Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διοίκηση και Λειτουργία Αποθηκών (Warehouse Management)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
10/06/2024
3 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
3 μήνες

Εισηγητής

Ιωάννης Γ. Κονταράτος, Διδάσκων στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστημίου Πειραιά.

Σκοπός

Το μάθημα ασχολείται με τη λειτουργία και διοίκηση των σύγχρονων αποθηκών.

Ο στόχος της αποθήκης είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους και η μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών. Η λειτουργία μιας αποθήκης περιλαμβάνει πολλές και διάφορες λειτουργικές δραστηριότητες και η αποτελεσματική της λειτουργία, εξαρτάται από το πόσο καλά και αποτελεσματικα, οι δραστηριότητες αυτές διενεργούνται.

Η σωστή χρήση του χώρου, του εργατικού δυναμικού και του εξοπλισμού, οδηγούν στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών.

Σε κάθε μία από τις ενότητες του μαθήματος, παρουσιάζονται βήμα-προς-βήμα τα ισχύοντα παγκοσμίως στη δομή των αποθηκών.

Ο στόχος του μαθήματος είναι, οι συμμετέχοντες, να ενημερωθούν σε θέματα όπως:

Η εκμάθηση των βασικών εννοιών και τεχνικών σύγχρονης αποθήκης.
Η κατανόηση των λειτουργιών των αποθηκών.
Οι βασικές διαδικασίες λειτουργίας των αποθηκών.
Η διαχείριση και διοίκηση των αποθηκών.
Η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων.
Το μάθημα ασχολείται με τον σχεδιασμό, τη μεθοδολογία, τα εργαλεία, τις τεχνικές σωστής επιλογής εξοπλισμού, προγραμματισμού, και λειτουργίας και παρακολούθησης μιας αποθήκης.

Από έρευνες που έχουν γίνει σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα έχει διαπιστωθεί, ότι σε αυτές δεν λείπουν τα υψηλόβαθμα στελέχη, αλλά τα μεσαία στελέχη τα οποία να είναι σωστά ενημερωμένα σε θέματα διαχείρισης αποθηκών.

Στα επόμενα στάδια ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την ανάλυση, οργάνωση, εκτίμηση, χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό, διοίκηση ποιότητας και ανάλυση κινδύνων ενός έργου.

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους εργάζονται με αποθήκες, αλλά και σε όσους εμπλέκονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των αποθηκευτικών χώρων και στην ποιοτική και οικονομική αξιολόγηση της λειτουργία της αποθήκης μια επιχείρησης.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

· Η εκμάθηση των βασικών εννοιών και τεχνικών σύγχρονης αποθήκης.

· Η κατανόηση των λειτουργιών των αποθηκών.

· Οι βασικές διαδικασίες λειτουργίας των αποθηκών.

· Η διαχείριση και διοίκηση των αποθηκών.

Περιγραφή σεμιναρίου

Εισαγωγή – Ο στόχος της αποθήκης.

Επιλογή αποθηκευτικού συστήματος (δεσμευμένο/άναρχο) – Επιλογή αποθηκευτικής μονάδας (παλέτα) – Υπολογισμός χωρητικότητας αποθήκης.

Επιλογή Αποθηκευτικου συστήματος – Υπολογισμός ύψους αποθήκης – Υπολογισμός αποθηκευτικού module – Υπολογισμός περιγράμματος κτιρίου.

Σχεδιασμός ροής των υλικών – Πλέγμα διαδρόμων – Επεκτασιμότητα.

Μηχανολογικός εξοπλισμός.

Location System.

Διαχείριση Αποθήκης Αποθήκη Αξιοποίηση και Προσβασιμότητα.

Αξιοποίηση και Προσβασιμότητα της Αποθήκης.

Λειτουργίας μιας Αποθήκης.

Δραστηριότητες (παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής και προετοιμασίας παραγγελιών, φόρτωσης).

Δραστηριότητες μεταποίησης.

Διαδικασία Απογραφών (ετήσιες και περιοδικές).

Διαχείριση επιστροφών (Reverse Logistics).

Ασφάλεια αποθηκών και εμπορευμάτων.

Διοίκηση Προσωπικού και διαχείρισή του.

Παραγωγικότητα και Δείκτες (KPI’s).

Μελέτες Περίπτωσης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 2
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.