Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

H Διαχείριση του Άγχους (Stress Management)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2 μήνες

Εισηγητής

κ.Βαρελάς Αλέξιος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Εισηγητής Σεμιναρίων

Σε ποιους απευθύνεται

Σε διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, καθώς και στους υπεύθυνους για το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης
Σε όλους εκείνους, οι οποίοι επιθυμούν αποτελεσματικά και ουσιαστικά να επικοινωνήσουν με τους άλλους ανθρώπους και παράλληλα επιθυμούν την συνεχή βελτίωσή τους, τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά.

Σκοπός

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να αναλύσει τα συμπτώματα του άγχους, τις πηγές του και να συμβάλλει με εφικτές προτάσεις και ιδέες στη μείωση της έντασης από το άγχος και να προτείνει μεθόδους συνεργασίας με αυτό, οι οποίες θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να ελέγξουν το επίπεδό του και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Με την παρακολούθηση του προγράμματος αυτού οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν να βάζουν και να επιτυγχάνουν τους προσωπικούς τους στόχους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Θα αναπτύξουν σε σημαντικό βαθμό τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και θα βελτιώσουν τις διαπραγματευτικές τους δεξιότητες ώστε να καταλήγουν σε win-win καταστάσεις.

Επίσης, θα αντιληφθούν την σημασία της κοινωνικής υπευθυνότητας και της ηθικής έναντι του εαυτού τους και των άλλων. Θα είναι σε θέση να ενταχθούν σε ομάδες ώστε να αναπτυχθεί η ομαδική εργασία και η συνεργασία στον εργασιακό τους χώρο. Θα κατανοήσουν τη σημασία της ευελιξίας, της αιτιολόγησης των ενεργειών τους και θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την κριτική τους σκέψη και τις δεξιότητες της επίλυσης προβλημάτων και της λήψης των αποφάσεων. Η αναλυτική τους σκέψη καθώς και η δημιουργικότητά τους αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά.

Τέλος, θα βελτιώσουν τη μνήμη τους, θα προσέρχονται οργανωμένοι από κάθε άποψη στις συσκέψεις που θα καλούνται να συμμετέχουν, θα κάνουν καλή διαχείριση του χρόνου τους, θα μάθουν να συνεργάζονται με το εργασιακό άγχος και το σημαντικότερο: θα κτίσουν την αυτοεκτίμησή τους και την αυτοπεποίθησή τους.

 

Περιγραφή σεμιναρίου

Εισαγωγή. Οι συνέπειες του προσωρινού και του χρόνιου άγχους. Οι κατηγορίες του άγχους.

Τα 5 αίτια του άγχους. Οι διαφορετικές αντιλήψεις για το άγχος. Άσκηση για το άγχος. Οι σχέσεις μας στην εργασία.

Η προσωπικότητα και το άγχος. 7 Παράγοντες για την αξιολόγηση της κατάστασης. Η αξιολόγηση του εαυτού μας. Άσκηση.

Γενικές ικανότητες για τη ζωή. 7 Παράγοντες με τους οποίους αξιολογούμε τον εαυτό μας. Βασικές στρατηγικές για την παρεμπόδιση του άγχους. Μελέτη περίπτωσης. Τεστ.

Οι πηγές άγχους για τους εργαζόμενους. Το κτίσιμο των συμπεριφορών και των αντιλήψεων. Η αλλαγή τρόπου αξιολόγησης του εαυτού μας. Εντοπίστε αυτούς που εμπιστεύεστε για να σας βοηθήσουν να συνεργαστείτε με το άγχος.

Στρατηγικές για τη συνεργασία με το άγχος. Η βίωση της ευτυχίας. Το κτίσιμο κοινωνικών δεσμών οι οποίο θα βοηθήσουν στη συνεργασία με το άγχος. Η απλοποίηση της ζωής μας. Ασχολούμαι με το άγχος όταν λαμβάνει χώρα. Η ανάνηψη μετά το άγχος. Μελέτη περίπτωσης. Τεστ.

Στρατηγικές παρεμπόδισης του άγχους. Ένα πρόγραμμα 100 ημερών για τη συνεργασία με το άγχος. Η συνεργασία με το άγχος κατά τον Dale Carnegie.

Η άποψη του Charles Handy για τη διαχείριση του άγχους. Τα συμπτώματα του κακού άγχους. Καταστάσεις που οδηγούν στο άγχος. Οι 4 μορφές του άγχους. Οι συνέπειες του άγχους στη ζωή μας, την εργασία μας και την επιχείρηση ή τον οργανισμό. Τεστ για τη διάγνωση της εσωστρέφειας ή της εξωστρέφειας του χαρακτήρα μας. Τεστ.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 0.8
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.