Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Business English

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2 μήνες

Εισηγητής

Συριστατίδου Χαραλαμπία

Σκοπός

Σκοπός αυτού του Προγράμματος είναι η πρακτική γνώση για την αποτελεσματικότερη χρήση της Αγγλικής γλώσσας (σε αρχάριο και προχωρημένο επίπεδο) με έμφαση το περιβάλλον εργασίας και συζητήσεις επιχειρηματικού χαρακτήρα. Το σεμινάριο προσφέρει επιχειρηματικούς όρους σε λεξιλόγιο και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο:

  • να εκπαιδεύσει τα στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν, να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας
  • να παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη σύνταξη της Αγγλικής γλώσσας σε θέματα που σχετίζονται με τις εμπορικές σχέσεις, τις παρουσιάσεις, τις διαπραγματεύσεις, την οργάνωση επιχειρήσεων, τη διοίκηση ανθρώπινου προσωπικού κ.α.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, σε όλο το διοικητικό προσωπικό & σε όλο το φάσμα των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τομέα με συγκεκριμένη ορολογία.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

  • 1η εβδομάδα: Jobs, people, organizations
  • 2η εβδομάδα: Money (sales, costs,mergers, marketing)
  • 3η εβδομάδα: Finance and the economy
  • 4η εβδομάδα: Business skills, meetings, presentations,
  • 5η εβδομάδα: Cultural diversity, telephoning and socializing
  • 6η εβδομάδα: Phrasal verbs, idioms related to business administration
  • 8η εβδομάδα: Company positions, recruitment process

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 1.2
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.