Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Μυστικά για την Επιτυχή Συμπλήρωση της Φορολογικής Δήλωσης

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
1 μήνας

Εισηγητής

κος Παπαδάκης Ανδρέας (CFE, CRMA) Φοροτεχνικός-Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Σκοπός

Είναι η εκμάθηση θεωρητική αλλά και πρακτική συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων. Τα έντυπα που συνυποβάλλονται με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την αναγνώριση τυχόν απαλλαγών από τον φόρο εισοδήματος, και τέλος αναλυτικός φορολογικός οδηγός του εκάστοτε φορολογικού έτους.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Τα έντυπα που συνυποβάλλονται με δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την υποβολή αυτών.
1. Δικαιολογητικά έγγραφα - Βεβαιώσεις που απαιτούνται για την αναγνώριση απαλλαγών από το Φόρο Εισοδήματος.
2. Δικαιολογητικά έγγραφα - Βεβαιώσεις που απαιτούνται για την απόδειξη των προστατευμένων μελών και της οικογενειακής κατάστασης γενικότερα.
3. Δικαιολογητικά έγγραφα - Βεβαιώσεις που υποβάλλονται για να αναγνωρισθούν οι προϋποθέσεις μείωσης του Φόρου Εισοδήματος.
4. Δαπάνη για εγκατάσταση φυσικού αερίου - φωτοβολταϊκών συστημάτων τηλεθέρμανσης κτ.λ.
5. Δαπάνη για δεξιώσεις γάμων - κέντρα διασκέδασης - γυμναστήρια - υδραυλικούς κτλ.
6. Η εφάπαξ δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά λόγω αναπηρίας
7. Δικαιολογητικά δαπανών που υποβάλλονται σε ασφαλιστικά ταμεία, επιχειρήσεις κτλ.
8. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για να τύχουν οι φορολογούμενοι εκπτώσεις από το εισόδημά τους από ακίνητα.
9. Δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που προσκομίζουυν όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση εφόσον υπάρχει υποχρέωση.
10. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους αγρότες για να τύχουν των εκπτώσεων από το καθαρό γεωργικό τους εισόδημα που προσδιορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια.
11. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την απόδειξη τεκμαρτής δαπάνης καθώς και για την κάλυψη αυτής.
12. Λοιπά δικαιολογητικά και βεβαιώσεις και τρόπος υποβολής τους.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Φορολογικός οδηγός φυσικών προσώπων
(Πίνακας 1, Πίνακας 2, Πίνακας 4, Πίνακας 5, Πίνακας 7, Πίνακας 8)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Ρυθμίσεις ορισμένων φορολογικών θεμάτων βάση της ΠΟΛ 1300/09, 1066/09, 1057/09, & 1039/09
1. Δωρεές στο εξωτερικό
2. Δαπάνες δικηγόρων και παροχή νομικών υπηρεσιών
3. Έξοδα ιατρικής περίθαλψης
4. Έξοδα νοσηλειών
5. Απαλλαγές φόρου εισοδήματος των υπαλλήλων εξωτερικών που υπηρετούν στην αλλοδαπή
6. Αφορά τα μέλη των πρώην Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων "Σ.Ε.Π." που έχουν κάνει διακοπή εργασιών για την δραστηριότητα εκμετάλλευσης λεωφορείου
7. Καθορισμός μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους ασφαλιστικού συμβούλου και συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, που απαλλάσονται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ.
8. Αποφυγή διπλής φορολογίας
9. Οι φορολογικές δηλώσεις είναι απαραίτητα έγγραφα
10. Φορολόγησης στην υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών
11. Απαλλαγή τόκων Εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου
12. Φορολογία τόκων Εντόκων γραμματίων σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού
13. Παρακράτηση φόρου επί μερισμάτων όταν διανέμονται μετοχές αντί μετρητών

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Λάθη και Μερικές από τις απορίες - ερωτήσεις που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι στις εφορίες καθώς και βασικοί κωδικοί που θα πρέπει να προσέξουμε.
1. Τι πρέπει να προσέχουμε
2. Συμπλήρωση πίνακα Α' εντύπου Ε3

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 0.64
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.