Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια: Αυτοματισμοί / PLC (7)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΑΘΗΝΑ 30/05/2024
Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει φέρει την παράλληλη εξέλιξη των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και των κυκλωμάτων αυτοματισμού. Οι μοντέρνες εφαρμογές απαιτούν την γνώση των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών PLC, οι οποίοι διαθέτουν ένα μεγάλο εύρος...
KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
ΒΟΛΟΣ 04/06/2024
Ο εκπαιδευόμενος μετά το τέλος της εκπαίδευσης του πρέπει να είναι ικανός να αναγνωρίζει και να σχεδιάζει όλα τα πνευματικά δομικά στοιχεία σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορεί να: σχεδιάζει και εφαρμόζει διαγράμματα ...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΑΘΗΝΑ 10/06/2024
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους σε ό,τι αφορά τη συντήρηση μιας εφαρμογής προγραμματιζόμενου αυτοματισμού με χρήση των PLC της σειράς S7-300. Ειδικότερα, το σεμινάριο εστιάζει στη ...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27/06/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις γνωρίζοντας τη δομή τους και τον τρόπο λειτουργίας τους. Στο σεμινάριο θα περιγραφεί η αρχιτεκτονική δομή και οι...
KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
ΑΘΗΝΑ 08/07/2024

PLC - TIA PORTAL

ΑΘΗΝΑ
08/07/2024
Το ΤΙΑ PORTAL (TotallyIntegratedAutomation) είναι το νέο Software πακέτο της Siemens το οποίο παρέχει συγκεντρωμένα σε μια πολυσύνθετη software πλατφόρμα τις απαιτούμενες λειτουργίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση των εφαρμογών στο πεδίο των ...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΑΘΗΝΑ 11/07/2024
Η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους σε ό,τι αφορά τη δημιουργία και συντήρηση δικτύων επικοινωνίας Profibus DP με χρήση των PLC της σειράς S7-300. Ειδικότερα, το σεμινάριο εστιάζει στα ακόλουθα: βασικά χαρακτηριστικά των δικτύων ...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΑΘΗΝΑ 17/07/2024
Περιεχόμενα Σεμιναρίου: Θεμελιώδεις αρχές της υδροστατικής και υδροδυναμικής (πίεση, θερμοκρασία, δύναμη, κ.λπ.), αρχή του Bernoulli,υδραυλικά δομικά στοιχεία, δεξαμενές - σωληνώσεις, υδραυλικά υγρά - φίλτρα τυποποίηση κατά CETOP και ISO των συμβόλων...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Βρείτε σεμινάρια για Αυτοματισμοί / PLC

Αυξήστε την απόδοση των βιομηχανικών μηχανημάτων και μειώστε τις πιθανότητες ανθρωπίνων σφαλμάτων αποκτώντας την απαραίτητη εκπαίδευση για την κατανόηση των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών(PLC). Συμμετέχετε σε δια ζώσης σεμινάρια PLC και αυτοματισμών και μελετήστε στην πράξη σχέδια εγκαταστάσεων αναγνωρίζοντας τις βασικές συνδεσμολογίες.