Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Financial English

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2,5 μήνες

Εισηγητής

Συριστατίδου Χαραλαμπία

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους είναι ή θέλουν να γίνουν στελέχη χρηματοπιστωτικών φορέων και ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον Τραπεζικό τομέα και σε όσους συνεργάζονται ή έχουν ήδη εμπορικές συναλλαγές με το εξωτερικό ή σκοπεύουν να δημιουργήσουν τέτοιες σχέσεις στο μέλλον. Θεωρείται, λοιπόν, απαραίτητο ότι πρέπει να είναι ενήμεροι της ορολογίας που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές τους με το εξωτερικό και οι οποίες αφορούν σε προϊόντα, αγορές ή πωλήσεις, προώθηση προϊόντων, σχέσεις με τράπεζες, επιταγές, τιμολόγια, συναλλαγματικές, επιτόκια, συνάλλαγμα, χρηματιστήριο και άλλες δραστηριότητες.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση με την ορολογία και τις σχετικές εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και κυρίως στις Τράπεζες.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να κατανοεί τις έννοιες και τα εργαλεία της οικονομικής ορολογίας για να μπορεί να αποδίδει τη σημασία αγγλικών λέξεων σχετικών με την οικονομία, τις χρηματοδοτήσεις, τις τραπεζικές και επιχειρησιακές συναλλαγές.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ασκήσεις που ενσωματώνουν ειδικό λεξιλόγιο που καλύπτει θέματα τραπεζικών λογαριασμών, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, τα είδη των τραπεζών και τους κανονισμούς αυτών. Δεν υπάρχουν εξετάσεις ή εργασίες για το μάθημα αυτό.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

1η εβδομάδα: Banking and Credit, Reading a bank statement, Writing cheques, credit cards
2η εβδομάδα: Commercial and Investment banking, Loans and Credit
3η εβδομάδα: Accounting systems
4η εβδομάδα: Central banking and monetary system, Talking about figures
5η εβδομάδα: Meetings and Negotiating
6η εβδομάδα: Foreign Exchange
7η εβδομάδα: Fraud, Bankruptcy
8η εβδομάδα: Stocks and shares, Mergers and Acquisitions
9η εβδομάδα: Business Correspondence, Writing reports
10η εβδομάδα: Taxes and insurance 

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 1.2
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.