ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σεμινάρια σ'όλη την Ελλάδα
απ'τo κορυφαίο Ινστιτούτο

Εξειδικευμένη τεχνική και
τεχνολογική κατάρτιση
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
industry

Σεμινάρια: Βιομηχανία & Τεχνικά

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 101 Σεμινάρια

ΒΟΛΟΣ 16/07/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Η μετάδοση πληροφοριών στους εκπαιδευόμενους σχετικά με τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος στον ανθρώπινο οργανισμό και των ορίων ασφαλείας κατά HD 384 & IEC, Η απόκτηση κριτηρίων από τους εκπαιδευόμενους για την επιλογή ...
ΒΟΛΟΣ 16/07/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ
Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις αναγκαίες γνώσεις στις προστασίες υποσταθμών Μέσης και Υψηλής Τάσης από το στάδιο της εγκατάστασης μέχρι το στάδιο της συντήρησης και επισκευής. Να γνωρίσουν σε βάθος τα υλικά, τον εξοπλισμό...
ΑΘΗΝΑ 16/07/2018
Σύντομη αναδρομή στα θέματα του πρώτου επιπέδου. Οικιακή ψύξη. Διαφορά από την επαγγελματική ψύξη, είδη οικιακών ψυγείων. Οικονομική λειτουργία. Συντήρηση – βλάβες. Επαγγελματική ψύξη. Είδη επαγγελματικών ψυγείων – δομή – λειτο...
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Θεμελιώδεις αρχές της υδροστατικής και υδροδυναμικής (πίεση, θερμοκρασία, δύναμη κ.λ.π.). Αρχή του Bernoulli. Υδραυλικά δομικά στοιχεία. Δεξαμενές - σωληνώσεις. Υδραυλικά υγρά - φίλτρα. Τυποποίηση κατ...
ΑΘΗΝΑ 17/07/2018
Σκοπός του προγράμματος είναι να διδαχθούν θέματα για τις μονάδες μέτρησης ανάλυσης του συστήματος ISO και ΕΛΟΤ και να παρουσιαστούν τα διάφορα όργανα μέτρησης. Μέσω της πρακτικής άσκησης, που περιλαμβάνει επίδειξη μέτρησης με ...
ΑΘΗΝΑ 18/07/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο σεμινάριο αυτό αναλύονται όλες οι οργανωτικές δομές, τα βασικά δεδομένα, τα απαραίτητα αρχεία, η μεθοδολογία ελέγχων βήμα προς βήμα, καθώς και τα κατάλληλα Εργαλεία προκειμένου να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει ή να βελτιωθ...
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20/07/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Ο στόχος των εταιρειών ή των υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο ενασχόλησης τα πληροφοριακά συστήματα και τις τηλεπικοινωνίες (InformationServices), είναι να βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους συνεχώς ώστε να είναι πιο αποτελεσματικ...
ΑΘΗΝΑ 21/07/2018
Τι χρειάζεται για να πετύχει ένας επαγγελματίας στην νέα οικονομία; Ποια είναι η διαφορά του έμπειρου από τον πεπειραμένο τεχνικό; To “χτίσιμο” του προσωπικού μας στίγματος (brand), απαραίτητη συνεχής επένδυση. Οι 4 διαφορετικο...
ΑΘΗΝΑ 22/07/2018
Τύποι ηλεκτρικών συστημάτων, στοιχεία ηλεκτρικών δικτύων, προστασία, τεχνική και οικονομική ανάλυση χρήσης προστασιας, λειτουργία διακοπτικού εξοπλισμού......
ΑΘΗΝΑ 28/07/2018
Το σεμινάριο αυτό σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους Τεχνικούς αλλά και αυτούς που θέλουν να δουλέψουν ως Τεχνικοί στην λειτουργία και συντήρηση μικρών μονάδων επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικών Σταθμών, παρέχοντας τις απαραίτητες...
ΑΘΗΝΑ 04/08/2018
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των υποσταθμών ΜΤ-ΧΤ. Το σεμινάριο πραγματεύεται όλα τα θέματα που αφορούν έναν υποσταθμού μέσης και χαμηλής τάσης από τις βασικές θεωρητικές αρχές που ...
ΑΓΡΙΝΙΟ 08/09/2018
Οι συνεχώς αυξανόμενες βιομηχανικές και εμπορικές απαιτήσεις των τελευταίων χρόνων έχουν οδηγήσει στην ραγδαία εξέλιξη των αυτοματισμών. Στο επίκεντρο των εξελίξεων αυτών είναι οι Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές ή PLC. Το P...
ΠΑΤΡΑ 12/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ, ΒΟΛΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης τους να είναι σε θέση να εργάζονται με τα περονοφόρα οχήματα με ασφάλεια, έχοντας πλήρη επίγνωση των κινδύνων π...
ΑΘΗΝΑ 13/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οφέλη από τη συμμετοχή στο σεμινάριο: Διεύρυνση του γνωστικού πεδίου στην Αντιεκρηκτική Προστασία, Αποσαφήνιση των όρων και των εννοιών που υπεισέρχονται στο πεδίο αυτό....
ΑΘΗΝΑ 13/09/2018
Στο σεμινάριο αναλύονται λόγοι αστοχιών των δοχείων πίεσης και παρουσιάζονται μέθοδοι ελέγχου και επιθεώρησης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει την εκτίμηση κινδύνου στη λειτουργία των δοχείων πίεσης και περιλαμβάνει αναφορά ...
ΑΘΗΝΑ 17/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΒΟΛΟΣ
Η κατάκτηση των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων της τεχνολογίας των αντλιών, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι ικανοί να επιλέγουν τις κατάλληλες αντλίες αναλόγως της εφαρμογής....
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες σε ότι αφορά τη λειτουργία, τα ονομαστικά μεγέθη και την καλωδίωση των δομικών στοιχείων βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ......
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, τα ονομαστικά μεγέθη και την καλωδίωση των δομικών στοιχείων βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, και θα εξοικει...
ΑΘΗΝΑ 17/09/2018
Οι βλάβες προσεγγίζονται από τις παρακάτω οπτικές γωνίες: Ακριβής ορισμός του τύπου βλάβης (failure mode) (π.χ τι είναι η απευθυγραμμία). Γενεσιουργές αιτίες και επιβαρυντικοί παράγοντες. Τα αίτια που προκαλούν την βλάβη....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17/09/2018
Η κατανόηση της σχέσης απωλειών - παραγωγικότητας - κόστους λειτουργίας. Να κατανοήσουν τα είδη των πιθανών απωλειών και τα βασικά αίτια εμφάνισης αυτών. Να είναι σε θέση να ορίσουν στόχους στα πλαίσια ενός προγράμματος Διοικητ...
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1000 Σεμινάρια... Περισσότεροι από 15.000 συμμετέχοντες
Εξειδικευμένη γνώση και
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας