Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Η Επαγγελματίας (Executive Assistant) Γραμματεύς

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2 μήνες

Εισηγητής

Α. Βαρελάς, Οικονομολόγος

Σε ποιους απευθύνεται

Στις Executive Assistants
Στις Executive Secretaries και
Στις Administrative assistants.

Σκοπός

Η θέση της γραμματέως – Personal ή Administrative Assistant στο οργανόγραμμα της επιχείρησης συνήθως βρίσκεται παραπλεύρως της θέσης του προϊσταμένου της. Η γραμματεύς στον 21ο αιώνα δεν ασκεί μόνο καθήκοντα απλής δακτυλογραφίας, αρχειοθέτησης και διεκπεραίωσης κάποιων βασικών στοιχείων ή εγγράφων για λογαριασμό του προϊσταμένου της ή των διευθυντών στους οποίους αναφέρεται. Αντίθετα, χειρίζεται περισσότερα και πολύ πιο υπεύθυνα θέματα και καλύπτει πολλούς τομείς στο χώρο της εργασίας. Σκοπός του προγράμματος είναι να καταδείξει πως μπορούν οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διοικητικές και τις οργανωτικές ικανότητες των γραμματέων τους τις οποίες είχαν αγνοήσει στο παρελθόν. Σήμερα, οι γραμματείς έχουν πολλές γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και συμπεριφορές σε σχέση με το παρελθόν.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Με την παρακολούθηση του προγράμματος αυτού οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν να βάζουν και να επιτυγχάνουν τους προσωπικούς τους στόχους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Θα αναπτύξουν σε σημαντικό βαθμό τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και θα βελτιώσουν τις διαπραγματευτικές τους δεξιότητες ώστε να καταλήγουν σε win-win καταστάσεις.

Επίσης, θα αντιληφθούν την σημασία της κοινωνικής υπευθυνότητας και της ηθικής έναντι του εαυτού τους και των άλλων. Θα είναι σε θέση να ενταχθούν σε ομάδες ώστε να αναπτυχθεί η ομαδική εργασία και η συνεργασία στον εργασιακό τους χώρο. Θα κατανοήσουν τη σημασία της ευελιξίας, της αιτιολόγησης των ενεργειών τους και θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την κριτική τους σκέψη και τις δεξιότητες της επίλυσης προβλημάτων και της λήψης των αποφάσεων. Η αναλυτική τους σκέψη καθώς και η δημιουργικότητά τους αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά.

Τέλος, θα βελτιώσουν τη μνήμη τους, θα προσέρχονται οργανωμένοι από κάθε άποψη στις συσκέψεις που θα καλούνται να συμμετέχουν, θα κάνουν καλή διαχείριση του χρόνου τους, θα μάθουν να συνεργάζονται με το εργασιακό άγχος και το σημαντικότερο: θα κτίσουν την αυτοεκτίμησή τους και την αυτοπεποίθησή τους.

Περιγραφή σεμιναρίου

 • Το οικονομικό περιβάλλον αλλάζει. Οι δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα. Η διοίκηση (management) σήμερα. Τα διοικητικά στελέχη και οι διευθυντές. Οι ρόλοι των
 • διευθυντών. Τα 6 στυλ του management. Ο Διευθυντής του 2022!
 • Managing your boss. Ο χώρος εργασίας, το γραφείο και ο ρόλος της Γραμματέως σήμερα. Η θέση της στο οργανόγραμμα. Η γραμματειακή λειτουργία. Οι χρονοκλέπτες της γραμματέως. Ο χειρισμός των παραπόνων. Η αξιολόγηση του συστήματος αρχειοθέτησης. Το πρόγραμμα στόχων αυτοαξιολόγησης.
 • Πως θα τα καταφέρω ως γραμματεύς; Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του γραφείου. Η ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων. Η κατάστρωση ενός επαγγελματικού σχεδίου. Τα μη και τα πρέπει στον εργασιακό χώρο. Μελέτη περίπτωσης.
 • Η αλληλογραφία και τα τηλεφωνήματα. Η διαχείριση της ροής των πληροφοριών. Πως απαντάμε στο τηλέφωνο; Το τηλέφωνο: Εχθρός ή Φίλος; Λάθη που γίνονται στην
 • τηλεφωνική συνομιλία. Η Εμπορική Αλληλογραφία: Επιστολές, Faxes, E-mails, κ.λπ.
 • Δημόσιες Σχέσεις. Δημιουργία και διατήρηση καλών εργασιακών σχέσεων. 4 κανόνες χειρισμού των παραπόνων. Αρμοδιότητες οικονομικού περιεχομένου. Αυτοματισμός γραφείου. Η οργάνωση ταξιδιών και συσκέψεων. Η δημιουργία επαγγελματικού προφίλ. Δεξιότητες που επιθυμεί ο διευθυντής σήμερα. Η διαδικασία της επικοινωνίας. Η ενεργός ακρόαση.
 • Η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τον επισκέπτη. Εμπόδια και φίλτρα στην επικοινωνία. Η γλώσσα του σώματος. Η μετάδοση μηνυμάτων με τη βοήθεια του
 • σώματος. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη.
 • Η ανάθεση εργασιών από την πλευρά της γραμματέως. Το άγχος στο χώρο της εργασίας. Η διαχείριση του άγχους. Η θετική σκέψη. Η αυτοπεποίθηση της γραμματέως. Μελέτη περίπτωσης.
 • Τα παράπονα και οι προσαρμογές. Τα προβλήματα και η λύση τους. Οι Εσωτερικές Εγκύκλιοι. Οι εκθέσεις και οι αναφορές. Η σύνταξη μιας καλής επιστολής. Η
 • προσευχή της γραμματέως.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 0.8
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.