Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Η Διαχείριση του Χρόνου (Time Management)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2 μήνες

Εισηγητής

Α. Βαρελάς, Οικονομολόγος

Σε ποιους απευθύνεται

Σε διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, καθώς και στους υπεύθυνους για το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης
Σε όλους εκείνους, οι οποίοι επιθυμούν αποτελεσματικά και ουσιαστικά να επικοινωνήσουν με τους άλλους ανθρώπους και παράλληλα επιθυμούν την συνεχή βελτίωσή τους, τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά.

Σκοπός

Αν αισθάνεστε τον φόρτο εργασίας να επηρεάζει την απόδοσή σας, είναι σκόπιμο να σκεφθείτε την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου σας. Το μάθημα αυτό θα σας εφοδιάσει με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους οι οποίες θα σας δώσουν τις απαραίτητες ιδέες που, αν εφαρμόσετε πιστά, θα σας δώσουν την δυνατότητα να αξιοποιήσετε κάθε λεπτό της ώρας ώστε να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη από τις 24 ώρες που κάθε άνθρωπος έχει στη διάθεσή του.

Tο πρόγραμμα έχει σκοπό να τονίσει τη σημασία του χρόνου στη ζωή μας. Η επιτυχία μας ή η αποτυχία μας σ’ αυτόν τον κόσμο εξαρτάται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το διαθέσιμο χρόνο μας. Η έλλειψη ή η κακή χρήση του χρόνου είναι μία από τις αιτίες του άγχους. Αν αξιοποιήσουμε σωστά το χρόνο μας, είναι πολύ πιθανόν να καταφέρουμε να μειώσουμε ή/και να συνεργαστούμε ικανοποιητικά με το άγχος.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Περιορισμός ή η ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε παρέμβασης των χρονοκλεπτών που υπάρχουν στον εργασιακό χώρο είναι ζήτημα υψίστης σημασίας για κάθε εργαζόμενο σε μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των στελεχών που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Βασιζόμαστε πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων και βελτιώνουμε τις δεξιότητές τους με:

 • Την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και οργάνωση για τη συμμετοχή σε μία σύσκεψη
 • Την απόκτηση των κατάλληλων αντανακλαστικών ώστε να αντιδρούν στην περίπτωση που ένας απρόσμενος ‘επισκέπτης’ τους διακόπτει από μία σημαντική εργασία που κάνουν
 • Την αντίσταση στον πειρασμό να μιλάνε με τις ώρες στο τηλέφωνο χωρίς να υπάρχει κάποιο όφελος για τους ίδιους ή την επιχείρηση
 • Την απόκτηση γνώσης σχετικής με το πώς να αντιδρώ και να λέω ‘ΟΧΙ’ στον προϊστάμενο όταν ήδη μου ζητάει πολλά
 • Την διαχείριση και καλύτερη αξιοποίηση της αναμονής έξω από κάποιο γραφείο ή σε μία ουρά
 • Την ανατροφοδότηση προς την διοίκηση και όλους τους εργαζόμενους για τα επείγοντα και σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να γίνουν πρώτα
 • Την υιοθέτηση και υλοποίηση προσωπικών και επαγγελματικών στόχων
 • Την αξιοποίηση του Ημερήσιου Κύκλου Ενέργειας
 • Την αναγνώριση δυνατών και των σημείων του εαυτού μου στη διαχείριση του χρόνου
 • Με τη χρήση της τεχνολογίας για την καλύτερη διαχείριση του χρόνου των συμμετεχόντων
 • Την βελτίωση της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο

Περιγραφή σεμιναρίου

 • Ορισμός του χρόνου, η φύση του χρόνου και εκφράσεις για το χρόνο. Χρειάζεται ένα καλύτερο Time Management? Η αντίληψη του χρόνου. Η προσωπική γραμμή του χρόνου. Παραδείγματα.
 • Ειδικά χαρακτηριστικά της γραμμής του χρόνου. Άσκηση αντίληψης του χρόνου. Ο ημερήσιος κύκλος ενέργειας και η χρησιμότητά του. Πως χάνουμε ενέργεια και πως κερδίζουμε ενέργεια.
 • Εμπόδια στην αξιοποίηση του χρόνου. Η αναβλητικότητα και τρόποι αντιμετώπισής της. Άσκηση αναβλητικότητας. Ανάλυση της αναβλητικότητας.
 • Τηλεφωνήματα, Συσκέψεις, η οργάνωσή τους. Ο λόγος διεξαγωγής μιας σύσκεψης και πρακτικές οδηγίες. Ο Δεκάλογος του καλού μέλους της σύσκεψης. Τεστ συντονισμού μιας σύσκεψης. Ο τύπος για να δίνουμε προτεραιότητες. Απρόσμενοι επισκέπτες. Πότε ταιριάζει ένα ‘ΟΧΙ;’
 • Η οργάνωση του χρόνου μας. Η διαφορά μεταξύ αποδοτικού και αποτελεσματικού. Οι δυνατότητες του εργαζόμενου. Πώς να κάνετε πιο αποδοτική την επένδυση στο χρόνο σας. Το κλειδί στη διαχείριση του χρόνου.
 • Ο προγραμματισμός του χρόνου μας. 6 βήματα προγραμματισμού. Οργανώστε τον εργασιακό σας χώρο. Τεστ απωλειών του χρόνου. 10 τρόποι συνεργασίας με τον φόρτο εργασίας. Έντυπο για καλύτερη χρήση του χρόνου μας
 • Δίνεται η μετάφραση του βιβλίου του Edwin Bliss “Getting Things Done”
 • Να δίνετε: λίγο χρόνο στη συγκέντρωση πληροφοριών και πολύ στη χρήση τους. Time-logs πολύτιμος συνεργάτης στον προγραμματισμό του χρόνου μας. Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της Διαχείρισης του χρόνου. 10 αλήθειες για τον χρόνο.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 0.8
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.