Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Tourism English

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
23/9/2024
2 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
4/11/2024
2 μήνες

Εισηγητής

Χ. Συριστατίδου, Καθηγήτρια Αγγλικών

Σκοπός

Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη σύνταξη της Αγγλικής γλώσσας σε θέματα που σχετίζονται με τις εμπορικές σχέσεις, τις παρουσιάσεις, τις διαπραγματεύσεις, την οργάνωση επιχειρήσεων, τη διοίκηση ανθρώπινου προσωπικού κ.α.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Ο επιμορφούμενος θα είναι σε θέση:

  • να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά διατύπωσης και σύνθεσης της Αγγλικής επιστημονικής γλώσσας και ειδικότητάς του
  • να βελτιώσει την γενική επικοινωνιακή του ικανότητα στην Αγγλική γλώσσα (δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου) στον τομέα των επιχειρήσεων
  • να αντιλαμβάνεται την ορολογία και τις έννοιες κλειδιά της ειδικότητας του
  • να είναι εξοικειωμένος με κάποιες από τις πρακτικές δεξιότητες που θα κληθεί να αναπτύξει ως μελλοντικό στέλεχος επιχειρήσεων σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα
  • να παρουσιάζει τις υποθέσεις ή τα επιχειρήματά του με σαφήνεια και ακρίβεια
  • να πείθει τους συνομιλητές του για τις απόψεις του στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις του
  • να αναπτύσσει διαπολιτισμικές ικανότητες επικοινωνίας

 

Περιγραφή σεμιναρίου

1η εβδομάδα: Jobs, people, organizations

2η εβδομάδα: Money (sales, costs,mergers, marketing)

3η εβδομάδα: Finance and the economy

4η εβδομάδα: Business skills, meetings, presentations,

5η εβδομάδα: Cultural diversity, telephoning and socializing

6η εβδομάδα: Phrasal verbs, idioms related to business administration

8η εβδομάδα: Company positions, recruitment process

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 1.2
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.