ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Διαφήμιση στα Κοινωνικά Μέσα και τις Μηχανές Αναζήτησης
02/10/2017 - Εξ αποστάσεως
Εισηγητής: κ. Χατζηθωμάς
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Θεωρία και Πράξη) 60ωρών
Πραγματοποιείται σε αίθουσα
και εξ αποστάσεως
business managment

Σεμινάρια: Οργάνωση & Διοίκηση

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 80 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 22/11/2017
Οργάνωση Γραφείου, Αρχειοθέτηση Εγγράφων, Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Εγγράφων, Οργάνωση Εργασιών/ Προτεραιοτήτων- Οργανόγραμμα, Εμπορική Αλληλογραφία- Σύνταξη Επιστολών, Τήρηση Πρωτοκόλλου, Οργάνωση Εκδηλώσεων- Meeting, Τεχνικές ...
ΑΘΗΝΑ 22/11/2017
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες όλο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και τις πρακτικές τεχνικές, που θα τους επιτρέψουν: να μπορούν να διαχειρίζονται και να ρυθμίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα τ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22/11/2017
Στο καινοτόμο αυτό σεμινάριο παρουσιάζονται με συνθετικό και οργανωμένο τρόπο σύγχρονες Πρακτικές, Εργαλεία και Διαδικασίες για τη Βελτίωση της Ποιότητας Προγραμματισμού, την αναβάθμιση της Εσωτερικής Επικοινωνίας, τη Διαχείρισ...
ΑΘΗΝΑ 22/11/2017
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Με το σεμινάριο αυτό προσφέρουμε στην Ελληνική αγορά το πιο Ολοκληρωμένο μοντέλο με το οποίο καλλιεργείται ουσιαστικά η παρακίνηση και η ενδυνάμωση του προσωπικού μέσω βιωματικών ασκήσεων, με άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση της Πο...
ΑΘΗΝΑ 22/11/2017
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει τον Διευθυντή, Προϊστάμενο, Υπεύθυνο και τα λοιπά στελέχη της Αποθήκης τον Υπεύθυνο Διανομής, Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Πελατών Υπεύθυνο Σχεδιασμού Ζήτησης, Υπεύθυνος Μεταφορών υπ...
ΑΘΗΝΑ 23/11/2017
Τι θέλω; Τι θα μου προσφέρει αυτό; Τι με εμποδίζει; Τι υπάρχει για εμένα εδώ; Τι δεν πάει καλά; Τι μπορεί να βελτιωθεί; Από πού θα βρω βοήθεια; Αν τα περισσότερα από τα παραπάνω ερωτήματα σας απασχολούν στην καθημερινή πορεία π...
ΑΘΗΝΑ 23/11/2017
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΠΕΛΑΤΕΣ CHAMPIONS!!), ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ, ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡ...
ΑΘΗΝΑ 23/11/2017
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει, τους συμμετέχοντες, με ένα ουσιαστικό τρόπο, στην κατανόηση της θεωρίας και της πράξης , για να μπορέσουν, πιο αποτελεσματικά, να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους και να βελτιστοποιήσουν ...
ΑΘΗΝΑ 23/11/2017
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο σεμινάριο αυτό αναλύονται όλες οι απαραίτητες Οικονομικές και Λειτουργικές Αναφορές και οι Δείκτες Αποδοτικότητας μιας Επιχείρησης ή Οργανισμού, σε όλα τα Επίπεδα Διοίκησης, παρέχοντας και κατάλληλα Εργαλεία σε Excel με όλα...
ΑΘΗΝΑ 24/11/2017
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το Executive Diploma in Business Administration είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει φιλόδοξα, δυναμικά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών, παραγωγικών μο...
ΑΘΗΝΑ 24/11/2017
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το Executive Diploma in Global Operations and Logistics είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει φιλόδοξα, δυναμικά στελέχη επιχειρήσεων στη θεωρία, στις εφαρμογές αλλά ...
ΑΘΗΝΑ 24/11/2017
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το Executive Diploma in Healthcare Management είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει εργαζόμενους στο χώρο της υγείας και των παραϊατρικών επαγγελμάτων – ιατρούς, νοση...
ΑΘΗΝΑ 24/11/2017
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το Executive Diploma in Shipping είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει φιλόδοξα, δυναμικά στελέχη επιχειρήσεων στη θεωρία και τα πεδία της Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχε...
ΑΘΗΝΑ 24/11/2017
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο αθλητισμός αποτελεί ένα δυναμικό χώρο που προσελκύει εκατοντάδες εκατομμύρια οπαδών σε όλο τον κόσμο, ενώ από οικονομικής πλευράς η αθλητική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό μοχλό της παγκόσμιας οικονομίας. Το Executive Diploma ...
ΑΘΗΝΑ 24/11/2017
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το Executive Diploma in Human Resources Management είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει φιλόδοξα, δυναμικά στελέχη επιχειρήσεων στις θεωρίες και στις τε...
ΑΘΗΝΑ 24/11/2017
Η συμβιβαστική επίλυση διαφορών οι οποίες είναι δεκτικές συμβιβασμού αποτελεί όχι μόνο δεοντολογική υποχρέωση του δικηγόρου αλλά και αποδοτικότατο επαγγελματικό εργαλείο. Επιπρόσθετα και ανεξαρτήτως νομικής έριδας, ο σύγχρονος ...
ΑΘΗΝΑ 24/11/2017
Το 8ωρο αποτελεσματικό πρόγραμμα διαπραγματεύσεων δίνει έμφαση στον τρόπο δημιουργίας ευκαιριών διαπραγμάτευσης "Μαζί κερδίζουμε περισσότερα" και τη δυνατότητα να κατανοηθεί ότι υπάρχει πάντα μια καλύτερη συμφωνία και για τις δ...
ΑΘΗΝΑ 24/11/2017
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει, τους συμμετέχοντες, με έναν ουσιαστικό τρόπο να κατανοήσουν όλο το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, θεωρητικά και πρακτικά και έτσι να μπορέσουν με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια να αντα...
ΑΘΗΝΑ 24/11/2017
Κατά διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων και τεχνικών για την οργάνωση του χρόνου και τη διαχείριση του άγχους. ...
ΑΘΗΝΑ 25/11/2017
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ανάλυση βασικών εννοιών κινδύνων, κρίσεων, καταστροφών. Αναφορές περιπτώσεων σε κάθε έννοια. Ποια τα είδη των κινδύνων, των κρίσεων και των καταστροφών. Πηγές κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών. Πως προκαλούνται οι καταστροφές. ...
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας