E-Learning:
Οργάνωση & Διοίκηση

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Έργων

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης - Τμήμα Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
06/04/2020
3 μήνες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διδάσκων: Δημ. Εμίρης, Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους ασχολούνται με έργα (projects) από την τεχνική πλευρά αλλά και σε όσους εμπλέκονται ή επιθυμούν να εμπλακούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων έργων, στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην ανάπτυξη εντύπων επικοινωνίας, κλπ. Ειδικότερα, απευθύνεται σε στελέχη, μηχανικούς ή μη της επιχείρησης που ασχολούνται με τη διοίκηση έργων και επιθυμούν να οργανώσουν σωστά την εργασία τους, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές τεχνικές project management που στοχεύουν παράλληλα στη βελτιστοποίηση ενός προγράμματος, τόσο από πλευράς χρόνου όσο και από πλευράς κόστους και αξιοποίησης του παραγωγικού δυναμικού. Επιπλέον, διδάσκει τους συμμετέχοντες πώς να οργανώσουν ουσιαστικά τη δομή επικοινωνιών ενός έργου, να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν τη φυσική και οικονομική πορεία των έργων τους, να προλάβουν και να προγραμματίσουν την αντιμετώπιση των κινδύνων του έργου και τελικά να κερδίσουν χρόνο και χρήμα. Τέλος, το μάθημα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές για όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν στη χρήση του MS Project.

ΣΚΟΠΟΣ

Το μάθημα συνοδεύει και συμπληρώνει το μάθημα «Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων» όπου ένα τυπικό έργο μοντελοποιείται σταδιακά από την αρχή ως το τέλος στο ειδικό λογισμικό MS Project 2007. Παρουσιάζεται το περιβάλλον λειτουργίας, οι επιλογές και οι ρυθμίσεις για τη χρήση του προγράμματος. Εξετάζονται και εφαρμόζονται οι κύριες ενέργειες που πρέπει κανείς να εφαρμόζει και να διαχειρίζεται σωστά στη μοντελοποίηση ενός έργου, όπως η διάρθρωση του προγράμματος, ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός, η βελτιστοποίηση, η παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου και η παραγωγή και ερμηνεία αναφορών. Η εξοικείωση με το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων στην αγορά εργασίας. Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση με το μεθοδολογικό πλαίσιο επιλογής, ανάπτυξης, εκτέλεσης και παρακολούθησης έργων και η εκμάθηση μέσω πρακτικών παραδειγμάτων ενός εκ των δημοφιλέστερων προγραμμάτων διοίκησης έργων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στο Περιβάλλον Εργασίας του MS Project 2007 – Βασικές Ρυθμίσεις – Ημερολόγια Παραγωγικού Δυναμικού, Δραστηριοτήτων και Έργου – Πρότυπα Έργων
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Διαμόρφωση και Μοντελοποίηση WBS – Ορισμός Δραστηριοτήτων – Ανάπτυξη Ακολουθίας Δραστηριοτήτων – Διαγράμματα Gantt – Δικτυακά Διαγράμματα – Επαναλαμβανόμενες και Hammock Δραστηριότητες – Ανάλυση PERT – Προθεσμίες και περιορισμοί
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Φύλλα Παραγωγικού Δυναμικού – Ιστογράμματα Παραγωγικού Δυναμικού – Εξισορρόπηση Πόρων
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Βελτιστοποίηση Προγράμματος – Κρίσιμη Διαδρομή – Συμπίεση Χρονοδιαγράμματος – Οικονομική Βελτιστοποίηση
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Πρόγραμμα Αναφοράς Έργου – Μοντελοποίηση EVM – Δείκτες Παρακολούθησης Φυσικής και Οικονομικής Προόδου – Παραδείγματα
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Επιλογές Δημιουργίας Αναφορών – Πίνακες – Οθόνες – Προσαρμοσμένες Αναφορές
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Μοντελοποίηση Κινδύνων – Αξιολόγηση Κινδύνων
Κάθε πρακτική ενότητα εμπλουτίζεται με σύντομη θεωρητική κάλυψη των εξεταζόμενων εννοιών. Σε όλη την έκταση του μαθήματος εξετάζεται ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα έργου από τη σύλληψή του μέχρι την ολοκλήρωσή του και αντιστοιχίζονται οι πρακτικές ενότητες με τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις.

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από τα εξής:

Τριάντα έξι (36) αναλυτικά video χρήσης του προγράμματος με αφήγηση και φωνητικό σχολιασμό
Οπτικοακουστικό υλικό για κάθε παρουσίαση που περιλαμβάνει τις διαφάνειες παράλληλα με επεξηγηματικό φωνητικό σχολιασμό
Σύντομα video παρουσίασης και εξήγησης των πιο κεντρικών εννοιών με τη μορφή «μαθήματος στον πίνακα» (whiteboard sessions)
Η τελική εξέταση είναι δομημένη με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος
Συνίσταται η κατοχή βασικών γνώσεων διοίκησης έργων.
Απαιτείται η εγκατάσταση του λογισμικού MS Project 2007 στον Η/Υ των εκπαιδευομένων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας