Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP (S/4 HANA)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
3 μήνες

Εισηγητής

Δ. Εμίρης, Χ. Μαρεντάκης, Ν. Βοριζανάκης, Α. Γεροντή, Σ. Σαράντης

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους ασχολούνται με ERP συστήματα και επιχειρησιακές διαδικασίες, αλλά και σε αυτούς που θέλουν να έχουν μια πιο προχωρημένη εμπειρία στο SAP. Ειδικότερα, απευθύνεται σε στελέχη, μηχανικούς ή μη μιας επιχείρησης που ασχολούνται με το SAP και θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να γνωρίσουν νέα Modules ή και να εμβαθύνουν σε κάποιο(α) από αυτά. Το μάθημα έχει υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς δεν περιορίζεται σε παρουσίαση θεωρητικών εννοιών, αλλά είναι επικεντρωμένο στην πρακτική εφαρμογή με απευθείας πρόσβαση των εκπαιδευομένων στον server του SAP. Επιπλέον όμως, το σύστημα SAP χρησιμοποιείται παγκοσμίως (και στην Ελλάδα) από την πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων και επομένως, η γνώση του συστήματος αποτελεί σημαντικό εφόδιο στην αγορά εργασίας.

Σκοπός

Το μάθημα «Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP» μάθημα εστιάζει στην ολοκλήρωση των επιχειρησιακών λειτουργιών και σε προχωρημένα θέματα με χρήση του συστήματος ERP SAP R/3. Συγκεκριμένα, ο κύκλος αυτός ξεκινάει με την παρουσίαση σεναρίων ολοκλήρωσης λειτουργιών παραγωγής, διαχείρισης υλικών, αποθηκεύσεων και διανομών μέσω του συστήματος SAP R/3 και των τρόπων με τους οποίους πραγματοποιείται η ροή πληροφορίας σε αυτό προκειμένου να υποστηριχθούν σύνθετες αποφάσεις. Παρουσιάζονται επιπλέον σύνθετα προχωρημένα θέματα για κάθε μία λειτουργική περιοχή δίνοντας έμφαση στη μοντελοποίηση σύνθετων επιχειρησιακών σεναρίων και των προσφερόμενων εργαλείων προγραμματισμού, διαχείρισης και λήψης αποφάσεων. Το μάθημα επιτυγχάνει την κατανόηση των μηχανισμών και των τρόπων με τους οποίους το σύστημα SAP μοντελοποιεί και ενοποιεί τις κύριες επιχειρησιακές λειτουργίες, σε όλη την έκταση μίας επιχείρησης, και υποστηρίζει τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Σε όλη την έκταση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαρκή σύνδεση και πρόσβαση στην πλατφόρμα SAP ώστε να μπορούν να εμπεδώνουν το υλικό διδασκαλίας, να αναπτύσσουν σενάρια, να εξασκούνται στη χρήση και να εκπονούν τη συνολική εργασία.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

  • Αντίληψη της ολότητας της λειτουργίας των συστημάτων ERP
  • Κατανόηση της σημασίας των επιχειρησιακών διεργασιών και της αποτύπωσής τους σε συστήματα ERP
  • Εμβάθυνση στη διασύνδεση των περιοχών λειτουργίας μίας επιχείρησης
  • Εξοικείωση με το περιβάλλον λειτουργίας του SAP
  • Ικανότητα χρήσης βασικών και προχωρημένων συναλλαγών στο SAP σε κρίσιμες περιοχές και συγκεκριμένα, στις Πωλήσεις και Διανομές (Sales&Distribution), στον Προγραμματισμό Παραγωγής (Production Planning), στη Διαχείριση Υλικών (Materials Management), στη Χρηματοοικονομική και Ελεγκτική (Finance&Control), στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού (Human Resource Management) στη Διαχείριση Πάγιου Εξοπλισμού (Enterprise Asset Management), στη Συντήρηση Εξοπλισμού (Plant Maintenance), στη Διαχείριση Αποθηκών (Warehouse Management) και στη Διοίκηση Έργων (Project Management)
  • Εκμάθηση εκτέλεσης απλών σεναρίων μέσω μελετών περιπτώσεων

Περιγραφή σεμιναρίου

Η εκπαίδευση στο σύστημα SAP πραγματοποιείται στην πλατφόρμα SAP S/4 HANA, η οποία βασίζεται στην in-memory database management αρχιτεκτονική και επιτρέπει την εκτέλεση συναλλαγών (transactions) και την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

1. Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής (Θεωρία – προχωρημένα θέματα):

Μοντελοποίηση συστήματος παραγωγής (επισκόπηση βασικών δεδομένων μοντελοποίησης, υλικά, πίνακες υλικών φασεολόγια, κέντρα εργασίας) – Forecasting – Sales and Operations Planning – planning and scheduling παραγωγής (MPS/MRP, χρονικός προγραμματισμός παραγωγής, δυναμικότητα) – διαδικασίες ελέγχου παραγωγής (κύκλος εντολής παραγωγής – κινήσεις υλικών) – κοστολόγηση παραγωγής (κατηγορίες κόστους, στοιχεία κόστους)

2. Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής – SAP Case Study (Μέρος 1):

Forecasting – Sales and Operations Planning – MPS / MRP – δημιουργία planned orders και μετατροπές – επισκόπηση απαιτήσεων – έλεγχος αποθεμάτων

3. Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής – SAP Case Study (Μέρος 2):

Μετασχηματισμοί planned orders σε εντολές παραγωγής τελικού προϊόντος και αιτήσεις προμήθειας Α’ υλών, δημιουργία αρχικού αποθέματος, δημιουργία εντολής παραγωγής, εκτέλεση και επιβεβαίωση εντολής παραγωγής, κινήσεις υλικών (αναλώσεις, μεταφορά σε απόθεμα), Reports

4. Ειδικά Θέματα Πωλήσεων και Διανομής 1:

Τμηματικές Παραδόσεις – Επιστροφές – Μαζικές Κινήσεις (Due List) – Αναφορές στις Πωλήσεις – Αναφορές στις Παραδόσεις – Αναφορές στις Τιμολογήσεις

5. Ειδικά Θέματα Πωλήσεων και Διανομής 2:

Σύνθετα Επιχειρησιακά Σενάρια – Διαχείριση Παραγγελίας Τρίτων – Παρακαταθήκες – Διαχείριση Υπηρεσιών

6. Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Υλικών:

Χρήση Εντολής Αγοράς – Λογαριασμός GR/IR – Παραλαβές – Ιστορικό Εντολής Αγοράς – Αναφορές Παραλαβών/Κινήσεων – Τιμολόγια Προμηθευτών – Αναφορές Τιμολογίων Προμηθευτών

7. Χρηματοοικονομική Διοίκηση:

Στοιχεία Πελατών – Δημιουργία Τιμολογίου/Πληρωμής Πελάτη από το FI – Στοιχεία Προμηθευτή – Δημιουργία Τιμολογίου/Πληρωμής Προμηθευτή από το FI – Αναζήτηση/Προβολή Κινήσεων – Αντιλογισμός – Open Items – Εκκαθάριση – Αντιστροφή Εκκαθάρισης – Ισολογισμός/Αποτελέσματα Χρήσης

8. Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού – Μέρος 1:

Εισαγωγή στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Βασικές Έννοιες: Βασικά αρχεία, Βασική δομή – Τμήμα – Θέση – Εργαζόμενος – Απαιτήσεις θέσης – Προσόντα εργαζομένων – Το module HRM (Human Resource Management) στο SAP

9. Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού – Μέρος 2:

Μελέτη περίπτωσης: Διαδικασία Πρόσληψης Νέου εργαζόμενου, Αξιολόγηση και Προαγωγή

10. Διαχείριση Πάγιου Εξοπλισμού & Συντήρηση Εξοπλισμού:

Θεωρητική παρουσίαση – Βασικές έννοιες προγράμματος συντήρησης

Εισαγωγή στο υποσύστημα Plant Maintenance – Βασικά αρχεία, Κινήσεις διαχείρισης εντολών συντήρησης και αποκατάστασης προβλημάτων

11. Διαχείριση Πάγιου Εξοπλισμού & Συντήρηση Εξοπλισμού

Μελέτη περίπτωσης διαχείρισης προβλήματος τεχνικής βλάβης εξαρτήματος εξοπλισμού (Ειδοποίηση τμήματος συντήρησης, εντολή συντήρησης-αποκατάστασης – κοστολόγηση εργασιών, ανταλλακτικών – ολοκλήρωση εργασιών)

12. Διαχείριση Αποθηκών – Μέρος 1

Οργανωτικές Δομές Αποθηκών – Βασικά Δεδομένα (Αρχείο Είδους, Αποθηκευτικές Θέσεις) – Διαδικασίες Τοποθέτησης (putaway): Στρατηγικές, Αλγόριθμοι, Χρήση RF, Interfaces – Εσωτερικές Κινήσεις Αποθήκης: Μεταφορές, Αλλαγές Κατάστασης, Φυσική Απογραφή

13. Διαχείριση Αποθηκών – Μέρος 2

Διαδικασίες Συλλογής για Παραγωγή και Διανομή

Εσωτερικές Κινήσεις Αποθήκης: Μεταφορές, Αλλαγές Κατάστασης, Φυσική Απογραφή

14. Διοίκηση Έργων – Μέρος 1

Θεωρητικά Θέματα (Στοιχεία έργου, Οργανωτική δομή, ανάλυση έργου, WBS, Networks, παρακολούθηση έργων) – Το module Project System (PS) – WBS, Networks, Relationships, Milestones, Services, (Project Builder), Analysis, Monitoring, Postings (Project Planning Board)

15. Διοίκηση Έργων – Μέρος 2

Μελέτη περίπτωσης: Έργο ανάπτυξης νέου προϊόντος στο SAP PS Module – εργαλεία Project Builder και Project Planning Board – Μοντελοποίηση έργου: οργανωτικά δεδομένα, WBS elements, WBS, Τύποι δραστηριοτήτων (internal, external), απαιτούμενοι πόροι, δίκτυο δραστηριοτήτων, milestones

16. Διοίκηση Έργων – Μέρος 3

Μελέτη περίπτωσης: Έργο ανάπτυξης νέου προϊόντος στο SAP PS Module – εργαλεία Project Builder και Project Planning Board

Προγραμματισμός έργου: χρονικός προγραμματισμός, κοστολόγηση

Εκτέλεση έργου: ενημέρωση με πραγματικά δεδομένα χρόνου και κόστους, επαναπρογραμματισμός έργου

Δυναμικά Reports διαχείρισης έργου

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 4
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.