Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Τεχνολογία Πεπιεσμένου Αέρα: Συντήρηση & Ενεργειακή Διαχείριση

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τεχνικά στελέχη όλων των βαθμίδων (ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, τεχνολόγοι, μηχανολόγοι) και γενικά σε στελέχη που έχουν στη δικαιοδοσία τους τα Συστήματα Πεπιεσμένου Αέρα (Utilities) κάθε είδους παραγωγικής επιχείρησης.

Σκοπός

Η εκπαίδευση των στελεχών της σύγχρονης Ελληνικής παραγωγικής επιχείρησης (βιοτεχνία, βιομηχανία, νοσοκομεία) σχετικά με την Τεχνολογία των Συστημάτων Πεπιεσμένου Αέρα και την εκτέλεση μιας Ορθολογικής Συντήρησης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Αεροστάσιο

 • Τύποι Αεροσυμπιεστών & Αρχή λειτουργίας
 • Τύποι Ξηραντών & Αρχή λειτουργίας
 • Φίλτρα Γραμμής και Επεξεργασίας
 • Ορθολογικός Σχεδιασμός Αεροστασίου
 • Αρχές Αποτελεσματικής Συντήρησης
 • (Tips & Tricks) - Πρακτικά παραδείγματα


Δίκτυο & Καταναλωτές

 • Περί ορθολογικού σχεδιασμού των κυκλωμάτων
 • Προδιαγραφές και ποιότητα πεπιεσμένου αέρα κατά ISO 8753-1
 • Απώλειες και κόστος διαρροών
 • Ειδικοί έλεγχοι-Μετρήσεις
 • (Tips & Tricks) - Πρακτικά παραδείγματα


Ενεργειακή Διαχείριση & Ειδικές Μετρήσεις

 • Δείκτες Ενεργειακής Αποδοτικότητας
 • Στοιχεία επιβάρυνσης της κατανάλωσης του Πεπιεσμένου Αέρα
 • Σενάρια σωστών σεναρίων καλής διαχείρισης και πρακτικών
 • (Tips & Tricks) - Πρακτικά παραδείγματα


Η δύναμη τους εποπτικού ελέγχου - SCADA

 • Σύγχρονα Συστήματα Εποπτείας και Παρακολούθησης
 • Αισθητήρια και ειδικές μετρήσεις
 • Μετρήσεις Αποδοτικότητας
 • (Tips & Tricks) - Πρακτικά παραδείγματα

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.