ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια HR-Management-Marketing-Sales
Πραγματοποιούνται σε αίθουσα
και εξ αποστάσεως
Business Seminars - Expanding your horizons
Οργάνωση & Διοίκηση | ISO |
Πληροφορική
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Επιμορφωτικά Σεμινάρια
Πωλήσεων & Management
business managment

Σεμινάρια: Οργάνωση & Διοίκηση

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 72 Σεμινάρια

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 25/06/2019
Η επιβίωση στη σύγχρονη αγορά, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και συνεχείς αλλαγές, αποτελεί πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων οι οποίες θα εξασφαλίσουν την προσφορά πραγματικά χρήσιμων πρ...
ΑΘΗΝΑ 25/06/2019
Στο σύγχρονο κόσμο που κάθε επιχείρηση έχει να αντιμετωπίσει πολλές μη οικονομικές προκλήσεις, η εταιρική κοινωνική ευθύνη θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής ακόμα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τ...
Η μεγαλύτερη πρόκληση στη Διοίκηση πάντα ήταν το ερώτημα, πως να ξεκλειδώσει και να κινητοποιήσει το δυναμικό των εργαζομένων. Η ιδέα του Manager ως Coach δεν είναι πραγματικά νέα, αλλά είναι πιο επίκαιρη σήμερα, σε ένα οργανωτ...
ΑΘΗΝΑ 25/06/2019
H παροχή των θεωρητικών γνώσεων αλλά και η πρακτική εξάσκηση στην διεξαγωγή επιθεωρήσεων σε συμφωνία με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22301, καθώς και προετοιμασία για την επαγγελματική πιστοποίηση Business Continuity Certified Lead A...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26/06/2019
Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στη μεθοδολογία αξιολόγησης (Auditing) όλων των λειτουργιών μίας επιχείρησης. Αξιολογείται ο βαθμός εφαρμογής των διαδικασιών του οργανισμού και εντοπίζονται πιθανές ελλ...
ΑΘΗΝΑ 27/06/2019
Η διήμερη συνάντηση στοχεύει κυρίως στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων, η οποία θα φανεί χρήσιμη όταν πρέπει να ληφθεί η σωστή απόφαση, κατά τη δημιουργία του πλαισίου Risk Management ή...
Οι διαπραγματεύσεις αποτελούν μια πολύ σημαντική δραστηριότητα και για τους επαγγελματίες και για κάθε άτομο, που αρκετές φορές βρίσκεται στην ανάγκη να διαπραγματευτεί. Η διαπραγμάτευση τις περισσότερες φορές έχει δώσει τη λύσ...
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 27/06/2019
Είστε νέος επιχειρηματίας και θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε αξία στην επιχείρηση σας; ...
Ο χώρος των επιχειρήσεων έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 20 χρόνια. Μέθοδοι και μοντέλα ηγεσίας που πριν ήταν επιτυχημένα, αποδεικνύονται πλέον ασύμβατα με το παρόν επιχειρηματικό περιβάλλον. ...
ΑΘΗΝΑ 27/06/2019
H AQS διοργανώνει το σεμινάριο "Ηγεσία και Κτίσιμο Ομάδας", με εισηγητή τον κορυφαίο Έλληνα Καθηγητή σε θέματα Ηγεσίας και Στρατηγικής, Δημήτρη Μπουραντά. Αποτελεσματική Ηγεσία σημαίνει άσκηση θετικής επιρροής στους γύρω μας σε...
ΑΘΗΝΑ 27/06/2019
Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις διακρίνονται μεταξύ των άλλων για τις ικανότητες, την Ποιότητα και τον βαθμό αξιοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού τους μέσα σε κλίμα υψηλής Παρακίνησης. ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/06/2019
Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη τρόπων αποτελεσματικής αξιοποίησης του χρόνου στην καθημερινή επαγγελματική ζωή, εφαρμόζοντας όλες τις διεργασίες όπως απαιτεί η Εταιρική Κουλτούρα. Να βοηθήσει στον εντοπ...
ΑΘΗΝΑ 28/06/2019
Πρόκειται για τη Διαδικασία, που αποτελεί την κινητήρια δύναμη μιας Επιχείρησης. Συγκροτείται από μια δέσμη δραστηριοτήτων που αποσκοπεί στην παραγωγή συγκεκριμένων μετρήσιμων αποτελεσμάτων, με καινοτόμες ιδέες, πρακτικές και π...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/06/2019
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου και κατ’ επέκταση του κάθε εργαζόμενου να γνωρίζει και να ελέγχει τα συναισθήματα & τις συμπεριφορές του. Τα περισσότερα επαγγέλματα συμπεριλαμβάνουν τη συναναστ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29/06/2019
Τι χρειάζεται για να πετύχει ένας επαγγελματίας στην νέα οικονομία; Ποια είναι η διαφορά του έμπειρου από τον πεπειραμένο τεχνικό; To “χτίσιμο” του προσωπικού μας στίγματος (brand), απαραίτητη συνεχής επένδυση. Οι 4 διαφορετικο...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01/07/2019
Σκοπός αυτού του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στα εργαλεία και τις τεχνικές της μεθοδολογίας του Έξι Σίγμα στα πλαίσια της Λιτής προσέγγισης Διοίκησης (Lean Six Sigma)......
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01/07/2019
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Ανάλυση προτύπου ISO 31000:2009-Risk Management Principles & Techniques. Ορισμοί και έννοιες (Επικινδυνότητα (Risk), Αβεβαιότητα, Ενδιαφερόμενο μέρος (Stakeholder), Διακυβέρνηση, Συμβάν). Οι τρεις πυλώνες του προτύπου ISO 3...
ΑΘΗΝΑ 01/07/2019
Αντιληπτική επικοινωνία & οργανωσιακή συμπεριφορά. Συναλλακτική ανάλυση • Η σημασία της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο. Αρχές επικοινωνίας και εφαρμογή τους στον εργασιακό χώρο • Τα εμπόδια στην επικοινωνία • Ενεργητική - ...
ΑΘΗΝΑ 02/07/2019
Η κατανόηση των εννοιών, των κριτηρίων και των μεθόδων αξιολόγησης του μοντέλου EFQM....
ΑΘΗΝΑ 02/07/2019
Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα γνωρίζετε τις έννοιες και τις γνωστικές περιοχές της Διαχείρισης Έργου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του MS Project, μπορείτε να ορίσετε σωστά το περιεχόμενο...
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Diplomas με QUALITY TRAINING LABEL ADVANCE
Business-Secretary-Digital
Tourism-Logistics-Banking
Greece Lean Six Sigma
Επιχειρησιακή Αριστεία
Σεμινάρια από τους ειδικούς

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας