ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1000 Σεμινάρια... Περισσότεροι από 15.000 συμμετέχοντες
Εξειδικευμένη γνώση και
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
ISO-Haccp

Σεμινάρια: ISO/Haccp/OHSAS

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 77 Σεμινάρια

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 14001. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τιςαπαιτ...
ΑΘΗΝΑ 16/07/2018
Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να διεξάγουν επιθεωρήσεις προστιθέμενης αξίας, να κατανοήσουν τις αρχές της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης , να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα πρ...
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 22000:00. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις ...
ΑΘΗΝΑ 16/07/2018
Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχεια...
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: 1. Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001 2. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις ...
ΑΘΗΝΑ 16/07/2018
Το εντατικό, απαιτητικό και ιδιαίτερα διαδραστικό αυτό σεμινάριο, το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον IRCA, είναι κατάλληλο για όσους απαιτούν μια εις βάθος κατανόηση του εύρους των τεχνικών επιθεώρησης και των πρωτοκόλλων που σ...
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου OHSAS 18001:07 / ΕΛΟΤ 1801:08. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συ...
ΑΘΗΝΑ 16/07/2018
Το Σεμινάριο DPO – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων σας δίνει την δυνατότητα να κατανοήσετε τις βασικές αρχές προστασίας δεδομένων, να ενημερωθείτε σχετικά με τις απαιτήσεις και τις νέες ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού (GDPR) κα...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17/07/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι έννοιες, οι αρχές και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης του νέου Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR – 2016/679), που θα ι...
ΑΘΗΝΑ 17/07/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Η νέα έκδοση του ISO 22000:2018 εισάγει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του ISO 22000:2005 και αναμένεται ότι θα επηρεάσει εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο....
Εισαγωγή στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Πεδίο Εφαρμογής. Απαιτήσεις συμμόρφωσης με το νέο Κανονισμό. Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO)......
ΑΘΗΝΑ 18/07/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το σεμινάριο καλύπτει και τις τρεις πτυχές του νέου Κανονισμού GDPR, την Νομική, την Τεχνική και την Οργανωτική. ...
ΑΘΗΝΑ 18/07/2018
Το συγκεκριμένο διαδραστικό σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των διαφορών και των νέων ζητημάτων που θέτουν τα καινούρια πρότυπα σε σχέση με την έκδοση του 2008 (για το ISO 9001) και τη...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 18/07/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 17021 και ISO19011, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήμα...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/07/2018
Διεξάγεται επίσης: ΒΟΛΟΣ
Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ πρόκειται να υλοποιήσει Νεο Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Επιπέδου 1 (ΕΦΕΤ) στην Θεσσαλονίκη....
ΑΘΗΝΑ 23/07/2018
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για εσωτερικούς επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, βάσει του προτύπου ISO 50001:2011. Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές έννοιες διαχείρισης της ενέργειας, η βασική ν...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23/07/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο σεμινάριο παρουσιάζεται το σχήμα πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000 (FSSC 22000). Το FSSC 22000 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχήμα πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 24/07/2018
Διεξάγεται επίσης: ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΑΘΗΝΑ
Στο σεμινάριο αναλύονται το περιεχόμενο, η δομή, οι απαιτήσεις του προτύπου BRITISH RETAIL CONSOTRIUM (BRC) GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETΥ, issue 7. Παρουσιάζονται οι νέες απαιτήσεις της αναθεωρημένης έκδοσης του προτύπου και ...
Στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι να βοηθήσει όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διαχείριση ενέργειας στην κατανόηση των απαιτήσεων της νέας νομοθεσίας ενεργειακών ελέγχων....
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26/07/2018
Διεξάγεται επίσης: ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΑΘΗΝΑ
Παρουσιάζονται οι απαιτήσεις της ενημερωμένης έκδοσης 6- Απρίλιος 2014, γίνεται σύντομη παρουσίαση των διαφόρων προτύπων IFS (IFS logistics, IFS Broker, IFS PAC secure), παρουσιάζονται οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των GFSI...
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σεμινάρια σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο

Η γνώση κι η εμπειρία μας,
το κλειδί της επιτυχίας σας.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας