ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
σε όλους τους τομείς
Δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Η ΠΩΛΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αθήνα: 18 Οκτωβρίου
Θεσσαλονίκη: 8 Οκτωβρίου
financial

Σεμινάρια: Χρηματοοικονομικά

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 22 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 24/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το πρόγραμμα «Οικονομική Αξιολόγηση πελατών / προμηθευτών» της ICAP Training Solutions είναι προσαρμοσμένο, πλήρως, στη νέα πραγματικότητα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, για τις ΜΗ εισηγμένες επιχειρήσεις και των ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Η κρίση και ό,τι αυτή επιφέρει, επηρεάζει και τη φύση των συναλλαγών με τους πελάτες. Η διαχείριση απαιτήσεων δυσκολεύει ολοένα και περισσότερο. Η ορθή διάγνωση, παρακολούθηση και κυρίως η διαχείριση των οφειλών είναι επιτακτικ...
ΑΘΗΝΑ 28/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το σεμινάριο έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ως ενός εργαλείου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ......
ΑΘΗΝΑ 01/10/2018
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που στόχο έχει να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους επιμορφούμενους στο πεδίο της διοίκησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και ειδικά σε θέματα χρηματοδότησης. ...
ΑΘΗΝΑ 02/10/2018
Σκοπός του σεμιναρίου είναι ή παροχή βασικών απλών οικονομικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την ορθή λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08/10/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Το σεμινάριο αυτό είναι ένα εξειδικευμένο σεμινάριο - Workshop στο οποίο παρουσιάζεται βήμα προς βήμα και με Πρακτικά Παραδείγματα η αποτίμηση της Αξίας μιας Επιχείρησης ενώ αναλύονται και τα βήματα ολοκλήρωσης μιας Αγοραπωλησί...
ΑΘΗΝΑ 10/10/2018
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/10/2018
Σκοπός του σεμιναρίου είναι αφενός η παρουσίαση όλων των αλλαγών που επήλθαν στον Ν 3869/2010 με τον πρόσφατο Ν 4549/2018 και η εφαρμογή τους στην πράξη, αφετέρου η ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις που έχουν μεσολαβήσει εν τω μ...
ΑΘΗΝΑ 13/10/2018
Ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο για όσους επιθυμούν να βελτιώσουν ή να ξεκινήσουν τις σπουδές τους στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα), σε ένα πρακτικό και αποτελεσματικό Σεμινάριο...
ΑΘΗΝΑ 15/10/2018
Οι συμμετέχοντες - οικονομικά αλλά και μη οικονομικά στελέχη - ξεκινώντας από τα δεδομένα μιας επιχείρησης θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλα τα στάδια του Προϋπολογισμού και του Συστήματος Αναφορών....
ΑΘΗΝΑ 15/10/2018
Η κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των χρηματιστηριακών επενδύσεων, των χρηματιστηριακών αγορών και των χρηματιστηριακών δεικτών,Απόκτηση δυνατότητας Αναγνώρισης των Επενδυτικών ευκαιριών στο πλανητικό χωριό, Η απόκτηση τη...
ΑΘΗΝΑ 22/10/2018
Aπευθύνεται σε όσους εμπλέκονται στην είσπραξη οφειλών, είτε πρόκειται για υπάλληλους λογιστηρίου, αντιπρόσωπους είσπραξης, προϊστάμενους, διευθυντές πιστοδοτήσεων και τους ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων....
ΑΘΗΝΑ 23/10/2018
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατανόηση του τρόπου σχεδιασμού του Συστήματος Δεικτών KPIs και η ανάπτυξη ομάδας δεικτών που θα ταιριάζει με τη δική τους δραστηριότητα και στρατηγική....
ΑΘΗΝΑ 23/10/2018
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν μετά το πέρας του σεμιναρίου να κάνουν ανάλυση των στοιχειών οποιοιδήποτε Ισολογισμού καθώς και σύγκριση του με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Κλάδου και θα έχουν μια άρτια γνώση του αντικειμένου....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/10/2018
Η μεταφορά των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων στους εκπαιδευόμενους σχετικά με τις βασικές χρηματο-οικονομικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζουν τα μη οικονομικά στελέχη μιας επιχείρησης, ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα σ...
ΑΘΗΝΑ 25/10/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελεί έναν πρακτικό και πλήρη οδηγό για την ολοκληρωμένη διαχείριση των πιστώσεων με βάση τις κατευθύνσεις του FECMA (Federation of Credit Management Associations). Προχωρά στην ανάπ...
ΑΘΗΝΑ 29/10/2018
Σκοπός του σεμιναρίου είναι ή μεθοδική παρουσίαση των βασικών αρχών που διέπουν την σύνταξη του προϋπολογισμού και των βασικών παραμέτρων που οδηγούν στην ολοκλήρωσή του και στην εφαρμογή του. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/10/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται να εντοπίζουν τα...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/10/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Tο σεμινάριο αυτό, βασισμένο στην εμπειρία των Εισηγητών στην Οργάνωση Διαχείρισης Εισπράξεων και Credit Control, σε μεγάλες Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρείες, παρουσιάζει τις σύγχρονες Τεχνικές Αποδοτικών Εισπράξεων κι επιτυ...
ΑΘΗΝΑ 02/11/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το Executive Diploma in Financial Management είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης το οποίο οδηγεί σε αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση που έχει ως στόχο να προσφέρει σε στελέχη του τραπεζικού και χ...

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας