Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Λογιστική Οργάνωση & Διαχείριση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
4 μήνες

Εισηγητής

Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ
Οικονομολόγους, λογιστές, φοροτεχνικούς, συμβούλους ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, στελέχη ξενοδοχειακών μονάδων και οποιονδήποτε αναπτύσσει ξενοδοχειακή επιχειρηματική δραστηριότητα
Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας

Σκοπός

Σκοπός του εξ’ αποστάσεως προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την οργάνωση και λογιστική λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

Στόχος του εξ’ αποστάσεως προγράμματος είναι, συνεπώς, να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά τα οικονομικά (οργανωτικά, χρηματοοικονομικά, λογιστικά, φορολογικά, εργατικά) θέματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος /μενη θα μπορεί να :

  • Είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τους σκοπούς και τη λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
  • Κατανοεί ορισμούς και βασικές έννοιες που σχετίζονται με την ξενοδοχειακή λογιστική
  • Έχει την ικανότητα μελέτης και ανάλυσης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης
  • Βελτιώνει μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθοδολογίες το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει
  • Χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους σκέψης
  • Αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων

Περιγραφή σεμιναρίου

AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ
Η ΥΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διακρίσεις Ξενοδοχείων
Χαρακτηριστικά Ξενοδοχείων
Ίδρυση – Άδειες Λειτουργίας Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Οι Σχέσεις του Ξενοδοχείου με Διάφορες Υπηρεσίες
Οι Δείκτες στην Ξενοδοχειακή Επιχείρηση
Λογιστική Υπηρεσία
Υπηρεσία Εσωτερικών Ελέγχων
Έλεγχος Εσόδων και Εξόδων κατά Κλάδο Εκμετάλλευσης
Έλεγχος Αποθήκης Αναλωσίμων και μη Αναλωσίμων Αγαθών
Υπηρεσία Διαχείρισης
Υπηρεσία Πωλήσεων
Υπηρεσία Ταμείου
Υπηρεσία Τήρησης Λογαριασμών Πελατών

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Βασικά Θέματα Τήρησης Βιβλίων και Έκδοσης Στοιχείων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Ανάλυση του Σχεδίου των Λογαριασμών (Περιεχόμενο,Ερμηνεία)
Λογιστικές Εγγραφές όλων των Συναλλαγών Ξενοδοχειακής Επιχείρησης
Λογιστική Συναλλάγματος
Εργασίες Προετοιμασίας και Ελέγχου για το Κλείσιμο της Χρήσης
Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Φορολόγηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Φορολογία Εισοδήματος
Θέματα ΕΝ.Φ.Ι.Α
Φοροαπαλλαγές μέσω Πληρωμών POS

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σύμβαση Εργασίας
Προσλήψεις – Διατήρηση Θέσεων Εργασίας
Επαναπρόσληψη
Όροι Αμοιβής και Εργασίας Εργαζομένων
Παροχές σε Έιδος & Χρήμα
Επιδόματα Εργαζομένων (Ασθενείας, Τοκετού, Μητρότητας, Λουτροθεραπείας)
Εργατικό Ατύχημα
Άδειες – Ωράριο Εργασίας
Λύση της Σχέσης Εργασίας
Αποζημίωση Απολύσεων Εποχιακά Απασχολούμενων Ξενοδοχοϋπαλλήλων

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια του μαθήματος είναι 4 μήνες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 4.32
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.