Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια: ISO/Haccp/OHSAS (7)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/4/2024
Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να διεξάγουν επιθεωρήσεις προστιθέμενης αξίας, να κατανοήσουν τις αρχές της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης , να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα πρότυπα περιβαλλοντικής δι...
TUV HELLAS
ΑΘΗΝΑ 26/4/2024
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση πάνω στις βασικές αρχές και λειτουργίες της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας καθώς και η βαθύτερη κατανόηση των λόγων για τους οποίους η ποιότητα παίζει σημαντικό ρόλο. Παράλληλα, αναλύεται η εφαρμογή του προτύπου ...
ΑΘΗΝΑ 7/5/2024
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 14001:15, την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου...
ΑΘΗΝΑ 7/5/2024
Στο σεμινάριο αυτό γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000:18 και των πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές. Παράλληλα, παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας...
ΑΘΗΝΑ 7/5/2024
Στο σεμινάριο αυτό γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 45001:18 και των πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές. Παράλληλα, παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας...
ΑΘΗΝΑ 7/5/2024
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001:15, την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του...
ΑΘΗΝΑ 16/5/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάλυση των απαιτήσεων εφαρμογής του προτύπου ISO 19650-2 για την διαχείριση των κατασκευαστικών πληροφοριών κατά την υλοποίηση έργων με ΒΙΜ. Η θεματολογία θα καλύψει την ορολογία του προτύπου ISO 19650-1, την ανάλυση των απα...
TUV HELLAS

Βρείτε σεμινάρια για ISO/Haccp/OHSAS

Περιβαλλοντική διαχείριση, ασφάλεια τροφίμων, διαχείριση ποιότητας, ενεργειακή διαχείριση, διαχείριση ολικής ποιότητας. Αν αναζητάς σεμινάρια για ISO, OHSAS / Υγιεινή & Ασφάλεια στην εργασία, Περιβάλλον, Haccp – Τρόφιμα και γενικότερα πρότυπα, εδώ θα βρεις μία ευρεία λίστα εκπαιδευτικών προγραμμάτων των σημαντικότερων φορέων της χώρας. Θέλετε να εκπαιδευτείτε ως Εσωτερικοί Επιθεωρητές ή Επικεφαλής Επιθεωρητές σε πρότυπα όπως ISO 14001:15, ISO 22000:18, ISO 45001:18, ISO 9001:15, ISO 50001:2018, ISO 14064-1:2018; Παρακολουθήστε επιμορφωτικά προγράμματα που θα ενισχύσουν τα skills σας και θα σας δώσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.