Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια: Μετρήσεις & 'Ελεγχοι (6)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΒΟΛΟΣ 30/05/2024
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τεχνίτες οργάνων και όλο το τεχνικό προσωπικό που εμπλέκεται με την επιλογή, εγκατάσταση, βαθμονόμηση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων μέτρησης και ελέγχου βιομηχανικών διεργασιών....
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Διεξάγεται επίσης: ΠΑΤΡΑ
ΑΘΗΝΑ 03/06/2024
This course is based on the ISO 18436-2:2014 certification program for vibration analyst category I, and is designed to prepare staff for the Cat 1 Certification Exam. The course is accredited to BINDT PCN CM GEN App D. ...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΑΘΗΝΑ 03/06/2024
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση των μαγνητικών σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα, στο σεμινάριο...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΑΘΗΝΑ 03/06/2024
• Πρακτικές ασκήσεις σε ελάσματα (plates) • Ερμηνεία της οθόνης λυχνίας καθοδικών ακτινών • Τεχνικές πτώσης στάθμης ήχου • Διαγράμματα και καμπύλες D.A.C. • Ρυθμίσεις ευαισθησίας • Ερμηνεία σήματος σφάλματος - καθορισμός διαστάσεων • Πρακτικές ασκή...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 09/06/2024
Τύποι ηλεκτρικών συστημάτων, στοιχεία ηλεκτρικών δικτύων, προστασία, τεχνική και οικονομική ανάλυση χρήσης προστασιας, λειτουργία διακοπτικού εξοπλισμού...
ΑΘΗΝΑ 25/06/2024
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση του οπτικού ελέγχου...

Βρείτε σεμινάρια για Μετρήσεις & 'Ελεγχοι

Αποκτήστε εξιδεικευμένη κατάρτιση σε θέματα βιομηχανικών μετρήσεων και ελέγχου διεργασιών. Εργάζεστε ως τεχνίτες ή τεχνικοί και επιθυμείτε να αναβαθμίσετε το βιογραφικό σας; Με τα σεμινάρια για μετρήσεις και ελέγχους, σας δίνεται η ευκαιρία να εκπαιδευτείτε σε θέματα όπως οι υπέρηχοι και ο έλεγχος συγκολλήσεων, η προστασία ηλεκτρικών συστημάτων και η πιστοποίηση ελεγκτών ΚΤΕΟ.