Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική - Θεωρία και Πράξη

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
3 μήνες

Εισηγητής

κος Παπαδάκης Ανδρέας (CFE, CRMA) Φοροτεχνικός-Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Σε ποιους απευθύνεται

Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Σκοπός

Στόχος του εξ ’αποστάσεως μαθήματος είναι η Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή Λειτουργίας της Διπλογραφικής Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών (Γ’ κατηγορίας βιβλίων) για ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ. Με τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (εφαρμογή από 1/1/2015).

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εξ’ αποστάσεως προγράμματος οι απόφοιτοι θα έχουν :

 • Θεωρητική Εκπαίδευση
 • Εκμάθηση Χρήσης Λογισμικών Προγραμμάτων Singular Logic.
 • Πρακτική Εφαρμογή σε Λογισμικά Προγράμματα που χρησιμοποιούνται από
 • Επιχειρήσεις (δηλαδή καταχωρήσεις και κινήσεις λογιστικής-δημιουργία οποιοδήποτε λογαριασμό λογιστικής και πως να τον συνδέστε με τα έντυπα ΦΠΑ και τον Ισολογισμό -εκτυπώσεις και έλεγχος διαφόρων οικονομικών καταστάσεων – ισοζύγια).

 

Περιγραφή σεμιναρίου

Συνοπτικά το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

 • Ν. 4308/14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
 • Οντότητες – Κατηγορίες Οντοτήτων
 • Έννοιες Διπλογραφικής Μεθόδου
 • Ένταξη Επιχειρήσεων στην Διπλογραφική Μέθοδο
 • Διακίνηση Τιμολόγηση Συναλλαγών σύμφωνα με ΕΛΠ
 • Εγγραφές σύστασης Α.Ε – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ – Ο.Ε – Ε.Ε – ΑΤΟΜΙΚΕΣ
 • Οργάνωση – Νομιμοποίηση Α.Ε. – Ε.Π.Ε.- ΙΚΕ – Ο.Ε – Ε.Ε – ΑΤΟΜΙΚΕΣ
 • Τήρηση βιβλίων Διπλογραφικού Συστήματος (Γ’ κατηγορίας)

Επίσης θα διδαχθούν οι κάτωθι Εργασίες του Λογιστή
√ Στην έναρξη Νέας Διαχειριστικής Χρήσης
√ Κάθε μέρα
√ Τέλος του μήνα
√ Τέλος του έτους (κλείσιμο ισολογισμού)
√ Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων
Ανάλυση και εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. – ΕΛΠ με πραγματικά παραστατικά
Φ.Π.Α. Διπλογραφικού Συστήματος (Γ’ κατηγορίας) (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, Συναλλαγές από Τρίτες Χώρες, Λογιστικός προσδιορισμός ΦΠΑ και Σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης)
Κλείσιμο ισολογισμού
Λογιστική διαχείριση Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού – Παθητικού
Λογιστική διαχείριση Εσόδων Αφορολόγητων
Λογιστική διαχείριση Εσόδων φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο
Αποσβέσεις– Μητρώο Παγίων
Προβλέψεις και Αποτίμηση μενόντων
Προσδιορισμός Κόστους Πωληθέντων
Προσδιορισμός Μικτού Αποτελέσματος
Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Χρήσης
Λογ/σμός Αποτελεσμάτων για Διάθεση
Διάθεση κερδών
Λογ/σμός Εκκαθάρισης Φόρων – Τελών – Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
Δημιουργία Οικονομικών καταστάσεων βάσει λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ
ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε.
– Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων
– Διατάξεις του Ν.4308/14 ΕΛΠ για Μηχανογραφημένα Λογιστήρια
– Βασικές οδηγίες χρήσεως Η/Υ
– Δικαιολογητικά – Παραστατικά εγγραφών
– Ροή εργασιών σε Μηχανογραφημένο Λογιστήριο
-Πρακτικές–Εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά ροής εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
– Κάθε μέρα: Δικαιολογητικά – Καταχώρηση – Έλεγχος – Ημερολόγια – Ισοζύγια – Καθολικά
– Εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού – Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Διάθεσης
– Οικονομικές Καταστάσεις
Χρήση προγραμμάτων: SINGULAR logic.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πληροφορίες συμμετοχής

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 μήνες. Παρέχονται σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή, λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις καθώς και demo προγράμματα για πρακτική εξάσκηση με την συνεργασία της Singular Logic.

Μονάδες ECVET: 2.4
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.