Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Συντήρηση

Τεχνολογία Πεπιεσμένου Αέρα: Συντήρηση & Ενεργειακή Διαχείριση

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Συντήρηση

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων μηχανολογικού τομέα συντήρησης.

ΣΚΟΠΟΣ

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης τους να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τις ποιοτικές και ποσοτικές μεταβολές του πεπιεσμένου αέρα, τα είδη των αεροσυμπιεστών και τον τρόπο παραγωγής του πεπιεσμένου αέρα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων ειδών αεροσυμπιεστών, καθώς και τη διανομή του πεπιεσμένου αέρα. Θα μπορούν, επίσης, να επεμβαίνουν και να αποκαθιστούν την καλή λειτουργία των εμβολοφόρων αεροσυμπιεστών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
• Πεπιεσμένος αέρας (Π/Α) - βασικές έννοιες
• Ποιοτικές μεταβολές Π/Α
• Ποσοτικές μεταβολές Π/Α
• Τύποι αεροσυμπιεστών (Α/Σ)
• Βασικά μέρη εμβολοφόρου Α/Σ
• Βασικά μέρη κοχλιοφόρων Α/Σ
• Παραγωγή πεπιεσμένου αέρα
• Όργανα έλεγχου Α/Σ
• Παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομία εγκατάστασης Π/Α
• Διανομή Π/Α (σωληνώσεις , πτώση πίεσης)
• Κύριες βλάβες στους εμβολοφόρους Α/Σ και αποκατάσταση αυτών
• Πρακτική άσκηση

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας