Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής, Φορολογικής και Εργατικής Νομοθεσίας

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
4 μήνες

Εισηγητής

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Π. Παπαλαμπρακόπουλος

Σε ποιους απευθύνεται

Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ
Οικονομολόγους, λογιστές, φοροτεχνικούς, συμβούλους επιχειρήσεων ,υπαλλήλους οργανισμών, υπαλλήλους τμημάτων μισθοδοσίας και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας

Σκοπός

Στόχος του εξ’ αποστάσεως μαθήματος «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά το γνωστικό αντικείμενο της χρηματοοικονομικής λογιστικής, της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος /μενη θα μπορει να :

  • Κατανοεί ορισμούς και βασικές έννοιες που σχετίζονται με την λογιστική ,φορολογική και εργατική νομοθεσία
  • Έχει την ικανότητα μελέτης και ανάλυσης θεμάτων λογιστικής ,φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας
  • Εκτιμάει ζητήματα που αφορούν λογιστικής ,φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας
  • Χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους σκέψης
  • Αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων

Περιγραφή σεμιναρίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ
Η ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Oικονομικές Καταστάσεις Επιχειρήσεων
Βασικά Θέματα Τήρησης Βιβλίων και Έκδοσης Στοιχείων
Λογιστικές Εγγραφές όλων των Συναλλαγών Επιχείρησης
Εργασίες Προετοιμασίας και Ελέγχου για το Κλείσιμο της Χρήσης
Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Απογραφή Περιουσίας της Επιχείρησης
Κατάσταση Ταμειακών Ροών

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΦορολογίαΕισοδήματος
Αναβαλλόμενη Φορολογία
Θέματα ΕΝ.Φ.Ι.Α
Φοροαπαλλαγές μέσω Πληρωμών POS
Φορολογικά Κίνητρα για Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων
Φορολογία και Διάθεση Κερδών Ανώνυμης Εταιρείας – Μερισμάτων

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σύμβαση Εργασίας
Προσλήψεις – Διατήρηση Θέσεων Εργασίας
Επαναπρόσληψη
Αποδοχές Μισθωτών
Παροχές σε Είδος & Χρήμα
Υπερωρίες Μισθωτών – Αμοιβή Κυριακών – Εξαιρέσιμων Εορτών
Επιδόματα Εργαζομένων (Ασθενείας, Τοκετού, Μητρότητας)
Εργατικό Ατύχημα
Άδειες Μισθωτών
Λύση της Σχέσης Εργασίας

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 4.12
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.