Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Δίκτυα Διανομής

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
10/6/2024
3 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
4/11/2024
3 μήνες

Εισηγητής

Ιωάννης Γ. Κονταράτος, Διδάσκων στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους εργάζονται σε Τμήματα Διανομής, αλλά και σε όσους εμπλέκονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των Δικτύων Διανομής και στην ποιοτική και οικονομική αξιολόγηση της λειτουργία του Δικτύου Διανομής μιας επιχείρησης.

Σκοπός

Το μάθημα ασχολείται με την λειτουργία και διοίκηση των σύγχρονων συστημάτων Διανομής εμπορευμάτων.
Η Φυσική Διανομή, περιλαμβάνει, όλες τις δραστηριότητες που συμμετέχουν στην μετακίνηση πρώτων υλών και ετοίμων εμπορευμάτων, τόσο από τον προμηθευτή προς την αρχή της παραγωγικής διαδικασίας, όσο και από το τέλος της διαδικασίας παραγωγής ή την αποθήκη ετοίμων, προς τον τελικό καταναλωτή.
Ο στόχος της διαχείρισης της Διανομής είναι να σχεδιάσει και να λειτουργήσει ένα Δίκτυο Διανομής, που επιτυγχάνει το απαιτούμενο επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών και το κάνει με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
Η σωστή χρήση των μεταφορικών μέσων, του εργατικού δυναμικού και του εξοπλισμού, οδηγούν στην αποτελεσματική και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών.
Σε κάθε μία από τις ενότητες του μαθήματος, παρουσιάζονται τα ισχύοντα στην δομή των Δικτύων Διανομής.

Ο στόχος του μαθήματος είναι, οι συμμετέχοντες, να ενημερωθούν σε θέματα όπως:
· Η εκμάθηση των βασικών εννοιών και τεχνικών των σύγχρονων Δικτύων Διανομής.
· Η κατανόηση των λειτουργιών του τμήματος Διανομής μιας επιχείρησης.
· Οι βασικές διαδικασίες λειτουργίας της Φυσικής Διανομής.
· Η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση και διοίκηση των μέσων και προσωπικού, ενός Τμήματος Διανομής.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το μάθημα ασχολείται με τον σχεδιασμό, τη μεθοδολογία, τις τεχνικές σωστής επιλογής εξοπλισμού, προγραμματισμού, λειτουργίας και παρακολούθησης ενός Δικτύου Διανομής.
Από έρευνες που έχουν γίνει σε επιχειρήσεις, έχει διαπιστωθεί, ότι σε αυτές δεν λείπουν τα υψηλόβαθμα στελέχη, αλλά τα μεσαία στελέχη τα οποία να είναι σωστά ενημερωμένα σε θέματα διαχείρισης Φυσικής Διανομής.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

· Ρόλος και σύνθεση ενός Δικτύου Διανομής.
· Σχέση του Marketing με το Δίκτυο Διανομής.
· Η Φυσική Διανομή ως μέρος των Lοgistics.
· Κόστος της φυσικής Διανομής.
· Βασικά προβλήματα της φυσικής Διανομής.
· Η συσκευασία και η Διανομής.
· Δίκτυα Διανομής Ενέργειας & Πληροφορίας.
· Συνοδευτικά έγγραφα και έντυπα.
· Η φυσική Διανομή και διεθνείς μεταφορές.
· Λειτουργία του τμήματος Διανομής.
· Συστήματα μεταφορών.
· Μισθωμένα ή Ιδιόκτητα οχήματα
· Προγραμματισμός δρομολογίων.
· Η πληροφορική και η Διανομή.
· Ηλεκτρονική παραγγελιοληψίας.
· Ποιότητα υπηρεσιών στον τομέα των Διανομών.
· Τα Δίκτυα Διανομής στο μέλλον.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 2
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.