ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Νέος Κύκλος Μετεκπαιδεύσεων - Σεμιναρίων 2017-2018
Στην Αθήνα & εξ αποστάσεως
Δείτε περισσότερα.
Κέντρο Πρόληψης και Συμβουλευτικής - Αθήνα
Ενημερωθείτε για το νέο
πρόγραμμα Σεμιναρίων
psycology

Σεμινάρια: Ψυχολογία

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 165 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 23/01/2019
Το σεμινάριο θα βασιστεί στην κύρια αρχή της ολιστικής υγείας: ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την υγεία του σώματός μας από την ψυχοσυναισθηματική, τη νοητική και την πνευματική κατάσταση της ύπαρξής μας. Από τη μία, όταν έχου...
ΑΘΗΝΑ 24/01/2019
Όλο και περισσότερα παιδιά με προβλήματα όρασης εντάσσονται στα σχολεία και πολλοί εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης θα δουλέψουν για πρώτη φορά με παιδιά με προβλήματα όρασης.Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουμε τη φύση...
ΑΘΗΝΑ 25/01/2019
Το Μονοετές Εξειδικευμένο Πρόγραμμα στην Εφαρμογή της Γνωσιακής – Συμπεριφορικής στη Θεραπεία Παιδιών & Εφήβων του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση στην εφαρμογή του μοντέλου ...
ΑΘΗΝΑ 25/01/2019
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση της σημασίας, των τεχνικών και των μεθόδων της συμβουλευτικής διαδικασίας, στην απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης των θεωρητικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στη Συμβουλευτική...
ΑΘΗΝΑ 25/01/2019
Στο σεμινάριο αυτό θα αναλύσουμε τις φοβίες που συνοδεύουν και επηρεάζουν το παιδί στην καθημερινότητα του. Μέσα από την θεραπευτική διαδικασία της παιγνιοθεραπείας δίνετε η δυνατότητα στο παιδί να αναγνωρίσει, να αποδεχτεί και...
ΑΘΗΝΑ 26/01/2019
Το Children Apperception Test – C.A.T. (Children Apperception Test Animal Figures – Human Figures – Supplement) είναι μια προβολική αξιολόγηση της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης και γνωσιακής λειτουργίας παιδιών και προεφήβων. Α...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26/01/2019
Ο στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η εξοικείωση σε θέματα που αφορούν στην ανίχνευση, την αξιολόγηση και τη διαφοροδιάγνωση της άνοιας, την κατανόηση και την πρόβλεψη των μελλοντικών σταδίων της, τη διαχείριση και την ...
ΑΘΗΝΑ 26/01/2019
Ο όρος προσωπικότητα αναφέρεται στο σύνολο των χαρακτηριστικών ενός ατόμου, τα οποία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής του, τις διαπροσωπικές του σχέσεις και γενικότερα την προσ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26/01/2019
Η συνεχής ενασχόληση με την εικόνα του σώματος, τη σωστή διατροφή και το βάρος αποτελεί χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας......
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26/01/2019
Εγκληματολογία είναι η επιστήμη κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών της εγκληματικής πράξης αυτής καθεαυτής καθώς και των πρωταγωνιστών της δηλ. του δράστη (εγκληματία) και του θύματός του....
ΑΘΗΝΑ 26/01/2019
Στόχος του σεμιναρίου είναι η μελέτη εγκλημάτων κατά της ανθρώπινης ζωής , η εξέλιξή τους διεθνώς, καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που τις δημιουργούν και η ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής....
ΑΘΗΝΑ 26/01/2019
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σήμερα, με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας, όλα είναι δυνατά στην εξιχνίαση μιας υπόθεσης και η λύση έρχεται πολλές φορές από τη χρήση καινοτόμων τεχνικών αλλά και λίγης ανατρεπτικής σκέψης. Η συμβολή συγκεκριμένων...
ΑΘΗΝΑ 26/01/2019
Στρες. Τι είναι και ποια τα είδη του; Παράγοντες στρες. Καταστάσεις και Συμπεριφορά Επιχειρησιακού Στρες. Συμπτώματα Επιχειρησιακού στρες. Ενδείξεις Επιχειρησιακού στρες, για ταχεία παρέμβαση...
ΑΘΗΝΑ 26/01/2019
Το Πρόγραμμα στοχεύει -στη θεωρητική ενδυνάμωση των επιμορφουμένων, όσον αφορά την επιστήμη της συμβουλευτικής, και στην παρουσίαση των κυριοτέρων σχολών σκέψης, τόσο της ατομικής, όσο και των ομαδικών μεθοδολογιών , στην απόκτ...
ΑΘΗΝΑ 26/01/2019
Η πειθαρχία και η οριοθέτηση στη ζωή των παιδιών είναι ένα δύσκολο και παρεξηγημένο θέμα. Στο παρόν σεμινάριο θα διαχωριστούν οι δύο έννοιες και θα τονιστεί η ανάγκη της εξήγησης που πρέπει να συνοδεύει την απαγόρευση από την π...
ΑΘΗΝΑ 26/01/2019
Θα εξεταστούν λεπτομερώς, η Κλινική διαδικασία Διάγνωσης της Κατάθλιψης καθώς και το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο της Θεραπείας της. Κλινική Συνέντευξη, Διαγνωστικά κριτήρια, Αξιολόγηση, Μορφές Θεραπείας, Γνωσιακές - Συμπερ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26/01/2019
Το σεμινάριο έχει ως κεντρικό άξονα τον ρόλο της ζωγραφικής των παιδιών και των εφήβων μέσα στη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία....
Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες έχουν ως κεντρικό στόχο την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν τη ψυχολογική λειτουργία τους μέσω της ομαδικής αλληλεπίδρασης στο εδώ-και-τώρα. Υπό αυτή την έννοια μπορούν να πάρουν π...
ΑΘΗΝΑ 26/01/2019
Στο παρόν σεμινάριο θα μελετηθούν οι συγκεκριμένες εθιστικές συμπεριφορές και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται με το έγκλημα. Επίσης, θα αναλυθούν οι τύποι δραστών και εγκλημάτων....
ΑΘΗΝΑ 27/01/2019
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με τη χρήση του διαγνωστικού εργαλείου DSM και η εξοικείωση με την κλινική συνέντευξη με βάση αυτό....
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Πιστοποιημένα Προγράμματα Μετεκπαίδευσης & Εξειδίκευσης
Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική
& Κλινική Ύπνωση

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας