ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
industry

Σεμινάρια: Βιομηχανία & Τεχνικά

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 118 Σεμινάρια

ΠΑΤΡΑ 24/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι συμμετέχοντες σε αυτό τα σεμινάριο, θα κατανοήσουν: Την ιδέα της Λιτής παραγωγής συμβάλλοντας στην αύξηση της αξίας του τελικού προϊόντος στον πελάτη, τις αρχές και τα εργαλεία του LeanManufacturing και την αξιοποίησή τους γ...
ΒΟΛΟΣ 24/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ, ΠΑΤΡΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους σε ότι αφορά τη συντήρηση μιας εφαρμογής προγραμματιζόμενου αυτοματισμού με χρήση των PLC της σειράς S7-300. Ειδικότερα, το σεμινάριο εστιάζει στη δομή ενός σταθμού, στη δ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/09/2018
Γενικά περί ανοχών, έννοια του τρήματος και του άξονα, ορισμοί στα τρήματα και στους άξονες, εναλλαξιμότητα......
ΑΘΗΝΑ 24/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΒΟΛΟΣ
Γενικά, Ιδιότητες του ατμού, Επίδραση αέρα στα δίκτυα ατμού, Ατμολέβητες, Είδη, Ισχύς και απόδοση ατμολέβητα, Επιλογή λέβητα, Καταναλώσεις ατμού, ¬ Μέτρηση παροχής, Σωλήνες ατμού......
ΑΘΗΝΑ 24/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΒΟΛΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ
Να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στις νέες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και στην ισχύουσα ηλεκτρολογική νομοθεσία που τις διέπει με εστίαση σε πρακτικές εφαρμογές και ανάγκες....
ΑΘΗΝΑ 24/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του IRCA/CQI (αριθμός πιστοποίησης A17674) για Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του π...
ΠΑΤΡΑ 24/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΒΟΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η μετάδοση των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων και τεχνικών των συγκολλήσεων χαλυβοκραμάτων, καθώς και η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τη χρήση και ρύθμιση των μηχανών και την επιλογή...
Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για να πιστοποιηθούν ως συγκολλητές σε συγκεκριμένες διαδικασίες βάσει του προτύπου EN ISO 9606. Μετά το πέρας του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι ......
ΒΟΛΟΣ 24/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ, ΠΑΤΡΑ
Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για να πιστοποιηθούν ως συγκολλητές σε συγκεκριμένες διαδικασίες βάσει του προτύπου EN ISO 9606. Μετά το πέρας του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θ...
ΑΘΗΝΑ 24/09/2018
Μετά τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τις μεθόδους συντήρησης των εγκαταστάσεων θέρμανσης καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Θα πραγματοποιούν περιοδικούς ελέγχους και τις ρυθμίσεις που απα...
ΑΘΗΝΑ 26/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΒΟΛΟΣ, ΠΑΤΡΑ
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσής τους να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες ασφαλείας σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος μέσα στον εργασιακό τους χώρο....
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Παρουσίαση της Ισχύουσας Νομοθεσίας στην Ελλάδα για τους ανελκυστήρες, Ρύθμιση του πλαισίου για τη συντήρηση, περιοδικό έλεγχο, καταχώρηση σε Μητρώα και βελτίωση της ασφάλειας των υφιστάμενων ανελκυστήρων. Ανάλυση των προτύπων ...
ΠΑΤΡΑ 26/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΒΟΛΟΣ
Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τις μεθόδους συντήρησης των εγκαταστάσεων θέρμανσης υγρών και αερίων καυσίμων καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Θα εξοικειωθούν επίσης με τους περιοδ...
ΑΘΗΝΑ 27/09/2018
Το σεμινάριο αφορά επαγγελματικό χειρισμό του λογισμικού RELUX για εκπόνηση μελετών φωτισμού και εξαγωγή της μελέτης σε τεύχος και αρχεία CAD....
ΑΘΗΝΑ 28/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές του υπολογισμού ισχύος των Η/Ζ και αναπτύσσεται η μεθοδολογία υπολογισμού με ειδικό software (παρέχεται δωρεάν). Επίσης επισημαίνονται τα κρίσιμα σημεία στην επιλογή του μηχανήματος, αν...
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των υποσταθμών ΜΤ-ΧΤ... ...
ΒΟΛΟΣ 01/10/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Σκοπός του προγράμματος είναι, με την ολοκλήρωσή του οι εκπαιδευόμενοι: Να έχουν μυηθεί στον ολιστικό τρόπο θεώρησης και αντιμετώπισης των βλαβών, δηλαδή στην πρόληψη, διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία... ...
ΠΑΤΡΑ 01/10/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ, ΒΟΛΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βασικές Αρχές Ψύξης Τι είναι η ψύξη. Λόγοι και μέθοδοι ψύξης προϊόντων. Ορισμοί: Πίεση, Κενό, Θερμότητα-Θερμοκρασία, Έργο – Ενέργεια – Ισχύς, Ειδική θερμότητα-Θερμοχωρητικότητα-Μετάδοση Θερμότητας: Αγωγιμότητα, μεταφορά, ακτινο...
ΒΟΛΟΣ 01/10/2018
Το πρόγραμμα έχει σκοπό να εξοικειώσει τους εργαζόμενους με τις βασικές γνώσεις μεταλλουργίας και θερμικών κατεργασιών του χάλυβα. Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τα διάφορα είδη των μετάλλων και των κρα...
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σεμινάρια σ'όλη την Ελλάδα
απ'τo κορυφαίο Ινστιτούτο

Εξειδικευμένη τεχνική και
τεχνολογική κατάρτιση

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας