Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εσωτερική Επικοινωνία σε Υπηρεσίες και Οργανισμούς

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
10/06/2024
2 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2 μήνες

Εισηγητής

Α. Βαρελάς, Οικονομολόγος

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη της υπηρεσίας ή του οργανισμού που επιθυμούν να βελτιώσουν την επικοινωνία τους σε όλα τα επίπεδα: προς τα πάνω, προς τα κάτω και οριζόντια.

Σκοπός

Πολλοί εμπειρογνώμονες της υπηρεσίες και της οργανισμούς, υποστηρίζουν ότι η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί το θεμέλιο για την αποτελεσματικότητα σε κάθε περίπτωση. Βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει αρκετή επικοινωνία της υπηρεσίες που ερευνούν ή εργάζονται. Μερικοί διευθυντές και πολλοί ηγέτες παρερμηνεύουν την έννοια της επικοινωνίας και την θεωρούν ταυτόσημη με το χαρτοβασίλειο ή την γραφειοκρατία και έτσι αποφεύγουν ή αποστρέφονται τα υψηλά ποσοστά της μη αποτελεσματικής επικοινωνίας. Όσο οι διευθυντές αυτοί και οι ηγέτες ωριμάζουν, τόσο περισσότερο αναγνωρίζουν την ανάγκη της αποτελεσματικής μεταβίβασης και λήψης πληροφοριών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνουν θεαματικά της προσπάθειές της για την βελτίωση της επικοινωνίας (εσωτερικής και εξωτερικής. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της σημασίας της επικοινωνίας και η προσπάθεια να πειστούν διοίκηση και εργαζόμενοι, ώστε να αναγνωρίσουν την συμβολή της στην βελτίωση των αποτελεσμάτων της υπηρεσίας ή του οργανισμού.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Βελτίωση της φήμης και της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης μέσα από την αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία με απώτερο επίτευγμα την επίτευξη των στόχων της, την ικανοποίηση των πελατών της και τη συνεργασία της με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. Η διάχυση των πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση μπορεί να γίνει με εσωτερικές εγκυκλίους, με συσκέψεις, με τηλεσυσκέψεις και με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μεθόδων. Βασιζόμαστε πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων και βελτιώνουμε τις δεξιότητές τους ώστε να:

  • Υπάρχει ενημέρωση όλων των εργαζομένων στην επιχείρηση ή τον οργανισμό
  • Αποκτηθούν οι κατάλληλες δεξιότητες ώστε να γίνουν κατανοητές οι εξελίξεις στο περιβάλλον της επιχείρησης
  • Καμφθεί η αντίσταση στις προτεινόμενες αλλαγές από την διοίκηση
  • Αντιλαμβάνονται καλύτερα τους ρόλους τους και να καταβάλλουν τις απαιτούμενες προσπάθειες για την υλοποίηση του εταιρικού οράματος
  • Διατηρείται και να προωθείται η εταιρική εικόνα
  • Υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη ανατροφοδότηση τόσο από την όσο και από όλους τους εργαζόμενους

Περιγραφή σεμιναρίου

Με το σεμινάριο αυτό καλύπτονται τα εξής θέματα:

1. Γενικά περί επικοινωνίας στις υπηρεσίες και τους οργανισμούς
2. Οι διακρίσεις της επικοινωνίας:

  • Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία
  • Οριζόντια και κάθετη επικοινωνία
  • Γραπτή και προφορική επικοινωνία
  • Η γλώσσα του σώματος

3. Κοινές αιτίες των προβλημάτων της εσωτερικής επικοινωνίας
4. Αρχές κλειδιά για την αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία στις υπηρεσίες και τους οργανισμούς
5. Οι βασικές δομές και οι πολιτικές για την στήριξη της αποτελεσματικής εσωτερικής επικοινωνίας
6. Η επικοινωνία προς τα πάνω
7. Η επικοινωνία μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων
8. Η ανάπτυξη ενός βασικού σχεδίου για την βελτίωση της εσωτερικής και της εξωτερικής επικοινωνίας.
9. Τα εμπόδια στην εσωτερική επικοινωνία και η αποφυγή τους
10. Φράσεις και ενέργειες οι οποίες βελτιώνουν την εσωτερική επικοινωνία
11. Κλείσιμο του σεμιναρίου με ασκήσεις από συγκεκριμένες γνωστές υπηρεσίες και case studies.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 0.8
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.