ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
financial

Σεμινάρια: Χρηματοοικονομικά

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Υποκατηγορίες

ΟικονομικάΤραπεζικά

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 3 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 02/02/2022
Κατανόηση και εφαρμογή των αρχών και των εννοιών των IFRS για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων, Εκτίμηση της επίδρασης που έχουν τα IFRS για έναν οργανισμό, Δυνατότητα ανάλυσης και ερμηνείας οικονομικ...
ΑΘΗΝΑ 04/02/2022
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να: εξηγήσουν το διεθνές θεσμικό πλαίσιο του financial reporting, συζητήσουν και να εφαρμόσουν τα υφιστάμενα IAS/ IFRS σε πρακτικές περιπτώσεις, προετοιμάσουν...
Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο, πλήρως, στη νέα πραγματικότητα των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, για τις ΜΗ εισηγμένες επιχειρήσεις και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς, για τις εισηγμένες....

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας