουν τεθεί σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος, το εκπαιδευτικό υλικό και τους εκπαιδευτές (κλίμακα 1-χειρότερο έως 5-καλύτερο).
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι ή οι σπουδαστές του Προγράμματος μπορούν να επικοινωνούν στο email learnxrh@unipi.gr ή στα τηλέφωνα 6949476064 και 6942262930.
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 7/06

E-Learning

Επικοινωνήστε με τον φορέα
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.