Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια: Στοιχεία Μηχανών / Αντλίες (2)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27/03/2023
Η κατάκτηση των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων της τεχνολογίας των αντλιών, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι ικανοί να επιλέγουν τις κατάλληλες αντλίες αναλόγως της εφαρμογής....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15/05/2023
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με την ανάγνωση του μηχανολογικού σχεδίου και τη δυνατότητα σχεδίασης απλών μηχανολογικών εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες σχεδίασης...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ