Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εισαγωγή στα Logistics (Basic Logistics)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
10/06/2024
2,5 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2,5 μήνες

Εισηγητής

Ιωάννης Γ. Κονταράτος, Διδάσκων στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν μάθημα απευθύνεται για όσους χρειάζονται μια βασική εισαγωγή στα Logistics, και ειδικότερα στα άτομα που εργάζονται ή πρόκειται να αρχίσουν να εργάζονται στον χώρο των Logistics στο πλαίσιο του σχεδιασμού και την ανάπτυξη των τομέων: διαχείριση αποθεμάτων, των προμηθειών, αποθηκών, Δικτύων Διανομής και γενικότερα με τομείς που σχετίζονται με τη ροή των υλικών. Ταυτόχρονα απευθύνεται και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ευρύ γνωσιακό υπόβαθρο προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους ή να επιδιώξουν επαγγελματική πιστοποίηση στη διοίκηση των Logistics.

Σκοπός

Οι κεντρικές έννοιες των Logistics και της οικονομίας συνδέονται σαφώς. Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να διδάξει τις βασικές αρχές των Logistics και να αποδείξει αυτές τις σχέσεις.

Το μάθημα περιγράφει τη διαχείριση των υλικών και προϊόντων, από την παραγωγή έως τον τελικό πελάτη μιας επιχείρησης, ένας δηλαδή συντονισμένος έλεγχος των ροών των υλικών, των προϊόντων αλλά και των πληροφοριών.

Θα αποκτηθεί επίσης η γνώση, σχετικά με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την προμήθεια υλικών για την παραγωγή, την αποθήκευση προϊόντων και τη διανομή τους, στους πελάτες .

Οι στόχοι του μαθήματος είναι να παρέχει τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για το συντονισμό των προμηθειών, αποθήκευσης και διανομής, ώστε ο συμμετέχων να λειτουργεί με αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Ειδικότερα επικεντρώνεται:

(α) στην εκμάθηση των βασικών εννοιών και τεχνικών της σύγχρονης διοίκησης των Logistics

(β) στην κατανόηση των λειτουργιών του Τμηματος Logistics και η εναρμόνησή του με την στρατηγική, τις αξίες και τους στόχους μιας επιχείρησης

(γ) στην εξοικείωση με την πολυπλοκότητα του χώρου και

(δ) την παρουσίαση της επιλογής εξοπλισμού, της επιλογής ανάπτυξης, και της παρακολούθησης όλων των δραστηριοτήτων των Logistics

Η διεξαγωγή του μαθήματος καλύπτει όλο το φάσμα των Logistics, με τρόπο ώστε τα στελέχη που θα το παρακολουθήσουν να μπορούν να διαμορφώσουν ξεκάθαρη εικόνα του θέματος, και να μπορέσουν να κατανοήσουν καλλίτερα, την λειτουργία του Τμήματος Logistics στην Σύγχρονη Eπιχείρηση. Τελικός στόχος βέβαια είναι η μείωση του κόστους των διαδικασιών, από την παραλαβή ενός προϊόντος έως την παράδοσή του στον τελικό αποδέκτη, επιτυγχάνοντας παράλληλα το υψηλότερο δυνατόν επίπεδο εξυπηρέτησης. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η εξοικείωση των στελεχών των επιχειρήσεων στις αρχές της σύγχρονης και ορθολογικής διαχείρισης των Logistics.

Το παρόν μάθημα απευθύνεται για όσους χρειάζονται μια βασική εισαγωγή στα Logistics, και ειδικότερα στα άτομα που εργάζονται ή πρόκειται να αρχίσουν να εργάζονται στον χώρο των Logistics στο πλαίσιο του σχεδιασμού και την ανάπτυξη των τομέων: διαχείριση αποθεμάτων, των προμηθειών, αποθηκών, Δικτύων Διανομής και γενικότερα με τομείς που σχετίζονται με τη ροή των υλικών. Ταυτόχρονα απευθύνεται και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ευρύ γνωσιακό υπόβαθρο προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους ή να επιδιώξουν επαγγελματική πιστοποίηση στη διοίκηση των Logistics.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

α) στην εκμάθηση των βασικών εννοιών και τεχνικών της σύγχρονης διοίκησης των Logistics

(β) στην κατανόηση των λειτουργιών του Τμήματος Logistics και η εναρμόνησή του με την στρατηγική, τις αξίες και τους στόχους
μιας επιχείρησης

(γ) στην εξοικείωση με την πολυπλοκότητα του χώρου και

(δ) την παρουσίαση της επιλογής εξοπλισμού, της επιλογής ανάπτυξης, και της παρακολούθησης όλων των δραστηριοτήτων των
Logistics

Περιγραφή σεμιναρίου

Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες – Ορισμοί – Τι είναι τα Logistics; – Ιστορική αναδρομή – Τα Logistics ως μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας

Διαχείριση και Επεξεργασία Παραγγελιών – Οι τεχνικές λεπτομέρειες, τιμή, η προθεσμία παράδοσης, όροι πληρωμής, φόρων κλπ. – Έλεγχος της διαθεσιμότητας του υλικού σε απόθεμα – Ροή πληροφοριών – Βασικοί δείκτες της επεξεργασίας των παραγγελιών – Μεθοδολογίες παραγγελιοληψίας

Μεταφορές – Τα συστήματα μεταφορών – Μεταφορές και Logistics – Επιχειρήσεις διαμεταφοράς – Επιλογή Οχημάτων – Μεταφορές και το Περιβάλλον

Αποθήκευση – Οι λειτουργίες της Αποθήκης – Αποθήκη Τοποθεσία – Γενικά Θέματα και Κριτήρια Σχεδιασμού – Αποθηκευτικά συστήματα – Εξοπλισμός αποθήκη – Χειρισμός των εμπορευμάτων

Διαχείριση αποθεμάτων (Inventory Control) – Λόγοι για τη Διατήρηση Αποθεμάτων – Πόσο και πότε να παραγγείλετε – Καταγραφή και Προγραμματισμός Απαιτήσεων – Συγκρούσεις στο πλαίσιο των στόχων -Ταξινόμηση ABC Analysis – Φυσικός Έλεγχος και απογραφές

Συσκευασία – Οι λειτουργίες της συσκευασίας – Είδη Συσκευασιών – Σχεδιασμός συσκευασίας – Logistics και συσκευασία – Κάνοντας το χειρισμό της συσκευασίας πιο αποτελεσματικό – Η περιβαλλοντική λειτουργία της συσκευασίας – Σήμανση των προϊόντων

Φυσική Διανομή – Ανάλυση της Δομής του Δικτυού Διανομή – Κανάλια Διανομής – Οι λειτουργίες της διανομής – Ιδιόκτητος στόλος ή Outsourcing – Κόστος Φυσικής Διανομής – Προγραμματισμός δρομολογίων – Όροι Παράδοσης

Εξυπηρέτηση Πελατών – Η σημασία της εξυπηρέτησης πελατών – Στοιχεία Προ-συναλλαγής, κατά και μετά την συναλλαγή – Μέτρησης της εξυπηρέτησης – Kpi’s

Εταιρίες παροχής υπηρεσιών Logistics – 3PL

Κοστος και Logistics

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 1.6
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.