Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Nursing English

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2 μήνες

Εισηγητής

Χ. Συριστατίδου, Καθηγήτρια Αγγλικών

Σκοπός

Μετά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Nursing English οι συμμετέχοντες θα έχουν βελτιώσει τις γνώσεις τους σε θέματα της Ιατρικής αλλά και της νοσηλευτικής ορολογίας καθώς και τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στην Αγγλική γλώσσα, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια, στην σύνταξη ιατρικών αναφορών καθώς και στην επικοινωνία τους με ασθενείς σε ξενόγλωσσο περιβάλλον.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Ο επιμορφούμενος θα είναι σε θέση:

  • να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά διατύπωσης και σύνθεσης της Αγγλικής επιστημονικής γλώσσας και ειδικότητάς του
  • να προσδιορίζει την νοσηλευτική διεργασία ως επιστημονική μέθοδο λύσης προβλημάτων και να εφαρμόζει τα στάδιά της για τη λήψη του νοσηλευτικού ιστορικού και το σχεδιασμό της φροντίδας
  • να εξετάζει κριτικά τις νοσηλευτικές θεωρίες και τα νοσηλευτικά μοντέλα και τον τρόπο εφαρμογής τους στην κλινική νοσηλευτική

Περιγραφή σεμιναρίου

1η εβδομάδα: Hospital admissions
2η εβδομάδα: Accidents and emergencies
3η εβδομάδα: Pain and symptoms
4η εβδομάδα: Caring for the elderly – Death and Dying
5η εβδομάδα: Hygiene-Blood
6η εβδομάδα: Mental Health Nursing
7η εβδομάδα: Monitoring the patient
8η εβδομάδα: Medication- Alternative treatments

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 1.2
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.