Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Επικοινωνία και Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2 μήνες

Εισηγητής

Α. Βαρελάς, Οικονομολόγος

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη κάθε επιχείρησης και οργανισμού. Μπορούν να το παρακολουθήσουν ανώτερα, μεσαία και κατώτερα στελέχη προερχόμενα από οποιοδήποτε λειτουργικό τομέα, είτε είναι επικεφαλής ομάδος, τμήματος ή διεύθυνσης. Γενικότερα, το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους εκείνους οι οποίοι έχουν κατανοήσει τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας και ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή ή καριέρα μέσα από το σημαντικό κεφάλαιο της επικοινωνίας και των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει τη σημασία και τις τεχνικές διαδικασίες για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική επικοινωνία. Συνήθως, όλοι πιστεύουμε ότι εμείς οι ίδιοι προσωπικά, επικοινωνούμε σωστά και όλοι οι άλλοι δεν μας καταλαβαίνουν. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από μας ως αποστολείς και παραλήπτες μηνυμάτων, στέλνουμε το μήνυμα στους «δικούς» μας αποδέκτες! Αδυνατούμε να αντιληφθούμε ότι κάθε άνθρωπος επικοινωνεί στο δικό του μήκος κύματος και ότι η επικοινωνία είναι κυρίως, ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία περιέχει πέρα απ’ όλα τ’ άλλα και το συναισθηματικό στοιχείο.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Βελτίωση της φήμης και της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης μέσα από την αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία με απώτερο επίτευγμα την επίτευξη των στόχων της, την ικανοποίηση των πελατών της και τη συνεργασία της με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. Η διάχυση των πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση μπορεί να γίνει με εσωτερικές εγκυκλίους, με συσκέψεις, με τηλεσυσκέψεις και με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μεθόδων. Βασιζόμαστε πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων και βελτιώνουμε τις δεξιότητές τους ώστε να:

 • Υπάρχει ενημέρωση όλων των εργαζομένων στην επιχείρηση ή τον οργανισμό
 • Αποκτηθούν οι κατάλληλες δεξιότητες ώστε να γίνουν κατανοητές οι εξελίξεις στο περιβάλλον της επιχείρησης
 • Καμφθεί η αντίσταση στις προτεινόμενες αλλαγές από την διοίκηση
 • Αντιλαμβάνονται καλύτερα τους ρόλους τους και να καταβάλλουν τις απαιτούμενες προσπάθειες για την υλοποίηση του εταιρικού οράματος
 • Διατηρείται και να προωθείται η εταιρική εικόνα
 • Υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη ανατροφοδότηση τόσο από την όσο και από όλους τους εργαζόμενους

Περιγραφή σεμιναρίου

 • Εισαγωγή, έννοια, ορισμός και εξέλιξη της εσωτερικής επικοινωνίας. Η προσθήκη της τεχνολογίας. Που συναντάμε την εσωτερική επικοινωνία στην επιχείρηση. Πως βλέπουν οι άλλοι την εσωτερική επικοινωνία. Οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή. Οι Line managers και οι προϊστάμενοι.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο/ο Διευθύνων Σύμβουλος και η μεταξύ τους επικοινωνία. Από την θεωρία στην πράξη. Τι είναι ο υπεύθυνος για την εσωτερική επικοινωνία; Εστίαση στην ποσότητα ή τον άνθρωπο; Το συνεργατικό μοντέλο εσωτερικής επικοινωνίας.
 • Η διαχείριση της εσωτερικής επικοινωνίας από την επιχείρηση. Ποιος υλοποιεί την εσωτερική επικοινωνία; Δημόσιες σχέσεις ή Ανθρώπινοι Πόροι; Ποιο είναι το μήνυμα; Η επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο. Η έντυπη εσωτερική επικοινωνία. Μελέτη περίπτωσης.
 • Ποιος χρησιμοποιεί ποια μέσα και γιατί; Η πλευρά του διευθυντή. Η εσωτερική επικοινωνία από πάνω προς τα κάτω. Η διασφάλιση της προσεκτικής ακρόασης. Το ξεπέρασμα των εμποδίων την εσωτερική επικοινωνία. Οι παραλήπτες της εσωτερικής επικοινωνίας. Το κλειδί είναι η συμμετοχή. Ο χειρισμός της υπερπληροφόρησης. Η επιχειρηματική κουλτούρα, η βελτίωσή της και τα μέσα διάδοσής της.
 • Η εσωτερική επικοινωνία με συγκεκριμένες ομάδες και ιδιαίτερα, με τις απομακρυσμένες ομάδες. Πως γίνεται η εσωτερική επικοινωνία; Τι θέλουν να ακούσουν οι εργαζόμενοι; Το φάσμα της εσωτερικής επικοινωνίας. Αρχές εσωτερικής επικοινωνίας. Πολιτικές για τη στήριξη της εσωτερικής επικοινωνίας. Μελέτη περίπτωσης.
 • Μέθοδοι εσωτερικής επικοινωνίας και πως θα πάρουμε περισσότερα από μία σύσκεψη. Ο δεκάλογος του καλού μέλους της σύσκεψης. Δεξιότητες παρουσιάσεων. Πως θα κάνετε ένα έντυπο ελκυστικό.
 • Brainstorming για καλύτερη εσωτερική επικοινωνία. Δημιουργία και αξιολόγηση ιδεών. Η τεχνική μιας σύσκεψης Brainstorming. Τα συνήθη λάθη στο Brainstorming. Η αξιολόγηση των ιδεών. Η διαχείριση της αλλαγής. Η αλλαγή ως προϋπόθεση επιτυχίας μιας επιχείρησης. Οι αιτίες εφησυχασμού. Τα είδη των αλλαγών. Η αντίσταση στην αλλαγή. Τα εμπόδια στην αλλαγή. Ένα τεστ για την αλλαγή. Μελέτη περίπτωσης.
 • Μελέτη περίπτωσης. Η εισαγωγή της εσωτερικής επικοινωνίας στην επιχείρηση. Τι πρέπει να λάβουμε υπόψη; Ποιος θα είναι ο προϊστάμενος του υπευθύνου της εσωτερικής επικοινωνίας. Ποια θέματα ενοχλούν Διοίκηση και εργαζόμενους. Η γλώσσα του σώματος στην εσωτερική επικοινωνία. Η ακρόαση. Το παράθυρο Johari.
 • Κλείσιμο του προγράμματος.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 0.8
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.