Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Digital Banking Fundamentals

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
3 μήνες

Εισηγητής

Γεώργιος Λ. Λαμπρόπουλος

Σκοπός

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη και περιγραφή των βασικών εννοιών και τεχνολογιών του ευρύτερου χώρου της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι τρέχουσες τάσεις και εξελίξεις, τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών καθώς και οι νέες μεθοδολογίες και τεχνολογίες που υιοθετούνται στο χώρο της Τραπεζικής.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κατά την ολοκλήρωση της μελέτης του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν, να κατανοούν και να περιγράφουν:
Τις βασικές έννοιες της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής
Τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Τραπεζικής
Τις μεθόδους και τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών
Τις νέες μεθοδολογίες Project Management που ακολουθούνται
Τις νέες τεχνολογίες που υιοθετούνται στο χώρο της Τραπεζικής

Περιγραφή σεμιναρίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ
Ο ρόλος της τεχνολογίας στην αποτελεσματικότητα των τραπεζών
1.1. Εισαγωγή και εξέλιξη Πληροφοριακών συστημάτων στον Τραπεζικό χώρο=
1.2. Κίνητρα και οφέλη υιοθέτησης νέων Τεχνολογιών
1.3. Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα και νέες τεχνολογίες
1.4. Αναγκαιότητα προσαρμογής λόγω νομοθεσίας & Κοινοτικών οδηγιών
1.4.1 Revised Payment Service Directive (PSD2)
1.4.2 General Data Protection Regulation (GPDR)

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Τραπεζικού συστήματος (Digital Transformation)
2.1. Εισαγωγή – Ορισμοί
2.2. Επίδραση και συμβολή τεχνολογίας
2.3. Νέες τεχνολογίες και ασφάλεια δεδομένων & συναλλαγών

Ψηφιακή Τραπεζική (Digital Banking)
3.1. Συμβολή του Digital Banking στις τραπεζικές υπηρεσίες
3.2. Home Banking
3.3. Internet Banking / Mobile Banking
3.4. Digital Onboarding
3.5. Open Banking (Banking APIs)

Αυτοματοποιημένα Συστήματα Πληρωμών
4.1. ATMs
4.2. POS
4.3. Νέες μέθοδοι συναλλαγών (QR-code, NFC, biometrics)
4.4. Τελευταίες τάσεις και εξελίξεις

Νέες μεθοδολογίες Project Management
5.1. Design Thinking
5.2. Lean
5.3. Agile

Νέες Τεχνολογίες
6.1. Βιομετρικά Χαρακτηριστικά (Biometrics)
6.2. Τεχνητή Νοημοσύνη (Α.Ι)
6.3. Blockchain

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επιθυμητές γνώσεις πληροφορικής ή/και τραπεζικής
ΠΙΘΑΝΑ ΤΡΙΤΑ ΚΟΣΤΗ
Προτεινόμενη βιβλιογραφία (προαιρετικά)

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 1.2
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.