Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD60364 (Νέα ΥΔΕ)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning).

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, ενεργειακούς επιθεωρητές, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, τεχνολόγους ενεργειακής τεχνικής, τεχνικά γραφεία, μηχανικούς πωλήσεων ηλεκτρολογικού υλικού, κατασκευαστικές εταιρείες, μελετητικά γραφεία.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας σε συνδυασμό με την απόπειρα για εξοικονόμηση ενέργειας έχει οδηγήσει στην αλλαγή πορείας ως προς την εκπόνηση μελέτης και κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Περαιτέρω η ανάγκη για ακόμα ασφαλέστερες εγκαταστάσεις στις οποίες απαλείφετε ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας έχουν επιβάλλει την εφαρμογή νέων ελέγχων και την συγκρότηση υπεύθυνης δήλωσης, η οποία αποτελεί δεσμευτικό συμβόλαιο για την πληρότητα και την ασφάλεια του μελλοντικού χειριστή.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει ως σκοπό να προσφέρει σαφή και σε βάθος επιμόρφωση πάνω στους νέους κανόνες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τους οποίους επιβάλλει το πρότυπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης HD60364 (ΕΛΟΤ HD60364).

Θεματικές Ενότητες:
1. Ορθή Συμπλήρωση του Εντύπου της ΥΔΕ με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ - HD60364
2. Πρωτόκολλο Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD60364 και προσαρμογή με το παλαιότερο πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και κατά ΚΕΗΕ
3. Καταγραφή Στοιχείων κατά ΕΛΟΤ HD60364 και προσαρμογή με το παλαιότερο πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και κατά ΚΕΗΕ
4. Έντυπο και μελέτη ΕΠΕΔΔΡ κατά ΕΛΟΤ HD60364
5. Διεργασίες Οπτικού Ελέγχου, Δοκιμών και Μετρήσεων πιστοποίησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων κατά ΕΛΟΤ HD60364
6. Θεωρία προτύπου ΕΛΟΤ HD60364 για Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
7. Ζητήματα Φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος στην Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση κατά ΕΛΟΤ HD60364
8. Αντικεραυνική Προστασία για Κτηριακές Εγκαταστάσεις και η ενσωμάτωση τους σε επίπεδο ελέγχου για την ορθή συμπλήρωση της ΥΔΕ
9. Ζητήματα Τεχνικής Νομοθεσίας κατά ΕΛΟΤ HD60364. Πραγματοποιείται εκτενής αναφορά πάνω στους κανονισμούς της τεχνικής νομοθεσίας που διέπουν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
10. Τεχνικά έγγραφα: Αναλυτική παρουσίαση και αναφορά πάνω στα τεχνικά έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν μία υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου.
11. Παραδείγματα: Πρακτικά παραδείγματα που ενσωματώνουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Όλες οι παραπάνω θεματικές διδακτικές ενότητες εναρμονίζονται με το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD60364, ακολουθούν τους κανονισμούς κατά ΚΕΝΑΚ και τις τελευταίες οδηγίες του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ – ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.10.2017)
 

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 20 ώρες
  • Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

  • Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364 - Licenced Electrician Certification (Regulatory Authority for Energy) based on ELOT HD 60364

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.