Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Βιομηχανία & Τεχνικά (44)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
E-Learning 19/03/2024
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ευσύνοπτη παρουσίαση των βασικών αρχών, εργαλείων και μεθοδολογιών για τη Διαχείριση της Ασφάλειας και της Περιβαλλοντικής Προστασίας Βιομηχανικών Επιχειρήσεων. Απώτερος στόχος είναι μετά το τέλος του προγράμματ...
Operational Excellence in Manufacturing / Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Live E-Learning 25/02/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των αιολικών σταθμών παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας.Το σεμινάριο ξεκινά από την ανάλυση των βασικών αρχών της αιολικής ενέργειας Αιολικό δυναμικό...
Live E-Learning 25/02/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας. Το σεμινάριο ξεκινά από την ανάλυση των βασικών αρχών της ΒΙΟΜΑΖΑΣ –ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ επιλογή τοποθεσίας και καταλήγει στην...
Live E-Learning 25/02/2024
Τύποι ηλεκτρικών συστημάτων, στοιχεία ηλεκτρικών δικτύων, προστασία, τεχνική και οικονομική ανάλυση χρήσης προστασιας, λειτουργία διακοπτικού εξοπλισμού...
Live E-Learning 27/02/2024
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς που παρέχουν υπηρεσίες σχεδιασμού ή/και ανακαίνισης στον κτιριακό τομέα...
TUV HELLAS
Live E-Learning 28/02/2024
Σκοπός είναι να κατακτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με το πλαίσιο που διέπει την ελληνική Νομοθεσία και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε θέματα Πυρασφάλειας Πυροπροστασίας...
Live E-Learning 01/03/2024
Έννοιες. Ορισμοί. Γενικά για τα χρήση των ρουλεμάν. Είδη εδράνων κύλισης. Ονοματολογία. Τυποποίηση, κατηγορίες συμβολισμοί και κωδικοποίηση των ρουλεμάν. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Μορφή, δομικά γεωμετρικά στοιχεία, ανοχές ...
Live E-Learning 04/03/2024
Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει στους συμμετέχοντες με όλες τις βασικές γνώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) που αφορούν το σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων ...
TUV HELLAS
Live E-Learning 09/03/2024
Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με στόχο την μετάδοση των απαραίτητων γνώσεων στους εκπαιδευόμενους, ώστε να είναι ικανοί να καταρτίζουν και να εκτελούν προγράμματα προληπτικής ...
Live E-Learning 09/03/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των υποσταθμών ΜΤ-ΧΤ. Το σεμινάριο πραγματεύεται όλα τα θέματα που αφορούν έναν υποσταθμού μέσης και χαμηλής τάσης από τις βασικές θεωρητικές αρχές...
Live E-Learning 12/03/2024
Η πολυπλοκότητα των σημερινών κατασκευαστικών έργων και του βιομηχανικού εξοπλισμού, οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για ασφάλεια και διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλητών κατασκευών, καθώς και η παρουσία μιας πληθώρας αναθεωρημένων και νέων...
TUV HELLAS
Live E-Learning 15/03/2024
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές γνώσεις σχετικά με την Εισαγωγή στην νομοθεσία Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Παρουσίαση κυριοτέρων απαιτήσεων νομοθεσίας και ανάλυση υποχρεώσεων...
TUV HELLAS
Live E-Learning 15/03/2024
Το βασικό τεχνικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Εργασίες σε Ύψος για τεχνικούς», έχει διάρκεια 1 ημέρα και περιλαμβάνει το βασικό πακέτο γνώσεων που πρέπει να έχει όποιος εργάζεται σε ύψος....
TUV HELLAS
Live E-Learning 19/03/2024
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξηγήσει στους συμμετέχοντες τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα προϊόντα δομικών κατασκευών (Οδηγία 89/106/ΕΟΚ και Κανονισμός 305/2011) και να περιγράψει το νέο νομοθετικό πλαίσιο και την αναγκαιότητα για τη...
TUV HELLAS
E-Learning 19/03/2024
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ευσύνοπτη παρουσίαση των βασικών αρχών, εργαλείων και μεθοδολογιών της Λιτής Παραγωγής (Lean Manufacturing), ενός συστήματος παραγωγής που στοχεύει στην ανάπτυξη και τη διάθεση προϊόντων υψηλής προσφερόμενης αξί...
Operational Excellence in Manufacturing / Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Live E-Learning 19/03/2024
Αντικειμενικός στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η βασική εκπαίδευση χρηστών στα μέσα ατομικής προστασίας που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της εργασίας τους. ...
TUV HELLAS
E-Learning 19/03/2024
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν έρθει σε επαφή με τις πλέον σύγχρονες ψηφιακές πρακτικές παραγωγής και διοίκησης των βιομηχανικών επιχειρήσεων ...
Operational Excellence in Manufacturing / Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
E-Learning 19/03/2024
Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες και τεχνικοί συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μελετητές, επιβλέποντες που ασχολούνται με κτιριακές εγκαταστάσεις....
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Live E-Learning 19/03/2024
Η κατάκτηση γνώσεων και η απόκτηση δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων αναφορικά με τα είδη, τις εφαρμογές και τις αρχές λειτουργίας των ηλεκτρικών κινητήρων, καθώς και τις μεθόδους εκκίνησης και ελέγχου τους....
Live E-Learning 20/03/2024
Αρκεί η άριστη τεχνική κατάρτιση για να εξασφαλίσει την επαγγελματική επιτυχία μας στην παροχή τεχνικών υπηρεσιών; Ποιες ιδιαίτερες παραμέτρους βάζει ο παράγοντας άνθρωπος; Τι χρειάζεται για να κτίσουμε μακροχρόνιες σχέσεις ...
TUV HELLAS
Live E-Learning 22/03/2024
Παρουσιάζει βήμα προς βήμα τον τρόπο Αξιολόγησης όλων των Λειτουργιών του Εργοστασίου, από τον Σχεδιασμό Προϊόντων και την Χωροθέτηση των Μηχανών μέχρι τον Προγραμματισμό Προσωπικού και Μηχανών, τη Μέτρηση της Παραγωγικότητας και των Νεκρών Χρόνων, το...
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning
Live E-Learning 26/03/2024
Το μάθημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωσης είναι ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τεχνικές, πρακτικές και βιώσιμες δεξιότητες διαχείρισης αποβλήτων και πόρων...
Live E-Learning 28/03/2024
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Προγραμματισμού και Ελέγχου Συντήρησης Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων....
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning
Live E-Learning 01/04/2024
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία ενός προγράμματος Περιβαλλοντικών Ελέγχων που θα αναγνωρίζει τους πιθανούς μικροβιολογικούς κινδύνους στον χώρο παραγωγής και στους χώρους όπου ...
TUV HELLAS
Live E-Learning 01/04/2024
Το σεμινάριο αυτό θα καλύψει ένα σύνολο συγχρόνων μεθοδολογιών που βασίζονται στην μικροεκχύλιση στερεάς φάσης (solid phase microextraction; SPME) που θα μονοπωλήσουν στο πολύ σύντομο μέλλον....
TUV HELLAS
Live E-Learning 01/04/2024
Το σεμινάριο είναι πολύπλευρο και διαφορετικό από τα συνηθισμένα γιατί είναι ειδικά σχεδιασμένο για τεχνικούς από έναν άνθρωπο που έχει ζήσει δεκαετίες μέσα στους τεχνικούς....
TUV HELLAS
Live E-Learning 02/04/2024
Έννοιες, Ορισμοί, Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου (ΦΑ). Καύση Φυσικού Αερίου. Σύντομη περιγραφή Συστήματος μεταφοράς - κατανομής - διανομής ΦΑ. Κανονισμoί εσωτερικών βιομηχανικών και μεγάλων εμπορικών εγκαταστάσεων...
Live E-Learning 02/04/2024
Το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο επικεντρώνεται στη βιομηχανία, λαμβάνοντας υπόψη την κουλτούρα μιας επιχείρησης, την ηγεσία και τις αντιλήψεις της. Είναι δομημένο με τέτοιον τρόπο ώστε να προσεγγίζει τις απαιτήσεις όλων των προτύπων του BRC, ανεξάρτητα...
TUV HELLAS
Live E-Learning 03/04/2024
Η ακριβής Κοστολόγηση των Βιομηχανικών Προϊόντων είναι μια προϋπόθεση για το σωστό σχεδιασμό της Εμπορικής Πολιτικής. Αν ένα Προϊόν δεν κοστολογείται με ακρίβεια, είναι προφανές ότι αυτό μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα Οικονομικά Αποτελέσματα ...
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning
E-Learning 08/04/2024
Ο στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στις σύγχρονες αρχές, μεθόδους και πρακτικές για την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων. Το μάθημα καλύπτει κύριες φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης ενός προϊόντος, όπως: στρατηγική ανάπτυξης νέων...
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς

Βρείτε εξ αποστάσεως σεμινάρια για Βιομηχανία & Τεχνικά

Είστε απόφοιτοι ΕΠΑΛ/ΙΕΚ/ΑΕΙ στις ειδικότητες των Μελετητών, Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Τεχνικών Συντήρησης και θέλετε να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας σε θέματα βιομηχανίας ή ηλεκτρολογίας; Είστε επαγγελματίες σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς ή σε δεξιότητες όπως Διεύθυνση Παραγωγής ή Πωλήσεων, Συντονισμός Υγιεινής και Ασφάλειας και Διαχείριση Εκρηκτικών; Εκπροσωπείτε κάποια εταιρία ή βιομηχανία και επιδιώκετε να καταρτιστεί εξ αποστάσεως το προσωπικό σας; Η  e-learning κατάρτιση που σας προσφέρεται ανοίγει το δρόμο για την εξειδίκευση των δεξιοτήτων σας με χρονική ευελιξία. Βρείτε online εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν την Τεχνολογία Πεπιεσμένου Αέρα, την Κτηριακή Ηχομόνωση, τη Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύων Φυσικού Αερίου, την Νομοθεσία Πυρασφάλειας, την Εισαγωγή στην Ηλεκτροσυγκόλληση και την Οικονομική διαχείριση αποθήκης.