Εισηγητές Σεμιναρίων - Αρθρογράφοι

Μιχάλης Μάρκου
ΜΒΑ, Διευθυντικό Στέλεχος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων/Marketing
Μαρία Δανάσκου
Πιστοποιημένη Βοηθός Διοίκησης/Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
Νεκτάριος Σπηλιόπουλος
Σύμβουλος Διοίκησης & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Βίκυ Κάουλα
Life & Business Coach, Σύμβουλος Σχέσεων-Προσωπικής Ανάπτυξης & Ενδυνάμωσης
Άρης Ξυπολιτόπουλος
Εισηγητής σεμιναρίων επιχειρηματικής ανάπτυξης
Κωνσταντίνος Κηπουρός
Ιχθυολόγος Msc – Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
Κωνσταντία Πάλλα
Κοινωνιολόγος - Business & Life Coach
Δημήτρης Κονταράκης
Internet Marketing Consultant (B.A Politics, MSc Marketing, Certified Google Adwords)
Θωμάς Κρύπας
Στρατηγικός Σύμβουλος και Σύμβουλος Εταιρικής Εικόνας Επιχειρήσεων
Ευτυχία Αρβανίτη
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
Ελίνα Μαξούρα
Life, Business, Executive Coach, Mentor
Γεωργία Τσουδερού
M.A. Human Sciences/Phd Comparative Literature Studies
Ιωάννης  Λαμπρόπουλος
BSc Λογιστικής, Υπ.Διδάκτωρ, MSc Διοίκησης Επιχειρήσεων, MSc Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Σεβαστή Έλληνα
Ειδική Παιδαγωγος-Φιλολογος
Νικολέτα Γιούργα
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων | Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Ιωάννης Ρες
Εισηγητής Σεμιναρίων Ενηλίκων (Adult education instructor)
Αντώνης Χρυσόγελος
Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Εισηγητής Σεμιναρίων
Στέλλα Γαμβρέλλη
Δικηγόρος, LL,M. Eur., Μ.Δ.Ε., Πιστ. Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ., Συντονίστρια Διαλόγων, Personal, Executive & Team Coach
Έλενα Μάργαρη
Σύμβουλος Ασφάλειας Τροφίμων/ Eπικεφαλής Επιθεωρητής ISO 22000:2005
Πέτρος Παπαζαχαρίου
Καθηγητής Κολλεγιακών Χρηματοοικονομικών Σπουδών