Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών Transfer Pricing

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
1 μήνας

Εισηγητής

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Παλαιολόγος Λιάζος, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός

Σκοπός

Τι είναι το transfer Pricing – για ποιους λόγους άρχισε η εφαρμογή του στους πολυεθνικούς ομίλους και πως έχει εξελιχθεί η διαδικασία μεταφοράς τιμών στο διεθνές φορολογικό πλαίσιο. Οδηγίες ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των συναλλαγών μεταφοράς τιμών. Επομένως στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η παρουσίαση για τα εξής:

  • Τις διατάξεις των νόμων 4172/2013 (κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και 4174 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) που αφορούν τις ενδοομιλικές συναλλαγές και τη νέα μεθοδολογία προέγκρισης αυτών, με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα
  • Ποιες επιχειρήσεις ή οντότητες θεωρούνται συνδεδεμένες, νόμος 4172/2013 και ποιες από αυτές υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 21 & 22 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) για υποβολή πίνακα ή/ και σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης
  • Τη συμμόρφωση των ενδοομιλικών συναλλαγών με την αρχή των ίσων αποστάσεων, για την Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
  • Το ισχύον πλαίσιο προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, όπως καθορίστηκε με τους νόμους 4172/2013 και 4174/2013 (Άρθρα 21 & 22) και την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1097/2014
  • Τις διεθνώς αποδεκτές μεθόδους Transfer Pricing (ΟΟΣΑ, ΕΕ, άλλες χώρες) καθώς και για τις μελλοντικές εξελίξεις στο πεδίο αυτό στο ελληνικό φορολογικό περιβάλλον, μετά την εφαρμογή του νόμου 4172/2013 & Ν. 4174/2013, όπως τροποποιηθήκαν και ισχύουν.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής Σεμιναρίου

Ποιες επιχειρήσεις ή οντότητες θεωρούνται συνδεδεμένες, νόμος 4172/2013 και ποιες από αυτές υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 21 & 22 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) για υποβολή πίνακα ή/ και σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης καθώς και ποιες συναλλαγές είναι ενδοομιλικές που διέπονται από την υποχρέωση τεκμηρίωσης σύμφωνα με τους “Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών”.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Κατανόηση εννοιών σε σχέση με θεσμικό πλαίσιο
Κατανόηση περιεχομένου Φακέλων τεκμηρίωσης και αναλύσεων (κλάδου, επιχείρησης, λειτουργική) που απαιτούνται σε συνδυασμό με ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΟΣΑ
Κατανόηση μεθόδων τεκμηρίωσης σε συνδυασμό με Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και Οδηγίες ΟΟΣΑ
Συλλογή οικονομικών στοιχείων από επιχείρηση & τράπεζες πληροφοριών και επεξεργασία αυτών στα πλαίσια σύνταξης του φακέλου και του ΣΠΠ της ΓΓΠΣ.
Προθεσμίες – Κυρώσεις
Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (advanced tax ruling)

Περιγραφή σεμιναρίου

  • Αρχή ίσων αποστάσεων – Transfer Pricing – Λόγοι που επιβάλλουν την «Συγκριτική Ανάλυση» – ‘Έννοια & Ορισμός συνδεδεμένων προσώπων & Ομίλου: Νομοθετικό πλαίσιο
  • Οδηγίες ΟΟΣΑ – Αναλυτική παρουσίαση των ισχυουσών από το 2015 διατάξεων (ν. 4172 & 4174/2013, εφαρμοστικές αποφάσεις ) – Οι ενδοομιλικές συναλλαγές (Η Δημιουργία Φακέλων τεκμηρίωσης και το περιεχόμενό τους: Βασικός – Ελληνικός) – την υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα
  • Ανάλυση των αποδεκτών μεθόδων υπολογισμού ενδοομιλικών συναλλαγών. -Συγκριτικά στοιχεία και ο έλεγχός τους & η χρήση τραπεζών πληροφοριών. -Μέθοδοι τεκμηρίωσης
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ – και παραδείγματα φακέλων, – Συνοπτικού Πίνακα – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ -Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (advanced tax ruling)

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 0.64
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.