Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Legal English

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2 μήνες

Εισηγητής

Συριστατίδου Χαραλαμπία

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους, υποψήφιους ή εν ενεργεία δικαστές, φοιτητές νομικής, ασκούμενους δικηγόρους, μεταφραστές νομικών κειμένων και όσους ασχολούνται με την δικαστική πρακτική. Έμφαση στην ερμηνεία κειμένων Ευρωπαϊκού Δικαίου για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να επιτύχουν στις εξετάσεις στο Δικαστικό Σώμα αλλά και στο Συμβολαιογραφικό ή Διπλωματικό Σώμα ή τις υπηρεσίες νομικών μεταφραστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός

Μετά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Legal English οι συμμετέχοντες θα έχουν βελτιώσει τις γνώσεις τους στις γενικές Αρχές Αγγλικού και Ελληνικού ουσιαστικού και δικονομικού Δικαίου στην Αγγλική γλώσσα, και πιο συγκεκριμένα στην:

  • Ανάλυση ορολογίας κειμένων.
  • Αστικού Δικαίου (ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό), με έμφαση στο δίκαιο των συμβάσεων.
  • Εμπορικού Δικαίου (εταιρείες, πιστωτικοί τίτλοι, τραπεζικό, πτωχευτικό, μεταφορές), καταστατικά εταιρειών, πληρεξούσια, πρακτικά εταιρειών, εταιρικά κλπ.
  • Εργατικού Δικαίου, συμβάσεις εργασίας.
  • Αγγλική νομική αλληλογραφία και κατάρτιση συμβάσεων.

Σκοπός των μαθημάτων είναι η βελτίωση υποδομής των συμμετεχόντων στην Αγγλική νομική ορολογία για πληρέστερη ανταπόκριση στις ανάγκες της διεθνούς διεπικοινωνίας, κατανόηση της διεθνούς νομικής Αγγλικής ορολογίας και δυνατότητα μετάφρασης από και προς την Αγγλική γλώσσα νομικών κειμένων πάσης φύσεως (δικόγραφα, συμβάσεις, κείμενα θεωρητικής νομικής, δικαστικές αποφάσεις Ευρωπαϊκών δικαστηρίων). Δίνεται έμφαση στην ερμηνεία κειμένων Ευρωπαϊκού Δικαίου και αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους ενδιαφερόμενους όπως επιτύχουν στις εξετάσεις στο Δικαστικό Σώμα αλλά και στο Συμβολαιογραφικό ή Διπλωματικό Σώμα ή τις υπηρεσίες νομικών μεταφραστών της ΕΕ.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους, υποψήφιους ή εν ενεργεία δικαστές, φοιτητές νομικής, ασκούμενους δικηγόρους, μεταφραστές νομικών κειμένων και όσους ασχολούνται με την δικαστική πρακτική. Έμφαση στην ερμηνεία κειμένων Ευρωπαϊκού Δικαίου για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να επιτύχουν στις εξετάσεις στο Δικαστικό Σώμα αλλά και στο Συμβολαιογραφικό ή Διπλωματικό Σώμα ή τις υπηρεσίες νομικών μεταφραστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Σκοπός των μαθημάτων είναι η βελτίωση υποδομής των συμμετεχόντων στην Αγγλική νομική ορολογία για πληρέστερη ανταπόκριση στις ανάγκες της διεθνούς διεπικοινωνίας, κατανόηση της διεθνούς νομικής Αγγλικής ορολογίας και δυνατότητα μετάφρασης από και προς την Αγγλική γλώσσα νομικών κειμένων πάσης φύσεως (δικόγραφα, συμβάσεις, κείμενα θεωρητικής νομικής, δικαστικές αποφάσεις Ευρωπαϊκών δικαστηρίων). Δίνεται έμφαση στην ερμηνεία κειμένων Ευρωπαϊκού Δικαίου και αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους ενδιαφερόμενους όπως επιτύχουν στις εξετάσεις στο Δικαστικό Σώμα αλλά και στο Συμβολαιογραφικό ή Διπλωματικό Σώμα ή τις υπηρεσίες νομικών μεταφραστών της ΕΕ.

Μετά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Legal English οι συμμετέχοντες θα έχουν βελτιώσει τις γνώσεις τους στις γενικές Αρχές Αγγλικού και Ελληνικού ουσιαστικού και δικονομικού Δικαίου στην Αγγλική γλώσσα, και πιο συγκεκριμένα στην

  • Ανάλυση ορολογίας κειμένων
  • Αστικού Δικαίου (ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό), με έμφαση στο δίκαιο των συμβάσεων.
  • Εμπορικού Δικαίου (εταιρείες, πιστωτικοί τίτλοι, τραπεζικό, πτωχευτικό, μεταφορές), καταστατικά εταιρειών, πληρεξούσια, πρακτικά εταιρειών, εταιρικά κλπ.
  • Εργατικού Δικαίου, συμβάσεις εργασίας
  • Αγγλική νομική αλληλογραφία και κατάρτιση συμβάσεων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος
Διάρκεια σεμιναρίου: 8 εβδομάδες
1η εβδομάδα: The practice of Law (bodies, types of law, types of courts)
2η εβδομάδα: The language of Company Law
3η εβδομάδα: Understanding Contracts
4η εβδομάδα: The language of Employment law
5η εβδομάδα: Real Property Law
6η εβδομάδα: The language of Competition Law
7η εβδομάδα: Debtor- Creditor, consumer rights, wills
8η εβδομάδα: The language of Business Law

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 1
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.