Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εισαγωγή στην Python

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2 μήνες

Εισηγητής

Κοκκινάκης Πέτρος, Μηχ/κος Ανάπτυξης Λογισμικού

Σκοπός

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Python. Μέσω αυτού του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοήσει βασικές αρχές της Python αλλά και να μπορεί να συντάσσει κάποια βασικά scripts.

Σκοπός του προγράμματος είναι αρχικά οι σπουδαστές να κατανοήσουν και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Python ως εργαλείο για επίλυση διαφόρων προβλημάτων.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να :

  • εγκαταστήσουν και γνωρίσουν το περιβάλλον της Python
  • χρησιμοποιούν μεταβλητές και τύπους μεταβλητών καθώς και να μεταποιούν τις τιμές που εμπεριέχουν
  • να χρησιμοποιούν μεθόδους επαναλήψεων, να ελέγχουν λάθη και να προσθέτουν επιπλέον βιβλιοθήκες
  • να γνωρίζουν και να κατανοούν τις μεταβλητές, λίστες και κλάσεις της Python
  • να διαβάζουν και αποθηκεύουν δεδομένα στον δίσκο
  • να χρησιμοποιούν χρήσιμους οδηγούς, εργαλεία και βιβλιοθήκες της Python

Περιγραφή σεμιναρίου

Το παραδοτέο υλικό θα αποτελείται από σημειώσεις και scripts με κώδικα καθώς και οδηγό χρήσης εργαλείου εκτέλεσης python scripts.

Εβδομάδα 1η: Εισαγωγή στην Python
Αναγνωρίζοντας με μία ματιά την python
Εγκατάσταση και χρήση Python στον υπολογιστή
Το περιβάλλον της Python

Εβδομάδα 2η: Βασικά στοιχεία της Python
Γράφοντας την πρώτη εφαρμογή σε Python
Δυνατότητες Αποθήκευσης και Ανάκτησης δεδομένων
Διαχείριση Δεδομένων

Εβδομάδα 3η: Συνεχίζοντας με την Python
Επαναλαμβανόμενα tasks
Διαχείριση λαθών
Προσθέτοντας επιπλέον βιβλιοθήκες

Εβδομάδα 4η: Εκτελώντας κοινά tasks
Χρήση μεταβλητών strings και λιστών
Συλλέγοντας δεδομένα όλων των τύπων
Δημιουργία και χρήση κλάσεων

Εβδομάδα 5η: Εκτελώντας πιο πολύπλοκα tasks
Αποθηκεύοντας δεδομένα σε αρχεία
Στέλνοντας emails

Εβδομάδα 6η και 7η: Βέλτιστες πρακτικές
Χρήσιμοι οδηγοί, εργαλεία και βιβλιοθήκες για Python
Χρήση Python σε επαγγελματικό περιβάλλον
Τελική εξέταση

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 1.2

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.