Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Βιομηχανία & Τεχνικά (19)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 22/6/2024
Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με στόχο την μετάδοση των απαραίτητων γνώσεων στους εκπαιδευόμενους, ώστε να είναι ικανοί να καταρτίζουν και να εκτελούν προγράμματα προληπτικής ...
Live E-Learning 22/6/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των υποσταθμών ΜΤ-ΧΤ. Το σεμινάριο πραγματεύεται όλα τα θέματα που αφορούν έναν υποσταθμού μέσης και χαμηλής τάσης από τις βασικές θεωρητικές αρχές...
Live E-Learning 23/6/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των αιολικών σταθμών παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας.Το σεμινάριο ξεκινά από την ανάλυση των βασικών αρχών της αιολικής ενέργειας Αιολικό δυναμικό...
Live E-Learning 23/6/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας. Το σεμινάριο ξεκινά από την ανάλυση των βασικών αρχών της ΒΙΟΜΑΖΑΣ –ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ επιλογή τοποθεσίας και καταλήγει στην...
Live E-Learning 23/6/2024
Τύποι ηλεκτρικών συστημάτων, στοιχεία ηλεκτρικών δικτύων, προστασία, τεχνική και οικονομική ανάλυση χρήσης προστασιας, λειτουργία διακοπτικού εξοπλισμού...
Live E-Learning 26/6/2024
Η εταιρεία μας, με το Σεμινάριο αυτό, προσφέρει ένα σημαντικό πρακτικό βοήθημα για την αναβάθμιση του Εργοδηγού, ώστε να λειτουργεί ως Manager Πρώτης Γραμμής. Πιο συγκεκριμένα, να επικοινωνεί με επιτυχία την πολιτική της Διοίκησης, να διαχειρίζεται με...
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning
Live E-Learning 27/6/2024
Αρκεί η άριστη τεχνική κατάρτιση για να εξασφαλίσει την επαγγελματική επιτυχία μας στην παροχή τεχνικών υπηρεσιών; Ποιες ιδιαίτερες παραμέτρους βάζει ο παράγοντας άνθρωπος; Τι χρειάζεται για να κτίσουμε μακροχρόνιες σχέσεις ...
TUV HELLAS
Live E-Learning 1/7/2024
Έννοιες. Ορισμοί. Γενικά για τα χρήση των ρουλεμάν. Είδη εδράνων κύλισης. Ονοματολογία. Τυποποίηση, κατηγορίες συμβολισμοί και κωδικοποίηση των ρουλεμάν. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Μορφή, δομικά γεωμετρικά στοιχεία, ανοχές ...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Live E-Learning 8/7/2024
Το μάθημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωσης είναι ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τεχνικές, πρακτικές και βιώσιμες δεξιότητες διαχείρισης αποβλήτων και πόρων...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Live E-Learning 10/7/2024
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσής τους να μπορούν να κατατάξουν τους τύπους και τις χρήσεις των λιπαντικών (π.χ. ως προς το ιξώδες), να γνωρίζουν τους τρόπους και μεθόδους λίπανσης διαφόρων...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Live E-Learning 15/7/2024
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, τα ονομαστικά μεγέθη και τη συντήρηση των δομικών στοιχείων ενός υποσταθμού Μέσης τάσης. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος δίνεται ...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
E-Learning 4/11/2024
Ο στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στις σύγχρονες αρχές, μεθόδους και πρακτικές για την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων. Το μάθημα καλύπτει κύριες φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης ενός προϊόντος, όπως: στρατηγική ανάπτυξης νέων...
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Βασικές Αρχές Μηχανουργικής Τεχνολογίας

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Οι βασικές αρχές της μηχανουργικής τεχνολογίας αποτελούν απαραίτητη και πολύ χρήσιμη γνώση για όσους ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στο αντικείμενο των κατεργασιών κοπής με τη χρήση σύγχρονων εργαλειομηχανών αριθμητικού ελέγχου CNC....
CNC TRAINING CENTER
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Εισαγωγή στην Ηλεκτροσυγκόλληση

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Οι τεχνικές συγκόλλησης είναι θεμελιώδους σημασίας όχι μόνο για τις μόνιμες συνδέσεις μεταξύ απλών κατασκευών, αλλά και για μεγάλες κατασκευές, όπως αγωγοί ρευστών και μεταλλικά κτήρια....
CNC TRAINING CENTER
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Μηχανολογικό Σχέδιο

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Η γνώση του μηχανολογικού σχεδίου είναι θεμελιώδους σημασία για τους εμπλεκόμενους στα Τμήματα Παραγωγής. Βοηθά στην αποτελεσματική ροή της πληροφορίας εσωτερικά, ώστε να αποφεύγονται τα λάθη και να βελτιώνεται η αποδοτικότητα της παραγωγής....
CNC TRAINING CENTER
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας σε συνδυασμό με την απόπειρα για εξοικονόμηση ενέργειας έχει οδηγήσει στην αλλαγή πορείας ως προς την εκπόνηση μελέτης και κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Περαιτέρω η ανάγκη για ακόμα ασφαλέστερες...
StartLearn
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Τεχνολογία Εργαλειομηχανών CNC

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Η γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών των εργαλειομηχανών CNC και της κινηματικής φιλοσοφίας τους είναι απαραίτητη για όσους θέλουν να κατανοήσουν εις βάθος τον τρόπο λειτουργίας τους...
CNC TRAINING CENTER
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Οι γνώσεις προγραμματισμού των εργαλειομηχανών CNC είναι απαραίτητες για όσους επιθυμούν να εμπλακούν στην παραγωγή σύγχρονων προϊόντων υψηλής ακρίβειας και ποιότητας...
CNC TRAINING CENTER
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Οι γνώσεις προγραμματισμού των εργαλειομηχανών CNC είναι απαραίτητη για όσους επιθυμούν να εμπλακούν με την παραγωγή σύγχρονων προϊόντων υψηλής ακρίβειας και ποιότητας, καθώς η παραγωγική επιτυχία εξαρτάται...
CNC TRAINING CENTER

Βρείτε εξ αποστάσεως σεμινάρια για Βιομηχανία & Τεχνικά

Είστε απόφοιτοι ΕΠΑΛ/ΙΕΚ/ΑΕΙ στις ειδικότητες των Μελετητών, Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Τεχνικών Συντήρησης και θέλετε να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας σε θέματα βιομηχανίας ή ηλεκτρολογίας; Είστε επαγγελματίες σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς ή σε δεξιότητες όπως Διεύθυνση Παραγωγής ή Πωλήσεων, Συντονισμός Υγιεινής και Ασφάλειας και Διαχείριση Εκρηκτικών; Εκπροσωπείτε κάποια εταιρία ή βιομηχανία και επιδιώκετε να καταρτιστεί εξ αποστάσεως το προσωπικό σας; Η  e-learning κατάρτιση που σας προσφέρεται ανοίγει το δρόμο για την εξειδίκευση των δεξιοτήτων σας με χρονική ευελιξία. Βρείτε online εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν την Τεχνολογία Πεπιεσμένου Αέρα, την Κτηριακή Ηχομόνωση, τη Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύων Φυσικού Αερίου, την Νομοθεσία Πυρασφάλειας, την Εισαγωγή στην Ηλεκτροσυγκόλληση και την Οικονομική διαχείριση αποθήκης.