financial

E-Learning: Χρηματοοικονομικά

Κατηγορίες E-Learning

v

Τρόπος Παρακολούθησης

v

Βρέθηκαν 17 Σεμινάρια E-Learning

E-Learning Πλατφόρμα 13/03/2018
Ανάλυση και ανάπτυξη της στρατηγικής σημασίας της ύπαρξης του προϋπολογισμού σε μια επιχείρηση. Η έγκαιρη πρόβλεψη αποτρέπει το πρόβλημα πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και είναι πλέον αργά για την επιχείρηση. Τεχνική πρόβλεψ...
E-Learning Πλατφόρμα 13/03/2018
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν μετά το πέρας του σεμιναρίου να κάνουν ανάλυση των στοιχειών οποιοιδήποτε Ισολογισμού καθώς και σύγκριση του με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Κλάδου και θα έχουν μια άρτια γνώση του αντικειμένου....
E-Learning Πλατφόρμα 19/03/2018
Εξοικείωση με την ορολογία και τις σχετικές εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και κυρίως στις Τράπεζες....
E-Learning Πλατφόρμα 19/03/2018
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις απελευθερωμένες αγορές ενέργειας και κυρίως στην ηλεκτρική. Παρουσιάζονται οι διάφοροι μηχανισμοί και συμμετέχοντες σε μια ενεργειακή αγορά ώστε να γίνει κατανοητή η λειτουργία της μέσα και ...
E-Learning Πλατφόρμα 19/03/2018
Ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων παράλληλα με την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και την κριτική θεώρηση σε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Ειδικότερα, το μάθημα επιτυγ...
E-Learning Πλατφόρμα 19/03/2018
Oι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, Ο ισολογισμός των επιχειρήσεων, Ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεων, Απογραφή της περιουσίας, Περί του Λογιστικού Δικαίου (Φορολογικές και Λογιστικές Διατάξεις), Η διπλογραφική μέθοδο...
E-Learning Πλατφόρμα 19/03/2018
Το μάθημα αυτό παρέχει τα εργαλεία στον σύγχρονο επενδυτή προκειμένου να προβεί σε αναλύσεις και επιλογές μετοχών. Το παρόν μάθημα καλύπτει τις θεωρίες και πρακτικές εφαρμογές της σύνθεσης, διαχείρισης και αξιολόγησης χαρτοφυλα...
E-Learning Πλατφόρμα 19/03/2018
Η ενοποίηση των επιχειρησιακών διεργασιών αποτελεί κομβικό στόχο, καθώς δημιουργεί τις συνθήκες για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο κρίσιμων απόψεων λειτουργίας μίας εταιρείας, όπως η τρέχουσα και η προβλεπόμενη ζήτηση, οι δυ...
E-Learning Πλατφόρμα 19/03/2018
Στόχος του εξ’αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά την τεχνική της σύν...
E-Learning Πλατφόρμα 19/03/2018
Στο πλαίσιο της σύγχρονης χρηματοοικονομικής ανάλυσης, ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι διττός. Από τη μία πλευρά προσφέρει τις θεωρητικές πτυχές ώστε οι συμμετέχοντες τόσο σαν άτομα όσο και σαν στελέχη οργανισμών ...
E-Learning Πλατφόρμα 19/03/2018
Τι είναι το transfer Pricing – για ποιους λόγους άρχισε η εφαρμογή του στους πολυεθνικούς ομίλους και πως έχει εξελιχθεί η διαδικασία μεταφοράς τιμών στο διεθνές φορολογικό πλαίσιο. Οδηγίες ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των συναλλαγών με...
E-Learning Πλατφόρμα 19/03/2018
Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τις ναυτικές ασφαλίσεις και ως εκ τούτου πραγματεύεται όλα τα σχετικά με αυτές θέματα ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν πλήρως τις πτυχές των ασφαλίσεων αυτών, τις συσχετίσεις τους και τον τρόπο...
E-Learning Πλατφόρμα 19/03/2018
Το περιεχόμενο του σεμιναρίου θα εστιάσει στην ανάλυση των διαφορετικών τρόπων ναυτιλιακής χρηματοδότησης. Επιπρόσθετα, το σεμινάριο περιλαμβάνει μία σειρά από μελέτες περίπτωσης (case studies) των παραδοσιακών αλλά και των μον...
E-Learning Πλατφόρμα 19/03/2018
Το παρόν σεμινάριο παρουσιάζει, αναλύει και ερμηνεύει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και εστιάζει στις υποχρεώσεις και ευθύνες που υπέχουν τα νομικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι τους, δικηγόροι, λογισ...
E-Learning Πλατφόρμα 19/03/2018
To μάθημα αποσκοπεί στο να ενημερώσει εμπεριστατωμένα αρχάριους αλλά και έμπειρους επαγγελματίες, οικονομικούς διευθυντές, συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη τραπεζών, νομικούς και manager για νέες διαδικασίες προ-πτωχευτικής εξυ...
E-Learning Πλατφόρμα 19/03/2018
Το μάθημα «Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP» μάθημα εστιάζει στην ολοκλήρωση των επιχειρησιακών λειτουργιών και σε προχωρημένα θέματα με χρήση του συστήματος ERP SAP R/3. Συγκεκριμένα, ο κύκλος αυτός ξεκ...
E-Learning Πλατφόρμα 19/03/2018
Στο πλαίσιο της σύγχρονης χρηματοοικονομικής ανάλυσης, ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος προσανατολίζεται στο να προσφέρει τις θεωρητικές γνώσεις και την πιο σύγχρονη προσέγγιση της χρηματοοικονομικής επιστήμης ώστε οι συ...

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας