Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια: Βιομηχανία & Τεχνικά (4)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/12/2022
Βασικές Αρχές Ψύξης Τι είναι η ψύξη. Λόγοι και μέθοδοι ψύξης προϊόντων. Ορισμοί: Πίεση, Κενό, Θερμότητα-Θερμοκρασία, Έργο – Ενέργεια – Ισχύς, Ειδική θερμότητα-Θερμοχωρητικότητα-Μετάδοση Θερμότητας: Αγωγιμότητα, μεταφορά, ακτινοβολία. Ορισμοί και...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/12/2022
Περιεχόμενο του προγράμματος: Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες : Αρχές λειτουργίας, ροπή, ισχύς, χαρακτηριστικές λειτουργίας. Δομή ασύγχρονων κινητήρων : ανεύρεση βλαβών – συντήρηση. Κλασικά συστήματα εκκίνησης ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα ...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17/12/2022

Logo!8 - Smart Buildings and Pump Control

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17/12/2022
Εισαγωγή στο Logo!8. Διαχείριση φορτίων από την οθόνη TDE. Έλεγχος ψύξης – θέρμανσης. Εφαρμογές έξυπνα κτίρια και αυτοματισμοί κτιρίων. Έλεγχος φορτίων και ψύξης θέρμανσης από οθόνη Web LWE Αυτοματισμοί σε αντλιοστάσια...
Δημήτρης Αθανασόπουλος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17/12/2022
Επίδειξη PLC και εξοπλισμού εργαστηρίου, CPU, καρτών αναλογικών και ψηφιακών Εισόδων/Εξόδων (DI, DQ, ΑΙ,AQ). Καλωδίωση κατά PNP και NPN μονάδας PLC S7-1200 με μπουτονιέρα εισόδων. Παρουσίαση Software προγραμματισμού...
Δημήτρης Αθανασόπουλος