Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια: Χειριστές (1)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 03/10/2023
Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για να πιστοποιηθούν ως συγκολλητές σε συγκεκριμένες διαδικασίες βάσει του προτύπου EN ISO 9606. Μετά το πέρας του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκτελούν...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Διεξάγεται επίσης: ΒΟΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ