ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
Τεχνικά Σεμινάρια από τη Singularis
στην Αθήνα

Γνώσεις και δεξιότητες
που σε κάνουν να ξεχωρίζεις!
industry

Σεμινάρια: Βιομηχανία & Τεχνικά

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 91 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 30/03/2020
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το σεμινάριο, παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διεξάγουν επιθεωρήσεις επαγγελματικής υγείας & ασφάλειας πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 ....
ΒΟΛΟΣ 30/03/2020
Διεξάγεται επίσης: ΠΑΤΡΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ
Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί. Ο ρόλος της Συντήρησης στην επιχείρηση, περιγραφή της πρότυπης συστηματικής – σχεδιαζόμενης Συντήρησης (Planned Maintenance) και των καθιερωμένων βέλτιστων πρακτικών....
ΑΘΗΝΑ 30/03/2020
Διεξάγεται επίσης: ΠΑΤΡΑ
Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε ότι αφορά την υλοποίηση εφαρμογών αυτοματισμού με χρήση των προγραμματιζόμενων ελεγκτών της οικογενείας Logix. Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διαχειρίζο...
ΠΑΤΡΑ 30/03/2020
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΟΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση διεισδυτικών υγρών....
ΑΘΗΝΑ 30/03/2020
Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει στόχο την απόκτηση από τους καταρτιζόμενους των απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, για τη μελέτη, κατασκευή και έλεγχο εργασιών μόνωσης, βάσει των απαιτήσεων των Ελληνικών Τεχνικών Προτ...
ΠΑΤΡΑ 30/03/2020
Διεξάγεται επίσης: ΒΟΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ
Η παροχή γενικών κατευθύνσεων που αφορούν στην ασφάλεια, την λειτουργία και την συντήρηση των εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα καλύπτει τις απαιτήσεις της υποχρεωτικής επιμόρφωσης του προσωπικού, βάσει των απαιτήσεων της Νομοθεσίας...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/03/2020
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να γνωρίζουν τις βασικές αρχές διαχείρισης του προσωπικού, το ρόλο και τα βασικά καθήκοντα του εργοδηγού σε θέματα ασφάλειας, καθώς...
ΑΘΗΝΑ 30/03/2020
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η εκπαίδευση των στελεχών της σύγχρονης Ελληνικής παραγωγικής επιχείρησης (βιοτεχνία, βιομηχανία, νοσοκομεία) σχετικά με την Τεχνολογία των Συστημάτων Πεπιεσμένου Αέρα και την εκτέλεση μιας Ορθολογικής Συντήρησης....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01/04/2020
Το σεμινάριο στοχεύει στην κατάκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διενέργεια ανάλυσης των ριζικών αιτίων των αστοχιών του εξοπλισμού, με σκοπό την ριζική θεραπεία τους. Η Ανάλυση Βασικού Αιτίου είναι ένα χρήσιμ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02/04/2020
Διεξάγεται επίσης: ΠΑΤΡΑ, ΑΘΗΝΑ, ΒΟΛΟΣ
Σκοπός είναι η κατάκτηση θεωρητικών γνώσεων, ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να επιλέγουν τα κατάλληλα ρουλεμάν για κάθε εργασία και σύμφωνα με τη διεθνή τυποποίηση. Να γνωρίσουν τις ορθές π...
ΑΘΗΝΑ 04/04/2020
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να δημιουργήσει το γνωστικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο στο χώρο του Tuning, για μετατροπή – εξέλιξη, αποδοτικότερη λειτουργία κινητήρα και γενικότερη βελτίωση του οχήματος....
ΑΘΗΝΑ 06/04/2020
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΒΟΛΟΣ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους σε ό,τι αφορά τη συντήρηση μιας εφαρμογής προγραμματιζόμενου αυτοματισμού με χρήση των PLC της σειράς S7-300. Ειδικότερα, το σεμι...
ΑΘΗΝΑ 06/04/2020
Διεξάγεται επίσης: ΒΟΛΟΣ, ΠΑΤΡΑ
Η κατάκτηση των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων της τεχνολογίας των αντλιών, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι ικανοί να επιλέγουν τις κατάλληλες αντλίες αναλόγως της εφαρμογής....
ΑΘΗΝΑ 06/04/2020
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης τους να είναι σε θέση να εργάζονται με τα περονοφόρα οχήματα με ασφάλεια, έχοντας πλήρη επίγνωση των κινδύνων πο...
ΑΘΗΝΑ 06/04/2020
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΟΛΟΣ
Η απλή αρμονική ταλάντωση. Χαρακτηριστικά μεγέθη και μονάδες μέτρησης της δόνησης (πλάτος, συχνότητα, φάση). Σύνθετη ταλάντωση. Κυματομορφή της δόνησης. Γραφική αναπαράσταση. Ελεύθερη και εξαναγκασμένη ταλάντωση. Η δυναμική συμ...
ΑΘΗΝΑ 07/04/2020
Διεξάγεται επίσης: ΠΑΤΡΑ
Η εκμάθηση όλων των νέων δυνατοτήτων του προγράμματος ΕPLAN Electric που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στην λογική του σχεδιασμού αλλά και στον χρόνο ολοκλήρωσης των έργων σας, με έμφαση σε εργασίες της καθημερινότητας....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08/04/2020
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ, ΒΟΛΟΣ
Να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στις νέες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και στην ισχύουσα ηλεκτρολογική νομοθεσία που τις διέπει με εστίαση σε πρακτικές εφαρμογές και ανάγκες....
Για να επιτύχουμε ορθή κατανομή ή καταλογισμό του εμμέσου (λειτουργικού) κόστους στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες θα πρέπει να προχωρήσουμε προηγούμενα σε προσδιορισμό των επί μέρους δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται μέσα ......
Η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας σε συνδυασμό με την απόπειρα για εξοικονόμηση ενέργειας έχει οδηγήσει στην αλλαγή πορείας ως προς την εκπόνηση μελέτης και κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Περαιτέρω η ανάγκη για ακό...
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σεμινάρια σ'όλη την Ελλάδα
απ'τo κορυφαίο Ινστιτούτο

Εξειδικευμένη τεχνική και
τεχνολογική κατάρτιση

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας