Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια: Ηλεκτρολογικά (25)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΑΘΗΝΑ 05/10/2023

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΘΗΝΑ
05/10/2023
Διεξάγεται επίσης: ΒΟΛΟΣ
Κατηγορίες ηλεκτρολογικών σχεδίων , Λειτουργικό σχέδιο, Κατασκευαστικό σχέδιο, Τρόποι σχεδίασης, Πολυγραμμικός, Μονογραμμικός , Σχηματικός, Διακριτικά στοιχεία σήμανσης υλικών , Βασικοί κανόνες σχεδίασης , Προσδιορισμός της γεωγραφικής θέσης μιας ...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Διεξάγεται επίσης: ΒΟΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/10/2023

Certified Fiber Optic Technician (CFOT®)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06/10/2023
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
CFOT® - Certified Fiber Optic Technician - είναι η κύρια πιστοποίηση FOA για όλες τις εφαρμογές οπτικών ινών. Το CFOT παρέχει τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στις οπτικές ίνες που μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν σε οποιαδήποτε εργασία ...
School of Telecoms
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07/10/2023
Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με στόχο την μετάδοση των απαραίτητων γνώσεων στους εκπαιδευόμενους, ώστε να είναι ικανοί να καταρτίζουν και να εκτελούν προγράμματα προληπτικής ...
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07/10/2023
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των υποσταθμών ΜΤ-ΧΤ. Το σεμινάριο πραγματεύεται όλα τα θέματα που αφορούν έναν υποσταθμού μέσης και χαμηλής τάσης από τις βασικές θεωρητικές αρχές...
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 08/10/2023
Τύποι ηλεκτρικών συστημάτων, στοιχεία ηλεκτρικών δικτύων, προστασία, τεχνική και οικονομική ανάλυση χρήσης προστασιας, λειτουργία διακοπτικού εξοπλισμού...
ΑΘΗΝΑ 09/10/2023
Η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας σε συνδυασμό με την απόπειρα για εξοικονόμηση ενέργειας έχει οδηγήσει στην αλλαγή πορείας ως προς την εκπόνηση μελέτης και κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Περαιτέρω η ανάγκη για ακόμα ασφαλέστερες...
ΑΘΗΝΑ 10/10/2023

Σχεδίαση με χρήση του Eplan Electric

ΑΘΗΝΑ
10/10/2023
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΟΛΟΣ
Η εκμάθηση όλων των νέων δυνατοτήτων του προγράμματος ΕPLAN Electric που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στην λογική του σχεδιασμού αλλά και στον χρόνο ολοκλήρωσης των έργων σας, με έμφαση σε εργασίες της καθημερινότητας....
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΟΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ 16/10/2023
Στο σεμινάριο αναλύονται tα κρίσιμα σημεία για την επιλογή του κατάλληλου Η/Ζ, oι προδιαγραφές για την σωστή εγκατάσταση Η/Ζ, τι προσέχουμε για να έχουμε απροβλημάτιστη λειτουργία...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/10/2023

EPLAN ELECTRIC P8 Advanced training (ver. 2.7)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18/10/2023
Η εμβάθυνση σε λειτουργίες και η εμπέδωση των δυνατοτήτων του προγράμματος ΕPLAN ELECTRIC P8 2.70 που θα προσφέρει βελτίωση του τρόπου εργασίας και του χρόνου ολοκλήρωσης ενός έργου με έμφαση σε εργασίες αναβάθμισης της ποιότητας σχεδιασμού....
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΑΘΗΝΑ 18/10/2023
Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές του υπολογισμού ισχύος των Η/Ζ και αναπτύσσεται η μεθοδολογία υπολογισμού με ειδικό software (παρέχεται δωρεάν). Επίσης επισημαίνονται τα κρίσιμα σημεία στην επιλογή του μηχανήματος, ανάλογα με την εφαρμογή....
ΑΘΗΝΑ 23/10/2023
Ολοκληρωμένες μελέτες φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Στοιχεία τεχνολογίας Φωτισμού. Φωτομετρικά μεγέθη. Τεχνητές πηγές φωτισμού / Λαμπτήρες. Συστήματα φωτισμού LED ...
ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
ΑΘΗΝΑ 24/10/2023
Σκοπός είναι να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και στην ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία που τις διέπει, με εστίαση σε πρακτικές εφαρμογές και ανάγκες. Να ενημερωθούν στο τι...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Διεξάγεται επίσης: ΒΟΛΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΟΛΟΣ 24/10/2023
Η μετάδοση πληροφοριών στους εκπαιδευόμενους σχετικά με τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος στον ανθρώπινο οργανισμό και των ορίων ασφαλείας κατά HD 384 & IEC, Η απόκτηση κριτηρίων από τους εκπαιδευόμενους για την επιλογή της κατάλληλης...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΑΘΗΝΑ 30/10/2023
Το σεμινάριο προσφέρει την απαιτούμενη τεχνογνωσία στην ηλεκτρονική, τον προγραμματισμό συστημάτων αυτόματου ελέγχου και την ηλεκτρολογία. Θα μάθετε σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, ανάπτυξης, κατασκευής και χειρισμού ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/10/2023
Είναι απαραίτητο για έναν σύγχρονο τεχνικό-ηλεκτρονικό επαγγελματία να έχει γνώση σχετικά με τον έλεγχο και τη σωστή παρακολούθηση, έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση των συμπτωμάτων, καθώς και την αποτελεσματική αποκατάσταση βλαβών στις ηλεκτρονικές...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/10/2023
Στο σεμινάριο θα μάθετε να μελετάτε, να σχεδιάζετε και να εφαρμόζετε ποιοτικές εγκαταστάσεις ατομικών ή κεντρικών κεραιών τηλεοπτικών σημάτων σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, με τα βασικότερα τεχνικά εξαρτήματα, όπως είναι ο ενισχυτής ιστού, και αξιολογώντας...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/10/2023
Το σεμινάριο προσφέρει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να μελετάτε, να σχεδιάζετε, να εφαρμόζετε και να συντηρείτε ποιοτικές εγκαταστάσεις ηλεκτρικών κουδουνιών και κλειδαριών, κατανοώντας τη σχετική ηλεκτρική συνδεσμολογία και αξιολογώντας κάθε περίπτωση...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/10/2023
Το σεμινάριο προσφέρει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να μελετάτε, να σχεδιάζετε, να εφαρμόζετε και να συντηρείτε ποιοτικές εγκαταστάσεις θυροτηλεοράσεων, θυροτηλεφώνων και ηλεκτρικών κλειδαριών, κατανοώντας τη σχετική ηλεκτρική συνδεσμολογία και...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/10/2023
Το σεμινάριο προσφέρει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για όλους τους τομείς ηλεκτρολογικής μελέτης και εγκατάστασης μιας κατοικίας: καλωδιώσεις, σωληνώσεις, πίνακες ρεύματος, διάφοροι υποδοχείς και διακόπτες, εξοπλισμός των μηχανημάτων για προστασία τους...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/10/2023
Στο σεμινάριο θα εκπαιδευτείτε στη μελέτη, λειτουργικότητα, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας κτιριακών εγκαταστάσεων με νέες τεχνολογίες, καθώς και στην εκπόνηση μελετών και σχεδιασμού συστημάτων, βασιζόμενοι στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/10/2023
Στο πρακτικό αυτό σεμινάριο θα εκπαιδευτείτε στην ολοκληρωμένη διαδικασία εγκατάστασης, συντήρησης και παρακολούθησης της λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων συναγερμού, στους εναλλακτικούς τρόπους ελέγχου [remote, manual], καθώς και στην...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/10/2023
Στο σεμινάριο θα μάθετε τα πάντα για τη νέα Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) με βάση την Υπουργική Απόφαση "Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις" και πώς να τη συμπληρώνετε ορθά, καθώς και τα ισχύοντα πρωτόκολλα...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 30/10/2023
Το σεμινάριο προσφέρει τεχνογνωσία για όλους τους τομείς της ηλεκτρολογικής μελέτης και εγκατάστασης σε μία ξενοδοχειακή μονάδα: καλωδιώσεις, σωληνώσεις, πίνακες ρεύματος, υποδοχείς και διακόπτες, εξοπλισμός των μηχανημάτων για την προστασία τους, γείωση...
Skills Hub
ΑΘΗΝΑ 04/12/2023
Διατάξεις γειώσεων. Τύποι ηλεκτροδίων γείωσης, μορφές διατάξεων γείωσης. Εισαγωγή, εφαρμογή, απαιτήσεις γειώσεων στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΝ 62305. Κύριες και Συμπληρωματικές ...
ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/12/2023
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, τα ονομαστικά μεγέθη και την καλωδίωση των δομικών στοιχείων βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, και θα εξοικειωθούν με κυκλώματα κλασικού...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ