ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σχολή επιστημών Αγωγής
από το Mediterranean College

Master Ειδικής Αγωγής &
Master Εκπ/κής Διοίκησης
International Publishers Exhibition
& DES

Σεμινάρια & Εργαστήρια
για εκπαιδευτικούς
Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς
και γονείς στην Αθήνα

Δείτε το νέο μας πρόγραμμα
για τον Οκτώβριο 2017
education

Σεμινάρια: Εκπαίδευση

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 68 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 21/03/2018
DI is widely discussed and applied as a new educational approaches, catering for all learners types and intelligences. In this workshop, we will explore what DI is and how we can apply it in class. Working together, we will imp...
ΑΘΗΝΑ 22/03/2018
Η αναλυτική παρουσίαση των σύγχρονων θεωριών μάθησης σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, η κατανόηση βασικών εννοιών της εκπαίδευσης ενηλίκων, των χαρακτηριστικών προσδοκιών και αναγκών των ενήλικων εκπαιδευομένων ......
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μάθουν αρχικά οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν τα πρωτογενή συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ που επηρεάζουν τα παιδιά και αποτελούν βασικό παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση της παραβατικής...
Στόχος αυτής της ενημέρωσης είναι να μάθουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν τις οπτικοαντιληπτικές ικανότητες που επηρεάζουν τις επιδόσεις των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και τα μαθηματικά. Σε ...
ΑΘΗΝΑ 22/03/2018
Σκοπός του προγράμματος είναι η προσέγγιση της διαφορετικότητας και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Αρχικά, εξετάζονται τα διάφορα γνωστικά χαρακτηριστικά των μαθητών και αναλύονται τα μοντέλα που διέπουν την προσαρμοσμένη εκ...
ΑΘΗΝΑ 22/03/2018
H απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων εκ μέρους των επιμορφούμενων στο πλαίσιο λειτουργίας των Δομών ΕΕΚ, να συσχετίζουν το θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση και την αγορά εργασίας ......
ΑΘΗΝΑ 22/03/2018
Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους....
ΑΘΗΝΑ 22/03/2018
Η παροχή εξειδίκευσης σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, όπως σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιλογή και αποτελεσματική εφαρμογή ......
ΑΘΗΝΑ 22/03/2018
Η αναβάθμιση των γνώσεων των εκπαιδευομένων στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς και σε θέματα φιλοσοφίας και Αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων γενικότερα....
ΑΘΗΝΑ 23/03/2018
Όλο και περισσότερα παιδιά με προβλήματα όρασης εντάσσονται στα σχολεία και πολλοί εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης θα δουλέψουν για πρώτη φορά με παιδιά με προβλήματα όρασης.Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουμε τη φύση...
ΑΘΗΝΑ 24/03/2018
Στόχος του είναι οι εκπαιδευτικοί να έρθουν σε επαφή με την ανθρωπιστική διάσταση της εκπαίδευση ς, να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες της Συμβουλευτικής και να βοηθηθούν στην εξερεύνηση και ανάπτυξη του εαυτού τους....
ΑΘΗΝΑ 31/03/2018
Το σημερινό σχολείο πρέπει να προετοιμάζει τα παιδιά να ζήσουν σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία, παρέχοντάς τους μια εκπαίδευση που αυξάνει τη διαπολιτισμική κατανόηση, αναπτύσσει τον αμοιβαίο σεβασμό και προωθεί θετικές εικόνες...
ΑΘΗΝΑ 31/03/2018
Κατά τη διάρκεια της νηπιακής και παιδικής ηλικίας το παιδί μαθαίνει να κινείται και μαθαίνει μέσα από την κίνηση. Το παιδί διεκδικεί την κατάκτηση και την κατανόηση του κόσμου που το περιβάλλει και αυτό απαιτεί αισθητηριακή ολ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/03/2018
Είναι δεδομένο ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός μαθητών στο φάσμα του αυτισμού βρίσκεται κάθε χρόνο στις τάξεις των σχολείων τόσο της ειδικής όσο και της γενικής εκπαίδευσης. Οι μαθητές αυτοί δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ...
ΑΘΗΝΑ 31/03/2018
Νομοθετικό πλαίσιο –Κριτήρια επιλογής παιδιού -Διαδικασία (χρήσιμοι σύνδεσμοι). Σε ποιους μαθητές απευθύνεται. Τρόπος λειτουργίας του θεσμού-Τι προσφέρει-Τυπικές και ουσιαστικές υποχρεώσεις του δασκάλου παράλληλης στήριξης. Τμή...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01/04/2018
Το σεμινάριο για την αξιοποίηση του Δράματος & του θεάτρου στη διδασκαλία και στην ειδική αγωγή, αποτελεί μια θεωρητική αλλά και βιωματική προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο οι τέχνες μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο ...
ΑΘΗΝΑ 01/04/2018
Ποια είναι η θέση των κατοίκων μιας πολιτείας όταν ανακύπτουν δύσκολα προβλήματα; Τι σημαίνει «κοινωνική ευθύνη» για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά; Μια ακραία ιστορία από το μακρινό παρελθόν μας περιγράφει ο Λόπε δε Βέγα σ...
ΑΘΗΝΑ 11/04/2018
Πρόκειται για ένα βιωματικό εργαστήριο για όσους και όσες αναζητούν κάτι καινοτόμο στη διδασκαλία της ιστορίας, που μέσα από την αλληλεπίδραση, τη βιωματική εκπαίδευση, την ανατροφοδότηση και τον αναστοχασμό θα μπορέσουν να κάν...
ΑΘΗΝΑ 11/04/2018
Πρόκειται για ένα βιωματικό εργαστήριο για όσους και όσες αναζητούν κάτι καινοτόμο στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας, που μέσα από την αλληλεπίδραση, τη βιωματική εκπαίδευση, την ανατροφοδότηση και τον αναστοχασμό θα μπορ...
ΑΘΗΝΑ 11/04/2018
Η αναπνοή αποτελεί τον πρώτο και στοιχειώδη ρυθμό στη ζωή μας. Από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μας, ερχόμαστε σε επαφή με την έννοια του παλμού....
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας