Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Medical English

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2 μήνες

Εισηγητής

Συριστατίδου Χαραλαμπία

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους στην ιατρική ορολογία είτε εργάζονται σε κάποιο μεγάλο δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο είτε θέλουν να εργαστούν σε μια φαρμακευτική εταιρεία ιατρικού ενδιαφέροντος. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο επίσης για τους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας.

Σκοπός

Με την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Medical English κάθε επαγγελματίας του χώρου της Υγείας έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ειδικές γνώσεις χρήσης της αγγλικής γλώσσας απαραίτητες για τον χώρο της Υγείας. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην Αγγλική Ιατρική ορολογία και θα καλυφθούν γενικά ιατρικά θέματα όπως το κλείσιμο ραντεβού για εξετάσεις, η καταγραφή ιατρικού ιστορικού, η περιγραφή συμπτωμάτων κλπ καθώς και βασικό λεξιλόγιο /βασικές έννοιες σε τομείς όπως φυσιολογία, ανατομία, ιστολογία κλπ.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Ο επιμορφούμενος θα είναι σε θέση:

  • να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά διατύπωσης και σύνθεσης της Αγγλικής επιστημονικής γλώσσας και ειδικότητάς του
  • να κατανοεί την βιβλιογραφία στις επιστήμες υγείας που είναι γραμμένη στην Αγγλική γλώσσα
  • να αναγνωρίζει και να περιγράφει τα όργανα του ανθρώπινου σώματος
  • να κατέχει την ιατρική ορολογία για τα εξής:
  • την περιγραφή της ανατομίας, της φυσιολογίας του σώματος
  • την επικοινωνία με τον γραπτό και προφορικό λόγο σε κάθε είδους ιατρικό περιβάλλον και
  • την ακριβή καταγραφή των ιατρικών όρων και των σχετικών συντομογραφιών

Περιγραφή σεμιναρίου

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος
Διάρκεια σεμιναρίου: 8 εβδομάδες
1η εβδομάδα: Body parts and their functions, physical examination
2η εβδομάδα: Symptoms, common illnesses, explaining diagnosis
3η εβδομάδα: Taking a patient’s medical history,
4η εβδομάδα: Medical treatment, prescriptions, drugs, therapies, giving the bad news
5η εβδομάδα: Colloquial language, phrasal verbs
6η εβδομάδα: Vocabulary, definitions, terms related to medical english
7η εβδομάδα: Medical practitioners, nurses, hospitals, primary care
8η εβδομάδα: Word formations, verbs and nouns

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 0.8
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.