financial

E-Learning: Χρηματοοικονομικά

Κατηγορίες E-Learning

v

Τρόπος Παρακολούθησης

v

Βρέθηκαν 25 Σεμινάρια E-Learning

E-Learning Πλατφόρμα 20/10/2018
ONLINE απευθείας στον υπολογιστή σας, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε! To e-training της Finance Skills παρέχεται μέσα από δυο προγράμματα: το basic και το premium και γίνεται με τη χρήση χρηματοοικονομικών μοντέλων excel, video ...
Live E-Learning 22/10/2018
Ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο για όσους επιθυμούν να βελτιώσουν ή να ξεκινήσουν τις σπουδές τους στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα), σε ένα πρακτικό και αποτελεσματικό Σεμινάριο...
E-Learning Πλατφόρμα 29/10/2018
To μάθημα αποσκοπεί στο να ενημερώσει αρχάριους αλλά και έμπειρους επαγγελματίες, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη τραπεζών, νομικούς και manager για τα πλαίσια και την λειτουργία νέων και μη ευρέως γνωστών μορφών εταιρικής χρη...
E-Learning Πλατφόρμα 29/10/2018
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη και περιγραφή των βασικών εννοιών και τεχνολογιών του ευρύτερου χώρου της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι τρέχουσες τάσεις και εξελίξεις, τα συστήματα ηλεκτρονικών πλ...
E-Learning Πλατφόρμα 29/10/2018
Να εξοικειώσει τον συμμετέχοντα με το παγκοσμίως πιο δυναμικό προϊόν βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων. ...
E-Learning Πλατφόρμα 29/10/2018
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να κατανοεί τις έννοιες και τα εργαλεία της οικονομικής ορολογίας για να μπορεί να αποδίδει τη σημασία αγγλικών λέξεων σχετικών με την οικονομία,...
E-Learning Πλατφόρμα 29/10/2018
Το μάθημα έχει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει τις βασικές αρχές και τεχνικές αποτιμήσεων επιχειρήσεων (εισηγμένων και μη εισηγμένων στη χρηματιστηριακή αγορά) συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών ιδρυμάτων, οι οποίες χρησιμοποιούν...
E-Learning Πλατφόρμα 29/10/2018
Ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων παράλληλα με την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και την κριτική θεώρηση σε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Ειδικότερα, το μάθημα επιτυγ...
E-Learning Πλατφόρμα 29/10/2018
Oι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, Ο ισολογισμός των επιχειρήσεων, Ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεων, Απογραφή της περιουσίας, Περί του Λογιστικού Δικαίου (Φορολογικές και Λογιστικές Διατάξεις), Η διπλογραφική μέθοδο...
E-Learning Πλατφόρμα 29/10/2018
Το μάθημα αυτό παρέχει τα εργαλεία στον σύγχρονο επενδυτή προκειμένου να προβεί σε αναλύσεις και επιλογές μετοχών. Το παρόν μάθημα καλύπτει τις θεωρίες και πρακτικές εφαρμογές της σύνθεσης, διαχείρισης και αξιολόγησης χαρτοφυλα...
E-Learning Πλατφόρμα 29/10/2018
Η ενοποίηση των επιχειρησιακών διεργασιών αποτελεί κομβικό στόχο, καθώς δημιουργεί τις συνθήκες για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο κρίσιμων απόψεων λειτουργίας μίας εταιρείας, όπως η τρέχουσα και η προβλεπόμενη ζήτηση, οι δυ...
E-Learning Πλατφόρμα 29/10/2018
Στόχος του εξ’αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά την τεχνική της σύν...
E-Learning Πλατφόρμα 29/10/2018
Ο σκοπός των διαλέξεων αυτών είναι διπλός: αφενός στοχεύουµε στο να παρουσιαστεί η βασική θεωρία και η µεθοδολογία των κυριότερων οικονοµετρικών εργαλείων και αφετέρου στην εκπαίδευση των σπουδαστών µέσω της πρακτικής εξάσκησης...
E-Learning Πλατφόρμα 29/10/2018
Στο πλαίσιο της σύγχρονης χρηματοοικονομικής ανάλυσης, ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι διττός. Από τη μία πλευρά προσφέρει τις θεωρητικές πτυχές ώστε οι συμμετέχοντες τόσο σαν άτομα όσο και σαν στελέχη οργανισμών ...
E-Learning Πλατφόρμα 29/10/2018
Το μάθημα εξετάζει την Ισλαμική προσέγγιση στην μοντέρνα τραπεζική και χρηματοοικονομική. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας που λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο της Σαρία και είναι γνωστός ως Ισλαμική Τραπεζική αναμφίβολα μεγεθύνεται με...
E-Learning Πλατφόρμα 29/10/2018
Τι είναι το transfer Pricing – για ποιους λόγους άρχισε η εφαρμογή του στους πολυεθνικούς ομίλους και πως έχει εξελιχθεί η διαδικασία μεταφοράς τιμών στο διεθνές φορολογικό πλαίσιο. Οδηγίες ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των συναλλαγών με...
E-Learning Πλατφόρμα 29/10/2018
Το μάθημα εξετάζει τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας ως εταιρία, δηλαδή ως ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό που λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες ικανοποιούν τα αιτήματα των ιδιοκτητών-μετόχων του. Το μάθημα χωρίζεται σε τρει...
E-Learning Πλατφόρμα 29/10/2018
Το παρόν σεμινάριο παρουσιάζει, αναλύει και ερμηνεύει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και εστιάζει στις υποχρεώσεις και ευθύνες που υπέχουν τα νομικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι τους, δικηγόροι, λογισ...
E-Learning Πλατφόρμα 29/10/2018
To μάθημα αποσκοπεί στο να ενημερώσει εμπεριστατωμένα αρχάριους αλλά και έμπειρους επαγγελματίες, οικονομικούς διευθυντές, συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη τραπεζών, νομικούς και manager για νέες διαδικασίες προ-πτωχευτικής εξυ...
E-Learning Πλατφόρμα 29/10/2018
Το μάθημα «Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP» μάθημα εστιάζει στην ολοκλήρωση των επιχειρησιακών λειτουργιών και σε προχωρημένα θέματα με χρήση του συστήματος ERP SAP R/3. Συγκεκριμένα, ο κύκλος αυτός ξεκ...

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας