Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια: Βιομηχανία & Τεχνικά (62)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΒΟΛΟΣ 22/4/2024
Η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους σε ότι αφορά τη συντήρηση μιας εφαρμογής προγραμματιζόμενου αυτοματισμού με χρήση των PLC της σειράς S7-300. Ειδικότερα, το σεμινάριο εστιάζει στη δομή ενός σταθμού, στη διευθυνσιοδότηση των ...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΑΘΗΝΑ 22/4/2024

Αντλίες και επιλογή αντλιών

ΑΘΗΝΑ
22/4/2024
Διεξάγεται επίσης: ΠΑΤΡΑ, ΒΟΛΟΣ
Η κατάκτηση των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων της τεχνολογίας των αντλιών, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι ικανοί να επιλέγουν τις κατάλληλες αντλίες αναλόγως της εφαρμογής....
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Διεξάγεται επίσης: ΠΑΤΡΑ, ΒΟΛΟΣ
ΠΑΤΡΑ 22/4/2024
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των στελεχών της Συντήρησης στη διαχείριση των προβλημάτων του εξοπλισμού και στη συστηματική αντιμετώπιση των βλαβών και αστοχιών...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ 22/4/2024
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο συμμετέχοντες να κατανοήσουν μέσω πρακτικών παραδειγμάτων τις βασικές έννοιες του αυτοματισμού βιομηχανικών διεργασιών και των συστημάτων SCADA με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (Programmable ...
ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
ΑΘΗΝΑ 22/4/2024
Το σεμινάριο αυτό σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους Τεχνικούς αλλά και αυτούς που θέλουν να δουλέψουν ως Τεχνικοί στην λειτουργία και συντήρηση μικρών μονάδων επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικών Σταθμών, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις....
InfoQuality
ΠΑΤΡΑ 22/4/2024
Η εκπαίδευση των στελεχών της σύγχρονης Ελληνικής παραγωγικής επιχείρησης (βιοτεχνία, βιομηχανία, νοσοκομεία) σχετικά με την Τεχνολογία των Συστημάτων Πεπιεσμένου Αέρα και την εκτέλεση μιας Ορθολογικής Συντήρησης....
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Διεξάγεται επίσης: ΒΟΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΠΑΤΡΑ 23/4/2024
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τεχνίτες οργάνων και όλο το τεχνικό προσωπικό που εμπλέκεται με την επιλογή, εγκατάσταση, βαθμονόμηση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων μέτρησης και ελέγχου βιομηχανικών διεργασιών....
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ, ΒΟΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ 24/4/2024
Σκοπός είναι να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και στην ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία που τις διέπει, με εστίαση σε πρακτικές εφαρμογές και ανάγκες. Να ενημερωθούν στο τι...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΑΘΗΝΑ 27/4/2024
Η κατανόηση της λειτουργίας των AC Drives και οι γνώσεις παραμετροποίησης , συντήρησης και επισκευής τους είναι μια ανάγκη που την συναντάμε σε κάθε βιομηχανία. Για αυτόν το λόγο είναι απαραίτητο να υπάρχουν επαρκώς καταρτισμένοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί...
Δημήτρης Αθανασόπουλος
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 27/4/2024
Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με στόχο την μετάδοση των απαραίτητων γνώσεων στους εκπαιδευόμενους, ώστε να είναι ικανοί να καταρτίζουν και να εκτελούν προγράμματα προληπτικής ...
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 27/4/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των υποσταθμών ΜΤ-ΧΤ. Το σεμινάριο πραγματεύεται όλα τα θέματα που αφορούν έναν υποσταθμού μέσης και χαμηλής τάσης από τις βασικές θεωρητικές αρχές...
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 28/4/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των αιολικών σταθμών παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας.Το σεμινάριο ξεκινά από την ανάλυση των βασικών αρχών της αιολικής ενέργειας Αιολικό δυναμικό...
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 28/4/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας. Το σεμινάριο ξεκινά από την ανάλυση των βασικών αρχών της ΒΙΟΜΑΖΑΣ –ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ επιλογή τοποθεσίας και καταλήγει στην...
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 28/4/2024
Τύποι ηλεκτρικών συστημάτων, στοιχεία ηλεκτρικών δικτύων, προστασία, τεχνική και οικονομική ανάλυση χρήσης προστασιας, λειτουργία διακοπτικού εξοπλισμού...
ΑΘΗΝΑ 30/4/2024
Το σεμινάριο προσφέρει την απαιτούμενη τεχνογνωσία στην ηλεκτρονική, τον προγραμματισμό συστημάτων αυτόματου ελέγχου και την ηλεκτρολογία. Θα μάθετε σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, ανάπτυξης, κατασκευής και χειρισμού ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/4/2024
Στο σεμινάριο θα μάθετε στην πράξη να μελετάτε σχέδια ψυκτικών εγκαταστάσεων και να αναγνωρίζετε τη βασική συνδεσμολογία, σε μονάδες οικιακών και επαγγελματικών χώρων, για συνήθεις ή ειδικές εγκαταστάσεις. Τέλος, θα εξασκήσετε δεξιότητες όπως την...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/4/2024
Είναι απαραίτητο για έναν σύγχρονο τεχνικό-ηλεκτρονικό επαγγελματία να έχει γνώση σχετικά με τον έλεγχο και τη σωστή παρακολούθηση, έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση των συμπτωμάτων, καθώς και την αποτελεσματική αποκατάσταση βλαβών στις ηλεκτρονικές...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/4/2024
Στο σεμινάριο θα μάθετε να μελετάτε, να σχεδιάζετε και να εφαρμόζετε ποιοτικές εγκαταστάσεις ατομικών ή κεντρικών κεραιών τηλεοπτικών σημάτων σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, με τα βασικότερα τεχνικά εξαρτήματα, όπως είναι ο ενισχυτής ιστού, και αξιολογώντας...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/4/2024
Το σεμινάριο προσφέρει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να μελετάτε, να σχεδιάζετε, να εφαρμόζετε και να συντηρείτε ποιοτικές εγκαταστάσεις ηλεκτρικών κουδουνιών και κλειδαριών, κατανοώντας τη σχετική ηλεκτρική συνδεσμολογία και αξιολογώντας κάθε περίπτωση...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/4/2024
Το σεμινάριο προσφέρει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να μελετάτε, να σχεδιάζετε, να εφαρμόζετε και να συντηρείτε ποιοτικές εγκαταστάσεις θυροτηλεοράσεων, θυροτηλεφώνων και ηλεκτρικών κλειδαριών, κατανοώντας τη σχετική ηλεκτρική συνδεσμολογία και...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/4/2024
Το σεμινάριο προσφέρει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για όλους τους τομείς ηλεκτρολογικής μελέτης και εγκατάστασης μιας κατοικίας: καλωδιώσεις, σωληνώσεις, πίνακες ρεύματος, διάφοροι υποδοχείς και διακόπτες, εξοπλισμός των μηχανημάτων για προστασία τους...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/4/2024
Το σεμινάριο προσφέρει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για όλους τους τομείς μελέτης, εγκατάστασης και συντήρησης της κεντρικής θέρμανσης ενός κτιρίου [λέβητας, αντλία θερμότητας, δεξαμενή αποθήκευσης νερού, θερμαντικά σώματα, σωλήνες, δοχεία πιέσεως, όργανα...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/4/2024
Στο σεμινάριο θα εκπαιδευτείτε στη μελέτη, λειτουργικότητα, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας κτιριακών εγκαταστάσεων με νέες τεχνολογίες, καθώς και στην εκπόνηση μελετών και σχεδιασμού συστημάτων, βασιζόμενοι στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/4/2024
Στο πρακτικό αυτό σεμινάριο θα εκπαιδευτείτε στην ολοκληρωμένη διαδικασία εγκατάστασης, συντήρησης και παρακολούθησης της λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων συναγερμού, στους εναλλακτικούς τρόπους ελέγχου [remote, manual], καθώς και στην...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/4/2024
Στο σεμινάριο θα μάθετε τα πάντα για τη νέα Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) με βάση την Υπουργική Απόφαση "Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις" και πώς να τη συμπληρώνετε ορθά, καθώς και τα ισχύοντα πρωτόκολλα...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/4/2024
Το σεμινάριο προσφέρει τεχνογνωσία για όλους τους τομείς της ηλεκτρολογικής μελέτης και εγκατάστασης σε μία ξενοδοχειακή μονάδα: καλωδιώσεις, σωληνώσεις, πίνακες ρεύματος, υποδοχείς και διακόπτες, εξοπλισμός των μηχανημάτων για την προστασία τους, γείωση...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/4/2024
Στο σεμινάριο θα ασχοληθείτε με όλα τα ζητήματα οργάνωσης και αποτελεσματικής λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων ΚΤΕΟ και ανάλυσης της δυναμικής μηχανολογίας οχημάτων διαφόρων τύπων, ενώ με το πρακτικό σκέλος του σεμιναρίου θα εφαρμόσετε στην πράξη...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/4/2024
Το σεμινάριο βασίζεται κυρίως στην πρακτική εφαρμογή. Προσφέρει την απαιτούμενη για έναν ηλεκτρολόγο τεχνογνωσία σχετικά με τη μελέτη, σχεδίαση, εγκατάσταση και τα προγραμματιστικά στάδια ενός συστήματος αυτοματισμού με PLC με διαφορετικές γλώσσες...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/4/2024
Στο πρακτικό αυτό σεμινάριο θα μάθετε την πλήρη εφαρμογή της δημοφιλούς τεχνολογίας Arduino, με σχετική αναφορά στα βασικά εργαλεία του λογισμικού του, καθώς και τους εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε ποικίλες εφαρμογές...
Skills Hub
ΒΟΛΟΣ 7/5/2024
Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί. Ο ρόλος της Συντήρησης στην επιχείρηση, περιγραφή της πρότυπης συστηματικής – σχεδιαζόμενης Συντήρησης (Planned Maintenance) και των καθιερωμένων βέλτιστων πρακτικών....
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ, ΠΑΤΡΑ

Βρείτε σεμινάρια για Βιομηχανία & Τεχνικά

Είστε απόφοιτοι ΕΠΑΛ/ΙΕΚ/ΑΕΙ ειδικοτήτων Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / Εγκαταστάσεων και Αυτοματιστών και επιθυμείτε να αποκτήσετε την απαιτούμενη γνώση σε θέματα αυτόματου ελέγχου ή ηλεκτρολογίας; Είστε εργαζόμενοι επαγγελματίες σε κάποια από τις παραπάνω δεξιότητες ή σε δεξιότητες όπως Προγραμματιστής PLC, Συντηρητής καυστήρων ή Επαγγελματίας Μηχανικούς; Εκπροσωπείτε κάποια εταιρία ή βιομηχανία και επιδιώκετε να καταρτιστεί το προσωπικό σας; Τα δια ζώσης σεμινάρια που πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα σας δίνουν την ευκαιρία να ειδικευτείτε και να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας. Βρείτε εκπαιδευτικά σεμινάρια με φυσική παρουσία που αφορούν Εγκαταστάσεις συστημάτων, Βιομηχανική Ηλεκτρολογία, Συστήματα Αυτοματισμού και PLC, Συντήρηση Αντλιών και Καυστήρων και Ελέγχους ΚΤΕΟ.