Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Σύγχρονη Διοίκηση (Management) στο Δημόσιο Τομέα

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2 μήνες

Εισηγητής

Α. Βαρελάς, Οικονομολόγος

Σε ποιους απευθύνεται

Επειδή το σεμινάριο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει τις θεωρίες και τις αρχές της Δημόσιας Διοίκησης, ιδιαίτερα τις μεταρρυθμίσεις στον Δημόσιο Τομέα οι οποίες συνοδεύονται από την σύγχρονη κίνηση την οποία αποκαλούμε “νέα δημόσια διοίκηση”, να τις συγκρίνει και να τις αντιπαραβάλει με το παραδοσιακό μοντέλο της Δημόσιας Διοίκησης απευθύνεται σε εργαζόμενους και στελέχη τα οποία ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν Δημόσιο Management.

Σκοπός

Το σεμινάριο είναι μία εισαγωγή στην παρούσα έρευνα και τη θεωρία του Δημόσιου Management και εστιάζεται σε υπηρεσίες και οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.

Αν και το Δημόσιο Management είναι ένας ευρύς τομέας για να καλυφθεί σε ένα σύντομο σεμινάριο θα καταβληθούν προσπάθειες για να γίνει αρκετή αναφορά στην εμπειρική έρευνα και τον εντοπισμό των σημαντικότερων σημείων του. Ως καταρτιζόμενοι θα πρέπει με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου να έχετε βελτιώσει τις διοικητικές σας ικανότητες και τις γνώσεις σας στην ανάλυση των ιδεών του Δημόσιου Management. Οι αναφορές και οι εργασίες θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε την κριτική σας σκέψη και να εξετάσετε την περίπτωση της εφαρμογής τους στην εργασία σας.

Το σεμινάριο έχει ως στόχο τα εξής:

• Να βοηθήσει τους επιμορφούμενους να εντοπίσουν τις σημαντικότερες θεωρίες και τις υποθέσεις κλειδιά των τομέων του Δημόσιου Management

• Να παρακινήσει τους καταρτιζόμενους να κάνουν τη δική τους έρευνα, να ενημερωθούν με την θεωρία και να υποβάλλουν ερωτήσεις στους τομείς του Δημόσιου Management που παρουσιάζουν ενδιαφέρον γι’ αυτούς.

• Να αναπτύξει τις πρακτικές και τις θεωρητικές γνώσεις και να βελτιώσει τις αναλυτικές δεξιότητες ούτως ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα του Δημόσιου Management τα οποία καλούνται στη συνέχεια να επιλύσουν οι διευθυντές του Δημόσιου Τομέα, οι οποίοι είναι επίσης, επιφορτισμένοι με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών και αποτελεσματικών ενεργειών για την επίτευξη των στόχων τους.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, τις ερευνητικές τους και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες για να τις εφαρμόσουν στην άσκηση δημόσιας διοίκησης. Να διαχειρίζονται την διαφορετικότητα μέσα στο οργανωσιακό πλαίσιο και να εντοπίζουν τα σημαντικότερα θέματα στις σημερινές δημόσιες οργανώσεις.

Επίσης, θα αναδείξουν τις ολοκληρωμένες γνώσεις τους, τις δεξιότητές τους και την ηθική τους που είναι απαραίτητες για μία υπεύθυνη διαχείριση, διοίκηση και ηγεσία στο Δημόσιο management. Γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές της Δημόσιας Διοίκησης και στις υπάρχουσες αμφισβητήσεις. Θα εξοικειωθούν με το νέο μοντέλο Δημόσιου management και θα γνωρίσουν τους δείκτες κλειδιά για την μέτρηση της απόδοσης της οργάνωσης.

Τέλος, θα ενημερωθούν για τη θέση του Δημόσιου Στελέχους, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις λειτουργίες του γενικού management. Θα κατανοήσουν τη σημασία της εστίασης στα αποτελέσματα της οργάνωσης, τον ρόλο της κυβέρνησης και τα σύγχρονα μοντέλα Δημόσιας Διοίκησης.

Περιγραφή σεμιναρίου

  • Εισαγωγή. Η εποχή των συναλλαγών. Βασικές αρχές της Δημόσιας Διοίκησης. Το νέο μοντέλο. Η νέα προσέγγιση. Administration και Management. Η επιβολή της αλλαγής.
  • Δείκτες κλειδιά για την μέτρηση της απόδοσης της οργάνωσης. Γιατί μετράμε την απόδοση;
  • Το παραδοσιακό μοντέλο Δημόσιας Διοίκησης. Τα πρώτα μοντέλα διοίκησης. Οι μεταρρυθμίσεις του 19ου Αιώνα. Η θεωρία του Weber.
  • Η θέση του Δημόσιου στελέχους. Ο Wilson και ο πολιτικός έλεγχος. Η διοίκηση και ο Taylor. Οι ανθρώπινες σχέσεις.
  • Μία συνεχιζόμενη διαμάχη. Ο Χρυσούς Αιών της Δημόσιας Διοίκησης. Τα προβλήματα με το κλασικό μοντέλο.
  • Η Διοίκηση στο Δημόσιο Τομέα. η σημασία του management. Η διαχείριση των εξωτερικών Διοικητικών Μονάδων. Η αρχή μιας Διευθυντικής προσέγγισης. Οι μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο Management. Το διευθυντικό πρόγραμμα: Τα 7 σημεία του κατά τον Hood. Μία στρατηγική προσέγγιση. Η εστίαση στα αποτελέσματα. Βελτιωμένη οικονομική διαχείριση. Η ευελιξία στη στελέχωση και στην οργάνωση. Η ανάθεση με συμβάσεις. Οι σχέσεις με τους πολιτικούς και με το κοινό. Οι θεωρητικές βάσεις της διοίκησης. Η οικονομική βάση του managerialism. Η βάση του οικονομικού management. Οι μειωμένες ευθύνες.
  • Ο ρόλος της Κυβέρνησης. Η ανάγκη για Δημόσιο Τομέα. Το Ιδιωτικό και το Δημόσιο Management. Δημόσια αγαθά: αυτά που απολαμβάνουν οι πολίτες. Τα 4 εργαλεία της Κυβέρνησης. Οι φάσεις των κυβερνητικών αποφάσεων. Οι βασικές λειτουργίες της Κυβέρνησης.
  • Η Δημόσια Επιχείρηση και οι λόγοι ίδρυσής της. Τα είδη των Δημόσιων Επιχειρήσεων. Οι Δημόσιες Κοινωφελείς Υπηρεσίες. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το μέλλον της Δημόσιας Επιχείρησης. Η πολιτική του Δημόσιου Τομέα και η ανάλυση αυτής της πολιτικής. Εμπειρικές μέθοδοι. Μοντέλα πολιτικών διαδικασιών. Εν κατακλείδι.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 0.8
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.