ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
AUDIT - Βελτίωση Παραγωγής
Θεσσαλονίκη: 01/12
Αθήνα: 12/12
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
12.500 ανώτερα στελέχη!
1000 Σεμινάρια... Περισσότεροι από 15.000 συμμετέχοντες
Εξειδικευμένη γνώση και
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
industry

Σεμινάρια: Βιομηχανία & Τεχνικά

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 36 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 16/12/2017
Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με στόχο την μετάδοση των απαραίτητων γνώσεων στους εκπαιδευόμενους, ώστε να είναι ικανοί να καταρτίζουν και να εκτελούν προγρά...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/12/2017
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:Εισαγωγή στις Μετρήσεις, Μετρήσεις Μεταβλητών Βιομηχανικών Διεργασιών, Μεγέθη αναφοράς, Το σύστημα S.I., Αναλογικές - Ψηφιακές Μετρήσεις, Γενικά στοιχεία για τους μετατροπείς (χαρακτηριστικά λειτουρ...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19/12/2017
Το σεμινάριο πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση των Συμμετεχόντων στον Έλεγχο Ανυψωτικών Μηχανημάτων....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/12/2017
Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο να εκπαιδεύσει τον Υπεύθυνο και τα στελέχη της Αποθήκης, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται το απόθεμα, τον εξοπλισμό, το χώρο, το προσωπικό και τις παραγγελίες των πελατών με αποτελεσματικότερο τρόπ...
ΑΘΗΝΑ 18/01/2018
• Κορμός μηχανής • Κυλινδροκεφαλή • Εκκεντροφόρος • Εισαγωγή......
ΑΘΗΝΑ 29/01/2018
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες σε ότι αφορά τη λειτουργία, τα ονομαστικά μεγέθη και την καλωδίωση των δομικών στοιχείων βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ......
Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες για το στήσιμο μιας απλής εφαρμογής προγραμματιζόμενου αυτοματισμού με χρήση των PLC της S 7 – 300, καθώς επίσης και η ανάγνωση-κατανόηση ενό...
ΑΘΗΝΑ 12/02/2018
Μετά τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τις μεθόδους συντήρησης των εγκαταστάσεων θέρμανσης καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Θα πραγματοποιούν περιοδικούς ελέγχους και τις ρυθμίσεις που απα...
ΑΘΗΝΑ 14/02/2018
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση διεισδυτικών υγρών....
ΑΘΗΝΑ 17/02/2018
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια, την δυνατότητα εκπαίδευσης και πιστοποίησης Επιθεωρητών Συγκολλήσεων – Welding Inspectors – από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Συγκολ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17/02/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – επείγοντα περιστατικά» είναι κατάλληλο για χώρους εργασίας με μικρό αριθμό εργαζομένων και χαμηλό δείκτη εργασιακής επικινδυνότητας....
ΑΘΗΝΑ 19/02/2018
Το πρόγραμμα παρέχει τεχνογνωσία στους συμμετέχοντες αναφορικά με την προετοιμασία, εφαρμογή και επιθεώρηση τεχνικών προστασίας μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων των Μη Καταστροφικών μεθόδων και την χρήση εξοπλισμού ελέγχου και επι...
ΑΘΗΝΑ 20/02/2018
Μετά το τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τα πνευματικά δομικά στοιχεία. Επίσης να μπορούν να εφαρμόζουν πρωτοβάθμια συντήρηση, διορθωτική και προληπτική συντήρηση σε μηχανές με πνευματικό α...
ΑΘΗΝΑ 21/02/2018
Το Ιδανικό σεμινάριο για τους σύγχρονους αποθηκάριους. Πλήρης κατανόηση της λειτουργίας μιας σύγχρονης αποθήκης με λεπτομερή ανάλυση όλων των διαδικασιών παραλαβής, τοποθέτησης, ετοιμασίας παραγγελιών, τιμολόγησης, απογραφής κα...
ΑΘΗΝΑ 26/02/2018
Το NACE CIP 1 αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 6 ημερών, προσφέροντας 60 ώρες πλήρους ανώτερης εκπαίδευσης σε τεχνικά, θεωρητικά και πρακτικά θέματα αναφορικά με την προστασία των μεταλλικών κατασκευών......
ΑΘΗΝΑ 26/02/2018
Εισαγωγή στο Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384. Νομικό πλαίσιο και τις υπουργικές αποφάσεις που αφορούν το Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384. Προσδιορισμός των γενικών χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων (συνθήκες χρήσης, τροφοδότηση......
ΑΘΗΝΑ 05/03/2018
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο συμμετέχοντες να κατανοήσουν μέσω πρακτικών παραδειγμάτων τις βασικές έννοιες του αυτοματισμού βιομηχανικών διεργασιών και των συστημάτων SCADA με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών...
ΑΘΗΝΑ 06/03/2018
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση των μαγνητικών σωματιδίων....
ΑΘΗΝΑ 12/03/2018
Γνωριμία με την τεχνική ΚΝΧ – Η ίδρυση και οι σκοποί της ΚΝΧ. Η έννοια του κτιριακού αυτοματισμού. Βασικά πλεονεκτήματα ηλεκτρικής εγκατάστασης τεχνικής ΚΝΧ σε σύγκριση με μια συμβατική ηλεκτρική εγκατάσταση ......
ΑΘΗΝΑ 19/03/2018
Οι συνεχώς αυξανόμενες βιομηχανικές και εμπορικές απαιτήσεις των τελευταίων χρόνων έχουν οδηγήσει στην ραγδαία εξέλιξη των αυτοματισμών.Το LOGO αποτελεί την ιδανική επιλογή σε ένα τεράστιο εύρος εφαρμογών αυτοματισμού, κυρίως σ...
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σεμινάρια σ'όλη την Ελλάδα
απ'τo κορυφαίο Ινστιτούτο

Εξειδικευμένη τεχνική και
τεχνολογική κατάρτιση
Τεχνικά Σεμινάρια από τη Singularis
στην Αθήνα

Γνώσεις και δεξιότητες
που σε κάνουν να ξεχωρίζεις!

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας