ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς
και γονείς στην Αθήνα

Δείτε το νέο μας πρόγραμμα
για τον Οκτώβριο 2017
Διεθνώς πιστοποιημένα προγράμματα
στις Σύγχρονες Εφαρμογές της
Ειδικής Αγωγής
education

Σεμινάρια: Εκπαίδευση

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 108 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 24/09/2018
Αποκτήστε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να γίνετε κι εσείς ένας επαγγελματίας ανιματέρ και να έχετε την ευκαιρία μιας επιτυχημένης καριέρας στον χώρο των παραστατικών τεχνών! ...
ΑΘΗΝΑ 24/09/2018
Με την παρουσίαση κοινωνιολογικών προσεγγίσεων εξετάζεται η σχολική επίδοση των μαθητών σε σχέση με την κοινωνική καταγωγή τους. Επίσης, αναφέρεται η επίδραση της συμπεριφοράς της οικογένειας ......
ΑΘΗΝΑ 26/09/2018
Το παιδί είναι ένα κοινωνικό πλάσμα που αναζητά τη θέση του στο σπίτι, το σχολείο και γενικά την κοινωνία. Η συμπεριφορά του λοιπόν έχει κάθε φορά έναν ορισμένο στόχο, όπου ο δάσκαλος θα πρέπει να κατανοήσει και να αλλάξει αν χ...
ΑΘΗΝΑ 27/09/2018
Όλο και περισσότερα παιδιά με προβλήματα όρασης εντάσσονται στα σχολεία και πολλοί εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης θα δουλέψουν για πρώτη φορά με παιδιά με προβλήματα όρασης.Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουμε τη φύση...
ΑΘΗΝΑ 29/09/2018
Το 6ωρο σεμινάριο προσφέρεται με έμφαση στην ενότητα Σχολικές συνθήκες που σχετίζονται με τα ευρήματα στο WISC-V (π.χ. τί αναμένεται μαθησιακά από ένα μαθητή με χαμηλή Λεκτική Κατανόηση, κ.α. αναλυτικά για κάθε δείκτη) και στην...
ΑΘΗΝΑ 29/09/2018
Η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής όλων. Υπάρχει μια έμφυτη ανταπόκριση ικανή να αγγίξει τον ψυχισμό κάθε ανθρώπου. Συντροφεύει τον άνθρωπο σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται, στις ευχάριστες και δυσάρεστες ...
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση ειδικών γνώσεων στο αντικείμενο της μουσικοκινητικής αγωγής και της μεθοδολογίας της στα παιδιά, και η ενδυνάμωση του βιογραφικού με την απόκτηση του πιστοποιητικού για την αγορά εργασίας....
ΑΘΗΝΑ 29/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία, μια κατεύθυνση νέα και ανερχόμενη στον τομέα της ψυχολογίας. Πιο συγκεκριμένα, το σεμινάριο παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές οδηγίες για το πώς μπορεί ...
ΑΘΗΝΑ 29/09/2018
Το Σεμινάριο περιλαμβάνει: Κατάρτιση και εξειδίκευση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων. Διαλέξεις και παρουσιάσεις παιδαγωγικών εργαλείων. Πρακτική εξάσκηση σε δημόσιους φορείς και σε σχολικές μονάδες (ΣΜΕΑΕ). Εκπαίδευση στο Σχε...
ΑΘΗΝΑ 29/09/2018
Νομοθετικό πλαίσιο –Κριτήρια επιλογής παιδιού -Διαδικασία (χρήσιμοι σύνδεσμοι). Σε ποιους μαθητές απευθύνεται. Τρόπος λειτουργίας του θεσμού-Τι προσφέρει-Τυπικές και ουσιαστικές υποχρεώσεις του δασκάλου παράλληλης στήριξης. Τμή...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα μαθησιακά και συμπεριφορικά προβλήματα (π.χ. κοινωνικο-συναισθηματικά προβλήματα, προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο, δυσκολίες στη μάθηση...
ΑΘΗΝΑ 29/09/2018
Το τμήμα αυτό έχει σαν στόχο να αναπτύξει τη φαντασία, την αισθητική καλλιέργεια, τη δημιουργικότητα μέσω της μουσικής, της κίνησης, του λόγου και του θεάτρου. Πρόκειται για έναν κύκλο επιμορφωτικών μαθημάτων που απευθύνεται σε...
Η αναλυτική παρουσίαση των σύγχρονων θεωριών μάθησης σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, η κατανόηση βασικών εννοιών της εκπαίδευσης ενηλίκων, των χαρακτηριστικών προσδοκιών και αναγκών των ενήλικων εκπαιδευομένων ......
ΑΘΗΝΑ 30/09/2018
Η έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση συντελεί στην αδυναμία αποτελεσματικής υποστήριξης με αποτέλεσμα οι μαθητές με ε.ε.α να αποστρέφονται το σχολείο, να αναπτύσσουν συναισθηματικά και κοινωνι...
Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή, επαγγελματία και θεραπευτή ειδικής αγωγής ....
H απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων εκ μέρους των επιμορφούμενων στο πλαίσιο λειτουργίας των Δομών ΕΕΚ, να συσχετίζουν το θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση και την αγορά εργασίας ......
Η παροχή εξειδίκευσης σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, όπως σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιλογή και αποτελεσματική εφαρμογή ......
ΑΘΗΝΑ 30/09/2018
Στους χώρους ειδικής εκπαίδευσης γίνεται προσπάθεια όλα να μοιάζουν με παιχνίδι. Είναι όμως πραγματικά; Μέσα από ένα βιωματικό σεμινάριο θα μελετήσουμε τις πρακτικές των εργαζομένων στους χώρους ειδικής εκπαίδευσης και θα ανιχν...
ΑΘΗΝΑ 01/10/2018
Σκοποί του προγράμματος είναι η διερεύνηση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία, η Λήψη Αποφάσεων σε εποχή με ρευστά ‘δεδομένα’, η αντιμετώπιση μεταβάσεων από γνωστές σε άγνωστες καταστάσεις και η Δυναμική της Ομάδα...
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
International Publishers Exhibition
& DES

Σεμινάρια & Εργαστήρια
για εκπαιδευτικούς

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας