ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σεμινάρια σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο

Η γνώση κι η εμπειρία μας,
το κλειδί της επιτυχίας σας.
1000 Σεμινάρια... Περισσότεροι από 15.000 συμμετέχοντες
Εξειδικευμένη γνώση και
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
12.500 ανώτερα στελέχη!
ISO-Haccp

Σεμινάρια: ISO/Haccp/OHSAS

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 92 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 19/03/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Στις 27 Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/03/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να διεξάγουν επιθεωρήσεις προστιθέμενης αξίας, να κατανοήσουν τις αρχές της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης , να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα πρ...
ΑΘΗΝΑ 19/03/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σκοπός του παρόντος προγράμματος, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη, είναι η κατάρτιση υποψηφίων Επιθεωρητών ή / και Επικεφαλής Επιθεωρητών στα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ)....
ΑΘΗΝΑ 19/03/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το εντατικό, απαιτητικό και ιδιαίτερα διαδραστικό αυτό σεμινάριο, το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον IRCA, είναι κατάλληλο για όσους απαιτούν μια εις βάθος κατανόηση του εύρους των τεχνικών επιθεώρησης και των πρωτοκόλλων που σ...
To εισαγωγικό αυτό σεμινάριο διδάσκει τις βασικές αρχές και έννοιες της Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής (IT Service Management) με αναφορά στην τελευταία έκδοση του ITIL® (2011 edition)....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/03/2018
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προσέγγιση των αρχών διαχείρισης ποιότητας και των απαιτήσεων του προτύπου EN 15224:2012 λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσιών υγείας στον Δημόσιο ή ιδιωτικό Τομέα....
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19/03/2018
Διεξάγεται επίσης: ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο σεμινάριο αναλύονται οι απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 22000:2005, οι βασικές αρχές επιθεώρησης, η μεθοδολογία και τεχνικές διενέργειας επιθεωρήσεων. Παρουσιάζονται οι αρχές HACCP, η διαδικασία εγκατάστασης συστήματος διαχε...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19/03/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Το νέο αυτό εισαγωγικό πρόγραμμα θα σας εισάγει στις βασικές έννοιες της ΟΑ, εξηγώντας τα οφέληενός Συστήματος Διαχείρισης ΟΑ, και περιγράφοντας τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 39001....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/03/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έχει σχεδιαστεί με στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το σκοπό του ISO 50001 και τα οφέλη που αποκομίζει ο οργανισμός στη χρήση του Προτύπου, τις βασικές έννοιες και προσεγγίσεις σε ένα σύστημ...
ΑΘΗΝΑ 21/03/2018
Στη νέα έκδοση σχήματος FSSC 22000 Version 4 υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στις απαιτήσεις, στη διαδικασία επιθεώρησης, στο εύρος των πεδίων πιστοποίησης αλλά και στη δομή της έκθεσης της επιθεώρησης. ...
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 14001. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τιςαπαιτ...
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 22000:00. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22/03/2018
Βασικές Αρχές Ασφάλειας Πληροφοριών. Τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013. Τις απαιτήσεις σχεδίασης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Πρακτικές ασκήσεις, case studies...
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: 1. Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001 2. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις ...
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου OHSAS 18001:07 / ΕΛΟΤ 1801:08. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συ...
ΑΘΗΝΑ 23/03/2018
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάλυση των απαιτήσεων του νέου προτύπου, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν μία περιεκτική επαφή με το νέο πρότυπο. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ανάλυση των απαιτήσεων του νέ...
ΑΘΗΝΑ 23/03/2018
Μια από τις βασικότερες αλλαγές που εισάγεται από τη νέα δομή των πρότυπων του ISO για τα διαχειριστικά συστήματα είναι η λογική της διαχείρισης και αξιολόγησης του ρίσκου καθώς και της αξιοποίησης ευκαιριών (Risk Based Thinkin...
ΑΘΗΝΑ 26/03/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το συγκεκριμένο διαδραστικό σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των διαφορών και των νέων ζητημάτων που θέτει το καινούργιο πρότυπο σε σχέση με την έκδοση του 2008....
ΑΘΗΝΑ 26/03/2018
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις του IRCA/CQI για Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) σύμφωνα με το ISO50001:2011....
ΑΘΗΝΑ 26/03/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με το πώς να επιθεωρούν ή να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα ενός ΣΠΔ, με την κατανόηση περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων της νομοθεσίας και των κανονισμών, μ...
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
DPO Certification - Πιστοποίηση Data Protection Officer
Αθήνα: 27, 28 & 29/3
Θεσσαλονίκη: 2, 3 & 4/5

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας