Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διαπραγματευτικές Δεξιότητες

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2 μήνες

Εισηγητής

Α. Βαρελάς. oικονομολόγος

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό είναι χρήσιμο σε οποιονδήποτε διαπραγματεύεται στην οργάνωση. Απευθύνεται σε όλους εκείνους οι οποίοι επιζητούν μια καλύτερη κατανόηση των δυνατών και των αδυνάτων σημείων του διαπραγματευτικού τους στυλ και των στρατηγικών συνηθειών τους. Σ’ αυτούς οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις διαπραγματεύσεις τους ώστε να καταλήγουν σε καλύτερες συμφωνίες.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους καταρτιζόμενους με την θεωρία, την πρακτική και τις στρατηγικές που απαιτούνται για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των πελατών, των προμηθευτών και όλων των διαπραγματευόμενων με την επιχείρηση ή τον οργανισμό με απώτερο σκοπό την επίτευξη των επιδιωκόμενων κάθε φορά αποτελεσμάτων. Οι διαπραγματευτικές δεξιότητες είναι σημαντικές για την επιτυχία μιας επιχείρησης και ταυτόχρονα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των καθημερινών καθηκόντων ενός διευθυντού ή ενός στελέχους. Επίσης, έχει ως σκοπό να:

· Βοηθήσει τη δική μας πλευρά να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους ανθρώπους της άλλης πλευράς

· Αντιλαμβανόμαστε τις απαιτήσεις, τις ανάγκες, τις επιθυμίες και πιθανόν, τις βρώμικες τακτικές της άλλης πλευράς

· Γνωρίζουμε επαρκώς τους κανόνες και τις πρακτικές της διαπραγμάτευσης με αρχές και να τις εφαρμόζουμε

· Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για κάθε διαπραγμάτευση

· Γνωρίσουμε το διαπραγματευτικό μας στυλ, κ.λπ.

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους επιμορφούμενους να αποκτήσουν πλήρη κατανόηση της σημασίας της ευελιξίας στις διαπραγματεύσεις, τον εντοπισμό των εναλλακτικών λύσεων, την δύναμη της ψυχολογίας και τις άλλες παραμέτρους ώστε να καταλήγουν σε διαπραγματεύσεις win-win.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Με την παρακολούθηση του προγράμματος αυτού οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν να βάζουν και να επιτυγχάνουν τους προσωπικούς τους στόχους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Θα αναπτύξουν σε σημαντικό βαθμό τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και θα βελτιώσουν τις διαπραγματευτικές τους δεξιότητες ώστε να καταλήγουν σε win-win καταστάσεις.

Επίσης, θα αντιληφθούν την σημασία της κοινωνικής υπευθυνότητας και της ηθικής έναντι του εαυτού τους και των άλλων. Θα είναι σε θέση να ενταχθούν σε ομάδες ώστε να αναπτυχθεί η ομαδική εργασία και η συνεργασία στον εργασιακό τους χώρο. Θα κατανοήσουν τη σημασία της ευελιξίας, της αιτιολόγησης των ενεργειών τους και θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την κριτική τους σκέψη και τις δεξιότητες της επίλυσης προβλημάτων και της λήψης των αποφάσεων. Η αναλυτική τους σκέψη καθώς και η δημιουργικότητά τους αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά.

Τέλος, θα βελτιώσουν τη μνήμη τους, θα προσέρχονται οργανωμένοι από κάθε άποψη στις συσκέψεις που θα καλούνται να συμμετέχουν, θα κάνουν καλή διαχείριση του χρόνου τους, θα μάθουν να συνεργάζονται με το εργασιακό άγχος και το σημαντικότερο: θα κτίσουν την αυτοεκτίμησή τους και την αυτοπεποίθησή τους.

Περιγραφή σεμιναρίου

  • Εισαγωγή στη διαπραγμάτευση και η αυξανόμενη αντίληψη των ικανοτήτων διαπραγμάτευσης στον εργασιακό χώρο. Οι προσεγγίσεις στη διαπραγμάτευση. Ο ορισμός και η επιρροή! Η διαπραγματευτική εμβέλεια.
  • Η ΒΑΤΝΑ του Διαπραγματευτή. Σκέψεις,συλλογισμοί και αξιοποίηση της προετοιμασίας μας. Τι θα συμβεί αν δεν
  • συμφωνούμε; Οι παραχωρήσεις – το παζάρι. Ο τύπος Δίνω/Παίρνω. Οι ακριβότερες λέξεις στη διαπραγμάτευση! Κανόνες παραχωρήσεων. Μελέτη περίπτωσης.
  • Οι 3 όψεις των παραχωρήσεων. Ο χειρισμός του αδιεξόδου. Η διακοπή ή και η αναβολή της διαπραγμάτευσης. Γιατί να διακόψουμε; Ο τρόπος και η ώρα της διακοπής. Τα ‘κόκκινα’ κουμπιά της άλλης πλευράς. Μελέτη περίπτωσης.
  • Τι να κάνετε όταν πατήσουν τα δικά σας ‘κόκκινα’ κουμπιά; Μη συγχέετε το ‘Αισθάνομαι’ με το ‘Αισθάνθηκα’. Η μέθοδος win-win και οι 4 τομείς της διαπραγμάτευσης. Τα ενδιαφέροντα στη διαπραγμάτευση. Μελέτη περίπτωσης.
  • Οι διαπραγματευτικές αρχές. Τεστ: το διαπραγματευτικό μου στυλ. Τα 5 στυλ στη διαπραγμάτευση. Συζήτηση και ανάλυση των 5 στυλ. Οι τακτικές στις διαπραγματεύσεις: οι βρώμικες τακτικές,παραδείγματα και τρόποι αντίδρασης.
  • Η διαδικασία των διαπραγματευτικών φάσεων και τα βήματα. Προσοχή στα ΜΗ! Το περιεχόμενο του ‘Τι’ η διαδικασία του
  • ‘Πως’. Μελέτη περίπτωσης.
  • Διατηρήστε την κίνηση προς τα εμπρός στη διαπραγμάτευση. Γεφυρώστε το χάσμα. Σφραγίστε τη συμφωνία. Η φάση μετά τη διαπραγμάτευση. Ένα Έντυπο ανασκόπησης της διαπραγμάτευσης. Ο κατάλογος του καλού διαπραγματευτή. Η συνολική στρατηγική της διαπραγμάτευσης.
  • Ο τόπος και ο τρόπος για διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Η χρήση και αξιοποίηση των διαπραγματευικών ομάδων. Ατομική ή Ομαδική διαπραγμάτευση; Ο ηγέτης και οι ρόλοι των μελών της ομάδας. Η ομάδα στήριξης από τα μετόπισθεν. Οι δεξιότητες των μελών της ομάδας. Οι δεξιότητες του αποτελεσματικού διαπραγματευτή. Τεστ. Κλείσιμο του προγράμματος.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 0.8
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.