Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική στο Microsoft Excel

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
4 μήνες

Εισηγητής

Η. Τσιριγωτάκης
Οικονομολόγος, Επικεφαλής Υποδιεύθυνσης Ανάλυσης Διεθνών Αγορών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Σε ποιους απευθύνεται

-Πτυχιούχους όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.
-Αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Στο πλαίσιο της σύγχρονης χρηματοοικονομικής ανάλυσης, ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι διττός. Από τη μία πλευρά προσφέρει τις θεωρητικές πτυχές ώστε οι συμμετέχοντες τόσο σαν άτομα όσο και σαν στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων να πραγματοποιούν τις καλύτερες επενδυτικές επιλογές και αφετέρου, προσφέρει ως συμπληρωματικά απαραίτητη πτυχή την εφαρμογή και τη μοντελοποίηση αυτών των αποφάσεων μέσω του κυριότερου εργαλείου που χρησιμοποιείται στον επιχειρηματικό τομέα, του Microsoft Excel. Μέσα από πληθώρα μοντέλων και ασκήσεων, οι συμμετέχοντες όταν ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν έξυπνα και γρήγορα το Microsoft Excel αναλύοντας και αποτιμώντας χρηματοοικονομικά αξιόγραφα και συναφή προϊόντα (μετοχές, ομόλογα, παράγωγα συμβόλαια), επενδυτικές αποφάσεις καθώς και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτές.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσθέτει αξία σε διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων. Πάνω σε αυτή τη βάση, το πρόγραμμα προσφέρεται σε στελέχη του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα (αναλυτές, επενδυτικοί σύμβουλοι, στελέχη επενδυτικής τραπεζικής, επαγγελματικοί σύμβουλοι κ.α.), οικονομικούς αναλυτές επιχειρήσεων και φοιτητές οι οποίοι θα αποκτήσουν ένα αξιόλογα δυνατό background στην εφαρμοσμένη χρηματοοικονομική επιστήμη πριν εισέλθουν στον επαγγελματικό στίβο, κερδίζοντας με αυτό τον τρόπο πραγματικά πολύτιμο χρόνο.

Βασικές ενότητες του Προγράμματος
1. Microsoft Excel Background
2. Λογιστική και Excel
3. Αποτίμηση Επενδυτικών Σχεδίων
4. Αποτίμηση Επιχειρήσεων
5. Αποτίμηση Αξιογράφων
6. Διαχείριση Κινδύνου
7. Forecasting, Optimization and Decision Trees

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1) Οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται άμεσα στο να χρησιμοποιούν δεδομένα πάνω στο Excel, να δημιουργούν σωστά γραφήματα και διαγράμματα με πραγματικά οικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα και να διαχειρίζονται πληθώρα εξισώσεων. Επίσης, χρησιμοποιούν βασικές λειτουργίες όπως Data Tables, το Goal Seek και το Solver.

2) Η δεύτερη ενότητα ασχολείται αποκλειστικά με τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και την Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Μέσω του βασικού μας εργαλείου, αναλύουμε την απόδοση, την κερδοφορία, τη μόχλευση και τη ρευστότητα εταιρειών, εισάγουμε ένα μεγάλο αριθμό κρίσιμων αριθμοδεικτών ταυτόχρονα με τον αποτελεσματικό υπολογισμό τους, χτίζουμε σενάρια για το διατηρήσιμο των ρυθμών ανάπτυξης, προχωράμε σε Ανάλυση Νεκρού Σημείου και τέλος υπολογίζουμε τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flows) οι οποίες θα μας είναι απαραίτητες στη συνέχεια.

3) Η τρίτη ενότητα εισάγει την έννοια της αποτίμησης στα πλαίσια ενός επενδυτικού σχεδίου και θέτει τις βάσεις για την αποτίμηση επιχειρήσεων, καθώς στη σύγχρονη χρηματοοικονομική θεωρία μία εταιρεία είναι η συνισταμένη πολλών επενδυτικών σχεδίων. Χρησιμοποιούμε υποδείγματα όπως η Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV), o Εσωτερικός Ρυθμός Απόδοσης (IRR), καθώς και άλλα που έχουν ως βάση την προεξόφληση για να αξιολογήσουμε ένα επενδυτικό σχέδιο. Απαραίτητα, εξοικειωνόμαστε με τον υπολογισμό του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου (WACC), του οποίου η εκτίμηση συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα εφαρμοσμένων δεξιοτήτων (excel) και θεωρητικής κατάρτισης .

4) Στην τέταρτη ενότητα και έχοντας αποκτήσει οικειότητα με τον υπολογισμό των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών, προχωράμε στην αποτίμηση εταιρειών χρησιμοποιώντας τις μεθόδους των Free Cash Flows to the Firm και Free Cash Flows to the Equity, Dividend Discount Models, Multiples και Comparables οι οποίες είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν τα τμήματα ανάλυσης των Τραπεζών. Χρησιμοποιούμε Ανάλυση Ευαισθησίας για να εξετάσουμε τις διαφορετικές εκβάσεις των αποτελεσμάτων μας κάτω από διαφορετικές πραγματοποιήσεις των μεταβλητών που χρησιμοποιούμε στα μοντέλα μας και τέλος, περνάμε στο κομμάτι των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (M&As), αποτιμώντας τις συνέργειες και τα κόστη μίας τέτοιας επιχειρηματικής απόφασης.

5) Στη πέμπτη ενότητα μέσω του Microsoft Excel εισάγουμε τις έννοιες της απόδοσης και του κινδύνου καθώς και των θεωρητικών τιμών ισορροπίας των αξιογράφων στην αγορά και προχωράμε αρχικά στην αποτίμηση μετοχών. Στη συνέχεια της ενότητας ασχολούμαστε με την αποτίμηση ομολόγων μέσω Data Tools, What – if analysis και σεναρίων σχετικά με τα duration, yield to maturity, coupon payments, callable και άλλους παράγοντες και τέλος παρουσιάζουμε σε εισαγωγικό επίπεδο την αποτίμηση και τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου με διαφορετικά είδη αξιογράφων.

6) Στην έκτη ενότητα οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με τη διαχείριση κινδύνου των επενδυτικών τους αποφάσεων και των αξιογράφων στα οποία θα επένδυαν είτε σαν ιδιώτες είτε σαν επαγγελματίες μέσω παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως forwards, futures, options και swaps. Με τη χρήση του Microsoft Excel, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν στην τιμολόγηση και ανάλυση των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και την χρησιμοποίηση τους τόσο για σκοπούς αντιστάθμισης διαφόρων ειδών κινδύνου (interest, market, credit, sovereign, foreign exchange) που επηρεάζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις, όσο και για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

7) Στην τελευταία ενότητα υιοθετούμε υποθέσεις και τεχνικές για την πραγματοποίηση προβλέψεων τόσο σε εταιρικά μεγέθη όσο και σε αξιόγραφα. Χρησιμοποιούμε γραμμικό προγραμματισμό για τη βέλτιστη δυνατή απόφαση καθώς και τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε για να μεγιστοποιήσουμε τα κέρδη μας από το project στο οποίο έχουμε επενδύσει. Τέλος, με τη βοήθεια των Decision Trees αναλύουμε την ωφέλεια και το κόστος από αποκλειόμενες ή συμπληρωματικές επενδυτικές αποφάσεις. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης, data smoothing και cyclicality/seasonality factors.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 4
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.