Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2 μήνες

Σε ποιους απευθύνεται

- Σε διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, καθώς και στους υπεύθυνους για το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης
- Σε όλους εκείνους, οι οποίοι επιθυμούν αποτελεσματικά και ουσιαστικά να επικοινωνήσουν με τους άλλους ανθρώπους και παράλληλα επιθυμούν την συνεχή βελτίωσή τους, τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά.

Σκοπός

Η ικανότητα χειρισμού, δηλαδή της ρύθμισης, των συναισθημάτων κάποιου άλλου ατόμου είναι ο πυρήνας της τέχνης των ανθρωπίνων σχέσεων. Για κάθε αρμονική σχέση στη ζωή μας η ρίζα της φροντίδας πηγάζει από τη συναισθηματική σύμπνοια, και από την ικανότητα για ενσυναίσθηση. Αυτή η ικανότητα – η ευχέρεια να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα των άλλων – βοηθά αποτελεσματικά σε μια ευρύτατη σφαίρα δραστηριοτήτων της ζωής, από τις πωλήσεις και τη διοίκηση γενικότερα, ως τις κοινωνικές (κοινωνική και πολιτική δράση) και τις οικογενειακές (σχέσεις γονέων, συζύγων, τέκνων). Η κατανόηση των συναισθημάτων στα επίπεδα αυτά βοηθούν τον εργαζόμενο και το στέλεχος να πετύχει τους στόχους του μέσα από την επιτυχία των στόχων της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίστηκε από την έκρηξη της επιστημονικής έρευνας γύρω από το συναίσθημα, με αποκορύφωμα τις εντυπωσιακές εικόνες του εγκεφάλου σε λειτουργία. Αυτή η χαρτογράφηση συνιστά μια πρόκληση και περικλείει μια ακόμη πιο προκλητική ερώτηση: «Τι μπορούμε να αλλάξουμε ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και τους εργαζόμενους σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό, ούτως ώστε να πετύχουν πιο πολλά στη ζωή τους;» Στόχος του σεμιναρίου είναι να καταδείξει ότι η επιτυχία στη ζωή είναι συνυφασμένη με αυτό που σήμερα ονομάζεται: Συναισθηματική Νοημοσύνη, δηλ. την ικανότητα του ανθρώπου για αυτοέλεγχο, ζήλο και επιμονή, ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ικανότητα να ανακαλύπτει κίνητρα για τον εαυτό του.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να βοηθήσει τους επιμορφούμενους και τα στελέχη που θα το παρακολουθήσουν να αποκτήσουν την ικανότητα χειρισμού των συναισθημάτων κάποιου άλλου ατόμου, που είναι ο πυρήνας της τέχνης των ανθρωπίνων σχέσεων. Για κάθε αρμονική σχέση στη ζωή μας η ρίζα της φροντίδας πηγάζει από τη συναισθηματική σύμπνοια, και από την ικανότητα για ενσυναίσθηση. Αυτή η ικανότητα – η ευχέρεια να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα των άλλων – βοηθά αποτελεσματικά σε μια ευρύτατη σφαίρα δραστηριοτήτων της ζωής, από τις πωλήσεις και τη διοίκηση γενικότερα, ως τις κοινωνικές (κοινωνική και πολιτική δράση) και τις οικογενειακές (σχέσεις γονέων, συζύγων, τέκνων). Η κατανόηση των συναισθημάτων στα επίπεδα αυτά βοηθούν τον εργαζόμενο και το στέλεχος να πετύχει τους στόχους του μέσα από την επιτυχία των στόχων της επιχείρησης ή του οργανισμού.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

 • Περιορισμός ή η ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε βλάβης ή άλλης επίπτωσης στη φήμη και την δημόσια εικόνα της επιχείρησης. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των στελεχών που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν – διαχειριστούν μια ενδεχόμενη κρίση. Βασιζόμαστε πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων και βελτιώνουμε τις δεξιότητές τους.
 • Διατήρηση και προώθηση της εταιρικής εικόνας .
 • Αναγνώριση αδύναμων επικοινωνιακών σημάτων.
 • Η ανάλυση των στοιχείων κλειδιά της καλής επικοινωνίας.
 • Η ανασκόπηση των εμποδίων στην αποτελεσματική επικοινωνία και η αναζήτηση
 • πρακτικών λύσεων.
 • Η περιγραφή του αποτελέσματος της δικής μας επικοινωνιακής συμπεριφοράς στις
 • επαφές μας με τους άλλους ανθρώπους.
 • Η μεταφορά ευχάριστων ή ακόμα και άσχημων νέων στους εργαζόμενους.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Εισαγωγή στο σεμινάριο και την Συναισθηματική Νοημοσύνη,
 • Η ανακάλυψη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης,
 • Ένα ατύχημα αποκαλύπτει τα μυστικά της Συναισθηματικής Νοημοσύνης,
 • Σε τι χρειάζονται τα συναισθήματα,
 • Ο ανθρώπινος εγκέφαλος και η λειτουργία του,
 • Η φύση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης,
 • Γνώθι σ’ αυτόν και το μοντέλο των 5 συναισθηματικών ικανοτήτων,
 • Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην πράξη,
 • Οι ικανότητες των αστέρων, τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή,
 • Η αυτοκυριαρχία και ο αυτοέλεγχος,
 • Αυτό που μας παρακινεί προς την επιτυχία,
 • Ανθρώπινες δεξιότητες (13 συνολικά) και το χάρισμα του δεξιοτέχνη,
 • Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των εργαζομένων,
 • Τι θέλουν οι εργοδότες, Η τέχνη της επιρροής, Ανθρώπινες δεξιότητες,
 • Ομάδες, Ομαδική Συνεργασία, ο ικανός ηγέτης της ομάδας,
 • Η ομάδα μαθαίνει, τα 5 μυστικά της επιτυχίας,
 • Η ανάπτυξη του EQ, οδηγίες για εκπαίδευση στην συναισθηματική ικανότητα,
 • Όταν η εργασία γίνεται κόλαση και η δουλειά δουλεία,
 • Το νέο μοντέλο μάθησης και οι καλύτερες μέθοδοι,
 • Μάθηση με διάρκεια και οικοδόμηση δεξιοτήτων,
 • Η διαχείριση του “INTELLECTUAL CAPITAL” της επιχείρησης,
 • Πως μειώνεται η απόδοση του εργαζόμενου,
 • Οι 4 βασικές διαστάσεις για την επιλογή εργαζομένων,
 • Τελικές σκέψεις – Συμπεράσματα – Κλείσιμο του σεμιναρίου. 

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 0.8
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.