ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
σε όλους τους τομείς
Δια ζώσης και εξ αποστάσεως
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αθήνα: 27 Νοεμβρίου
Θεσσαλονίκη: 5 Δεκεμβρίου
financial

Σεμινάρια: Χρηματοοικονομικά

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 22 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 19/11/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι ενότητες του σεμιναρίου παρουσιάζονται με τις απαραίτητες, κατά περίπτωση, προεκτάσεις τους.....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22/11/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τις παραμέτρους και τα πλαίσια του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, καθώς και η απόκτηση γνώσης, δεξιοτήτων και Εργαλείων, ώστε να αξιοποιούν πλήρως τ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22/11/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Η κατανόηση των βασικών οικονομικών εννοιών είναι απαραίτητη και από μη οικονομικά στελέχη καθώς: Όλες οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν καθημερινά οι διοικούντες και τα στελέχη μιας επιχείρησης προϋποθέτουν την ανάλυση οικο...
ΑΘΗΝΑ 23/11/2018
Το Diploma in International Financial Reporting Standards, πλήρως εναρμονισμένο με τις νέες απαιτήσεις, αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αποτελεί τον Επαγγελματικό Τίτλο Πιστοποίησης π...
ΑΘΗΝΑ 23/11/2018
Πηγές κεφαλαίων – χρηματοδότες επιχειρήσεις Τοποθετήσεις κεφαλαίων – δημιουργία περιουσίας επιχείρησης...
ΑΘΗΝΑ 24/11/2018
If you are a finance professional who is already knowledgeable about the details of International Financial Reporting Standards (IFRS), this qualification has a fast and efficient solution to meet your needs. If you need to dev...
ΑΘΗΝΑ 24/11/2018
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σας προετοιμάζει επίσης για τις εξετάσεις του ACCA για το F3 - Financial Accounting, το ένα από τα τρία μαθήματα που χρειάζεστε για να αποκτήσετε το ACCA Diploma in Accounting and Business....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26/11/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τους "Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών", παρουσιάζοντας υποδείγματα και παραδείγματα φακέλων του Συνοπτικού Πίνακα που υποχρεούται να υποβάλει η Επι...
Το πρόγραμμα «Οικονομική Αξιολόγηση πελατών / προμηθευτών» της ICAP Training Solutions είναι προσαρμοσμένο, πλήρως, στη νέα πραγματικότητα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, για τις ΜΗ εισηγμένες επιχειρήσεις και των ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟ...
ΑΘΗΝΑ 26/11/2018
Tο σεμινάριο αυτό, βασισμένο στην εμπειρία των Εισηγητών στην Οργάνωση Διαχείρισης Εισπράξεων και Credit Control, σε μεγάλες Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρείες, παρουσιάζει τις σύγχρονες Τεχνικές Αποδοτικών Εισπράξεων κι επιτυ...
ΑΘΗΝΑ 28/11/2018
Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει μια πρακτική προσέγγιση στην Ανάλυση και στην Ερμηνεία των Ισολογισμών & Λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων με τη χρήση των Αριθμοδεικτών. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τον τρόπο κατάρτισης των Ι...
ΑΘΗΝΑ 04/12/2018
Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε όλους τους κανόνες της επιτυχημένης εμπορικής και πιστωτικής λογιστικής......
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 05/12/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται τα βήματα κατάρτισης ενός αξιόπιστου Προϋπολογισμού, που περιλαμβάνουν: Στοχοθέτηση των Πωλήσεων με τη χρήση μοντέλων Πρόβλεψης και σχεδιασμό αύξησης πωλήσεων, μέσω εργαλείων συγκριτικής αξιολό...
ΑΘΗΝΑ 05/12/2018
Όλες οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν κάθε μέρα οι διοικούντες και τα στελέχη κάθε επιχείρησης εμπεριέχουν οικονομικά μεγέθη και έννοιες, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν.....
ΑΘΗΝΑ 06/12/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η κρίση και ό,τι αυτή επιφέρει, επηρεάζει και τη φύση των συναλλαγών με τους πελάτες. Η διαχείριση απαιτήσεων δυσκολεύει ολοένα και περισσότερο. Η ορθή διάγνωση, παρακολούθηση και κυρίως η διαχείριση των οφειλών είναι επιτακτικ...
ΑΘΗΝΑ 11/12/2018
Ανάλυση και ανάπτυξη της στρατηγικής σημασίας της ύπαρξης του προϋπολογισμού σε μια επιχείρηση. Η έγκαιρη πρόβλεψη αποτρέπει το πρόβλημα πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και είναι πλέον αργά για την επιχείρηση. Τεχνική πρόβλεψ...
ΑΘΗΝΑ 11/12/2018
Το σεμινάριο αυτό καταδεικνύει στην πράξη το πόσο σημαντικό είναι για την Διοίκηση κάθε επιχειρηματικής μονάδας το Πρότυπο Κόστος σαν ένα αποτελεσματικό μέσο Διοίκησης και Ελέγχου....
ΑΘΗΝΑ 15/12/2018
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/12/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες, ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Συγκεκριμένα, να εντοπίζουν προσκλήσεις προτάσεων, να αναζητούν ...
ΑΘΗΝΑ 19/12/2018
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελεί έναν πρακτικό και πλήρη οδηγό για την ολοκληρωμένη διαχείριση των πιστώσεων με βάση τις κατευθύνσεις του FECMA (Federation of Credit Management Associations). Προχωρά στην ανάπ...

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας