Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Ψύξη & Θέρμανση

Κανονισμός F-GAS & Επαγγελματική Ψύξη

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Ψύξη & Θέρμανση

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μηχανικούς & τεχνίτες στον τομέα Ψύξης (Επαγγελματικά Ψυγεία & Καταψύκτες αυτόνομα ή υποστηριζόμενα από κεντρικές ψυκτικές μονάδες όπως σε ψυκτικούς θαλάμους, supermarkets κλπ).

ΣΚΟΠΟΣ

 Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επίπτωση του Νέου Κανονισμού F-GAS στην Επαγγελματική Ψύξη, τα εναλλακτικά Ψυκτικά ρευστά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βραχυπρόθεσμα & μακροπρόθεσμα (HFC’S, HC’S, HFO’S, CO2, κλπ), οι αντίστοιχοι κανονισμοί σχεδιασμού & κατασκευής για τροποποιήσεις ή νέο εξοπλισμό ψύξης και οι διαδικασίες λειτουργίας του εξοπλισμού ψύξης με τα νέα επιτρεπόμενα ψυκτικά ρευστά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συνοπτική παρουσίαση των απαιτήσεων του Κανονισμού 517/2014 της ΕΕ (Κανονισμός FGAS) και των εκτελεστικών Κανονισμών της σχετικά με τους περιορισμούς διάθεσης των φθοριούχων ψυκτικών ρευστών (όπως το R404A, R134a, R410A, R407C, κλπ) στην αγορά, τις απαγορεύσεις χρήσης τους στην κατασκευή νέου εξοπλισμού & στις συντηρήσεις υπάρχοντος εξοπλισμού, την υποχρεωτική ανίχνευση διαρροών στον εξοπλισμό και την απαιτούμενη Πιστοποίηση Εταιριών και Τεχνικών για την εκτέλεση διαφόρου τύπου εργασιών.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ
Περιγραφή των χαρακτηριστικών και εφαρμογών όλων των γνωστών ψυκτικών ρευστών στην επαγγελματική / εμπορική ψύξη (μικρά & μεγάλα ψυγεία & καταψύκτες, ψυκτικοί θάλαμοι, ψυκτικά συγκροτήματα σε αποθήκες & supermarkets κλπ) και την βιομηχανία.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ
Αναλυτική εξέταση όλων των νέων διαθέσιμων ψυκτικών ρευστών (ΗFC’s, HFO’s, HC’s όπως το R290 κλπ) για αντικατάσταση των υπαρχόντων, ανάλογα με το είδος, μέγεθος & λειτουργία του ψυκτικού εξοπλισμού και προτάσεις αντικατάστασης σε μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βάση.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: ΣΥΝΘΕΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
Παρουσίαση σύνθετων ψυκτικών κυκλωμάτων με τα νέα διαθέσιμα ψυκτικά ρευστά στην επαγγελματική / εμπορική ψύξη (cascade, secondary fluid, κλπ)

ENOTHTA V: ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κώδικες σχεδιασμού, κατασκευής και εγκατάστασης του ψυκτικού εξοπλισμού ανάλογα με τον τύπο τους (μικροί καταψύκτες, μεγαλύτερος ψυκτικός εξοπλισμός & συγκροτήματα στην εμπορική ψύξη & την βιομηχανία), εφαρμογή των κωδίκων με τα νέα ψυκτικά ρευστά. Απαιτήσεις σχεδιασμού & κατασκευής σε περίπτωση υποκατάστασης των ψυκτικών ρευστών σε υπάρχοντα εξοπλισμό.

ENOTHTA VI: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΟΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΞΗΣ
Απαιτήσεις του Κανονισμού για υποχρεωτική τακτική ανίχνευση τυχόν διαρροών στον εξοπλισμό ανάλογα με το είδος & μέγεθός του και πιστοποίηση εταιριών και τεχνικών για την διενέργεια διαφόρου τύπου εργασιών.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας