Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Η Διαχείριση των Κρίσεων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2 μήνες

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη της διοίκησης και τους διευθυντές λειτουργίας, παραγωγής και συντήρησης της κάθε επιχείρησης, στα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, στους εργαζόμενους που ασχολούνται με την επικοινωνία – την Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και στους εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις ομάδες για την αντιμετώπιση κρίσεων και θέλουν να συμβάλλουν θετικά στη διατήρηση της εικόνας της επιχείρησης στα μάτια των πελατών της και της κοινωνίας.

Σκοπός

Το σύγχρονο Crisis Management (Η Διαχείριση Κρίσεων) αναπτύχθηκε από την ανάγκη του ελέγχου των συνεπειών καταστροφικών ή οδυνηρών καταστάσεων για μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Θα πρέπει ως διαχείριση να παραμείνει ανεξάρτητη από το περιεχόμενο της κρίσης. Για κάποιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς είναι απαραίτητο να έχουν καταστρώσει εκ των προτέρων κάποια σχέδια για να διασφαλίσουν όχι μόνο τη συνέχεια των εργασιών τους αλλά, και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών μιας μικρής σε έκταση ή μεγαλύτερης σε συνέπειες κρίσης.

Στο πρόγραμμα αυτό αναλύονται, με άμεσο τρόπο κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους συμβαίνουν οι κρίσεις και προτείνονται λύσεις για την καλύτερη διαχείρισή τους τόσο πριν και κατά την διάρκεια του γεγονότος, όσο και μετά το συμβάν.

Στόχος του σεμιναρίου είναι ο περιορισμός ή η ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε βλάβης ή άλλης επίπτωσης στη φήμη και την δημόσια εικόνα της επιχείρησης. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των στελεχών που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν – διαχειριστούν μια ενδεχόμενη κρίση. Βασιζόμαστε πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων και βελτιώνουμε τις δεξιότητές τους.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

1) ο περιορισμός ή η ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε βλάβης ή άλλης επίπτωσης στη φήμη και την δημόσια εικόνα της επιχείρησης.
2) βελτίωση των δεξιοτήτων των στελεχών που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν – διαχειριστούν μια ενδεχόμενη κρίση.
3) Προετοιμασία και οργάνωση συλλογικής ανταπόκρισης σε μια κατάσταση κρίσης
4) Απόκτηση των κατάλληλων αντανακλαστικών ως οργανισμός
5) Αντίσταση στην πίεση των δημοσιογράφων
6) Απόκτηση γνώσης σχετικά με το πώς να τερματιστεί μια κρίση
7) Διαχείριση της χρονικής περιόδου μετά την κρίση
8) Ανατροφοδότηση για την διοίκηση και τους εργαζόμενους
9) Κατανόηση της λειτουργίας των ΜΜΕ σε περίοδο κρίσης
10) Ενδυνάμωση του ρόλου του Εκπροσώπου Τύπου (Spokesperson)
11) Διατήρηση και προώθηση της εταιρικής εικόνας
12) Αντίσταση στην πίεση των δημοσιογράφων
13) Προετοιμασία και οργάνωση της επικοινωνίας σε περίπτωση κρίσης
14) Αναγνώριση αδύναμων επικοινωνιακών σημάτων
15) Αξιολόγηση των κινδύνων στις οποίες εκτίθεται η εταιρική εικόνα
16) Διαχείριση των σχέσεων με τα ΜΜΕ κατά την περίοδο κρίσης
17) Κατανόηση των προσαρμοσμένων εργαλείων επικοινωνίας στην περίοδο κρίσης

Περιγραφή σεμιναρίου

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Σημειώσεις προερχόμενες από την Ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία με μελέτες περίπτωσης (case studies), παραδείγματα, στρατηγικές και καλές πρακτικές οι οποίες αν εφαρμοστούν από τους επιμορφούμενους μπορεί να τους πείσουν και να τις εφαρμόσουν στην υπηρεσία ή τον οργανισμό που εργάζονται.

Το πρόγραμμα

Ενότητα 1η

 • Η κατανόηση της κρίσης, ο ορισμός των κρίσεων,
 • Ανάλυση των διαφορετικών μορφών των κρίσεων,
 • Γιατί συμβαίνουν οι κρίσεις; Είναι αναπόφευκτες;
 • Η ανατομία μιας κρίσης και η πρόβλεψή της,
 • Εξομοίωση κρίσης σε πραγματικό χρόνο (διαχωρισμός των καταρτιζομένων σε δύο ομάδες:
 1. Η πρώτη θα προετοιμάσει την περίπτωση εκδήλωσης μιας κρίσης
 2. Η δεύτερη θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των σχέσεων με τον τύπο
 • Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με την κρίση και τη μετά την κρίση περίοδο
 • Παρουσίαση δημοσιευμάτων του Τύπου
 • Συλλογική και ατομική ανάλυση (άνευ κριτικής διάθεσης) των στάσεων και των αντιδράσεων του κάθε συμμετέχοντα στην κρίση
 • Συμβουλές και προτάσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια μιας κρίσης

Ενότητα 2η

 • Διαφορετικές περιπτώσεις κρίσης
 • Πως λειτουργούν τα ΜΜΕ σε περιόδους κρίσης: διάφοροι τρόποι για εντοπισμό της είδησης, ο ρόλος και οι προσδοκίες διαφορετικών τύπων ΜΜΕ, οι επιλογές και η παρουσίαση της είδησης (editorial)
 • Τηλεφωνική δήλωση, η αρχή του επικοινωνιακού κυκλώματος: παγίδες προς αποφυγή, αρχές που θα πρέπει να τηρηθούν (σύμπνοια, δράση, διαφάνεια)
 • Διαφύλαξη της εταιρικής εικόνας κατά το ρεπορτάζ: ερωτήσεις – παγίδες, ψυχολογικά και συναισθηματικά κριτήρια
 • Ζωντανές ή ταυτόχρονες συνεντεύξεις με αντικρουόμενες απόψεις. Απαντώντας άμεσα χωρίς την αποφυγή των ερωτήσεων, χωρίς απώλεια της αυτοσυγκράτησης και επιβεβαιώνοντας ότι το μήνυμα θα μεταδοθεί σωστά στο κοινό
 • Ελέγχοντας το μήνυμα κατά τη Συνέντευξη Τύπου: εκφράζοντας ξεκάθαρα το μήνυμα, επικίνδυνο ή “βαρύ” λεξιλόγιο, θετικές εκφράσεις

Ενότητα 3η

 • Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσουμε και ποιους οικονομικούς πόρους να χρησιμοποιήσουμε
 • Η κρίση και η επικοινωνία με τα ΜΜΕ: ο χρηματοοικονομικός πυλώνας και ο πυλώνας εταιρικής εικόνας για την εταιρεία και τους εργαζόμενους
 • Ο πυρήνας της κρίσης και το Γραφείο Τύπου: ατομικοί ρόλοι, πηγές πληροφόρησης, ο εκπρόσωπος για τα ΜΜΕ, οι προτεραιότητες στις επαφές, οι παγίδες προς αποφυγή
 • Η πληροφόρηση κατά την κρίση: οι πληροφορίες που πρέπει να μεταφερθούν με την επικοινωνία και σε ποιον; Μηνύματα – κλειδιά, οπτικές γωνίες και παράθεση επιχειρημάτων
 • Το δελτίο τύπου κατά την περίοδο κρίσης: το επικοινωνιακό εργαλείο επιλογής
 • Ο ρόλος του Εκπροσώπου Τύπου (Spokesperson)
 • Ζωντανό ρεπορτάζ, απάντηση στις ερωτήσεις ενός δημοσιογράφου σε περίοδο κρίσης
 • Η συνέντευξη τύπου από την εταιρεία
 • Συνεντεύξεις με αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις
 • Κλείσιμο προγράμματος – τελικές σκέψεις – συμπεράσματα.

Οι δεξιότητες που στοχεύουμε να βελτιωθούν

 • Προετοιμασία και οργάνωση συλλογικής ανταπόκρισης σε μια κατάσταση κρίσης
 • Απόκτηση των κατάλληλων αντανακλαστικών ως οργανισμός
 • Αντίσταση στην πίεση των δημοσιογράφων
 • Απόκτηση γνώσης σχετικά με το πώς να τερματιστεί μια κρίση
 • Διαχείριση της χρονικής περιόδου μετά την κρίση
 • Ανατροφοδότηση για την διοίκηση και τους εργαζόμενους
 • Κατανόηση της λειτουργίας των ΜΜΕ σε περίοδο κρίσης
 • Ενδυνάμωση του ρόλου του Εκπροσώπου Τύπου (Spokesperson)
 • Διατήρηση και προώθηση της εταιρικής εικόνας
 • Αντίσταση στην πίεση των δημοσιογράφων
 • Προετοιμασία και οργάνωση της επικοινωνίας σε περίπτωση κρίσης
 • Αναγνώριση αδύναμων επικοινωνιακών σημάτων
 • Αξιολόγηση των κινδύνων στις οποίες εκτίθεται η εταιρική εικόνα
 • Διαχείριση των σχέσεων με τα ΜΜΕ κατά την περίοδο κρίσης
 • Κατανόηση των προσαρμοσμένων εργαλείων επικοινωνίας στην περίοδο κρίσης

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 0.8
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.