ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σεμινάρια σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο

Η γνώση κι η εμπειρία μας,
το κλειδί της επιτυχίας σας.
GDPR - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αθήνα: 21/11
Θεσσαλονίκη: 1/11
1000 Σεμινάρια... Περισσότεροι από 15.000 συμμετέχοντες
Εξειδικευμένη γνώση και
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
ISO-Haccp

Σεμινάρια: ISO/Haccp/OHSAS

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 101 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 23/10/2017
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στο GDPR Auditing όπως η περιγραφόμενη δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να: Σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα Audit του Συστήματος GDPR με πληρότητα, ώστε να έχουν μια πλήρη εικόνα ως προς την ...
ΑΘΗΝΑ 23/10/2017
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 29990:2010. Η Γνώση καθίσταται βασικός παράγοντας για την επιτυχή διοίκηση επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο και η εκπαίδευση όλο και περισσότερο θεωρείται...
ΑΘΗΝΑ 23/10/2017
Το συγκεκριμένο διαδραστικό σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των διαφορών και των νέων ζητημάτων που θέτει το καινούργιο πρότυπο σε σχέση με την έκδοση του 2008....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23/10/2017
Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις απαιτήσεις και τα περιεχόμενα του προτύπου ISO 9001:2008 και τις αλλαγές του ISO 9001:2015 DIS, Να αντιληφθούν πως οι απαιτήσεις του προτύπου ενσωματώνονται στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητα...
ΑΘΗΝΑ 23/10/2017
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προσέγγιση των αρχών διαχείρισης ποιότητας και των απαιτήσεων του προτύπου EN 15224:2012 λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσιών υγείας στον Δημόσιο ή ιδιωτικό Τομέα....
ΑΘΗΝΑ 23/10/2017
Διεξάγεται επίσης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στo α΄ μέρος, το οποίο αφορά τόσο τους Εσωτερικούς όσο και τους Επικεφαλής Επιθεωρητές, παρουσιάζονται και αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου ΙSO 14001 σύμφωνα με την νέα έκδοση του 2015. Παρουσιάζονται, τέλος, οι νομοθετικέ...
ΑΘΗΝΑ 23/10/2017
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του IRCA/CQI (αριθμός πιστοποίησης A17674) για Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του π...
ΑΘΗΝΑ 23/10/2017
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 22301 και ISO 19011. Στο σεμινάριο αναλ...
ΑΘΗΝΑ 23/10/2017
Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχον καταρτιστεί στις νέες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις , στα πρότυπα που διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις βάση του ΕΛΟΤ HD 384 (ΕΝ, IE...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23/10/2017
Στο σεμινάριο αναλύονται όλες οι συμβατικές μεθοδολογίες στεγανοποίησης δωμάτων και στεγών. Παρουσιάζονται οι κατασκευαστικές πρακτικές για την αποφυγή ή την επίλυση προβλημάτων κτηριακής παθολογίας, που εμπεριέχουν πλήθος τεχν...
ΑΘΗΝΑ 24/10/2017
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εισαγωγή στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Πεδίο Εφαρμογής. Απαιτήσεις συμμόρφωσης με το νέο Κανονισμό. Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO)......
ΑΘΗΝΑ 24/10/2017
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Στο σεμινάριο αναλύονται οι θεματικές ενότητες από την παραγωγική διαδικασία μέχρι και την παράθεση του μελιού στο ράφι πριν τον καταναλωτή. Παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του μελιού, τη σύνθεσ...
ΑΘΗΝΑ 26/10/2017
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μια από τις βασικότερες αλλαγές που εισάγεται από τη νέα δομή των πρότυπων του ISO για τα διαχειριστικά συστήματα είναι η λογική της διαχείρισης και αξιολόγησης του ρίσκου καθώς και της αξιοποίησης ευκαιριών (Risk Based Thinkin...
ΑΘΗΝΑ 26/10/2017
Το σεμινάριο επεξηγεί την ανάλυση και αξιολόγηση επικινδυνότητας σε χημικούς και μικροβιολογικούς παράγοντες κινδύνου. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου αναλύονται τα μοντέλα εκτίμησης της αξιολόγησης της επικινδυνότητας σε χημι...
ΑΘΗΝΑ 30/10/2017
Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ως ...
ΑΘΗΝΑ 30/10/2017
Περιβαλλοντική νομοθεσία στον χώρο της υγείας. Περιλαμβάνει την παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου όπως διαμορφώθηκε και από το Ν. 4042 για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και την εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ κα...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30/10/2017
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Το εν λόγω σεμινάριο έχει δύο μέρη: Στo Α΄ μέρος, το οποίο αφορά τόσο τους Εσωτερικούς όσο και τους Επικεφαλής Επιθεωρητές, γίνεται περιγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000:2005 καθώς και των νομοθετικών αρχώ...
Στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι να βοηθήσει όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διαχείριση ενέργειας στην κατανόηση των απαιτήσεων της νέας νομοθεσίας ενεργειακών ελέγχων....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/10/2017
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Η επισήμανση των τροφίμων σκοπό έχει την παροχή στον καταναλωτή όλων των πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο και τη σύνθεση των τροφίμων, με στόχο την προστασία της υγείας του και των συμφερόντων του. Παράλληλα η επισήμανση τ...
ΑΘΗΝΑ 30/10/2017
Το σεμινάριο καλύπτει την διαρκώς αναπτυσσόμενη ανάγκη της αγοράς για θρεπτικά τρόφιμα, η οποία και καθοδηγεί τον σχεδιασμό & ανάπτυξη νέων προϊόντων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε ότι αφορά τα περιεχόμενα θρεπτικά και τις ...
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
12.500 ανώτερα στελέχη!

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας