psycology

E-Learning: Ψυχολογία

Κατηγορίες E-Learning

v

Τρόπος Παρακολούθησης

v

Βρέθηκαν 29 Σεμινάρια E-Learning

E-Learning Πλατφόρμα 24/02/2018
Γιατί να προτιμήστε το σεμινάριο Δικαστικής Ψυχολογίας & Γραφολογίας του WebSeminars; Γιατί είμαστε οι πρώτοι που το παρείχαμε online στην Ελλαδα. Οι εισηγητές του σεμιναρίου έχουν εμπειρία στην εκπαίδευση του αντικειμένου άνω ...
E-Learning Πλατφόρμα 24/02/2018
Ορισμός του της έννοιας των στόχων, η αναγκαιότητα των στόχων, ωφέλιμος τρόπος τοποθέτησης στόχων, οι «έξυπνοι» στόχοι, οι «παγίδες των στόχων», ο στόχος ως συνδυασμός της επιθυμίας του αθλητή και της άποψης του προπονητή, ο στ...
E-Learning Πλατφόρμα 25/02/2018
Η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στην διαχείριση της απώλειας ανά ηλικίες και επιχειρεί να υποδείξει στους συμμετέχοντες τους τρόπους στήριξης των ατόμων που πενθούν. Παρουσιάζονται βασικές κατευθυντήριες γραμμές για μια αποτελεσ...
E-Learning Πλατφόρμα 28/02/2018
Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη και η ειδίκευση στην επιστήμη της εργοθεραπείας....
E-Learning Πλατφόρμα 28/02/2018
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ειδίκευση στις αρχές συμβουλευτικής που σχετίζονται με την οικογένεια, τα παιδιά και τους εφήβους....
E-Learning Πλατφόρμα 28/02/2018
Αιτίες και μορφές παιδικής επιθετικότητας. Διαταραχές διαγωγής. Ποιος είναι ο ρόλος του γονέα και πως επηρεάζει την συμπεριφορά του παιδιού. Κλινική εικόνα. Τρόποι διαχείρισης και οριοθέτηση. ...
E-Learning Πλατφόρμα 01/03/2018
Το σεμινάριο στοχεύει να ενημερώσει τους ειδικούς της ψυχικής υγείας και να προσφέρει εξειδικευμένη γνώση στην νευροψυχολογία της μείζωνος κατάθλιψης και της σχιζοφρένειας. Το σεμινάριο θα τους βοηθήσει στην κλινική τους πρακτι...
E-Learning Πλατφόρμα 01/03/2018
Το σεμινάριο θα ενημερώσει τους ειδικούς της ψυχικής υγείας και θα προσφέρει εξειδικευμένη γνώση στην αξιολόγηση και αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών μέσα από το πρίσμα της νευροψυχολογίας και της λογοθεραπείας. Ο γρήγορος...
E-Learning Πλατφόρμα 01/03/2018
Το ψυχολογικό πρόγραμμα - σεμινάριο στοχεύει στο να βοηθήσει τα άτομα που θα το παρακολουθήσουν να μάθουν ψυχολογικές τεχνικές και στρατηγικές αντιμετώπισης των αρνητικών συναισθημάτων και του άγχους....
E-Learning Πλατφόρμα 01/03/2018
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου μια εισαγωγή στις θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν τα σχέδια και τις ζωγραφιές των παιδιών και τα εξελικτικά τους στάδια....
E-Learning Πλατφόρμα 03/03/2018
Γιατί να προτιμήστε το σεμινάριο Δικαστικής Ψυχολογίας & Γραφολογίας του WebSeminars; Γιατί είμαστε οι πρώτοι που το παρείχαμε online στην Ελλαδα. Οι εισηγητές του σεμιναρίου έχουν εμπειρία στην εκπαίδευση του αντικειμένου άνω ...
E-Learning Πλατφόρμα 04/03/2018
Η διαδικασία του πένθους είναι μια απλή και ταυτόχρονα δύσκολη διαδικασία. Η τέταρτη ενότητα εστιάζεται στους παράγοντες που δυσχεραίνουν την διαδικασία του πένθους. Μελετάμε τις προσωπικές μας αντιδράσεις απέναντι στο πένθος, ...
E-Learning Πλατφόρμα 05/03/2018
Σκοπός του Diploma είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις δεξιότητες που απαιτεί η διαχείριση των ανθρώπων, των σχέσεων, και των καταστάσεων μέσα στον χώρο της εργασίας, την ανάπτυξη κλίματος συνεννόησης και ...
E-Learning Πλατφόρμα 05/03/2018
Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π....
E-Learning Πλατφόρμα 06/03/2018
Οι συμμετέχοντες να ανακαλύψουν την δεξιότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης, για τον εαυτό τους και τους άλλους. Να εξελίξουν τις δεξιότητες που διαθέτουν στους τομείς της συναισθηματικής νοημοσύνης και της καθοδήγησης των ομά...
E-Learning Πλατφόρμα 07/03/2018
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις ατομικές διαφορές και τους ποικίλους τύπους προσωπικοτήτων, να αντιληφθούν τη δυναμική της προσωπικότητάς τους, να ενισχύσουν την επικοινωνία και τη ...
E-Learning Πλατφόρμα 07/03/2018
Κλινική εικόνα και συμπεριφορές εκδήλωσης άγχους στα παιδιά. Οι επιπτώσεις του άγχους στο παιδί. Τα κοινωνικά άγχη. Τρόποι αντιμετώπισης....
E-Learning Πλατφόρμα 11/03/2018
Στην 5η ενότητα εμπλουτίζουμε τις γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τη διαδικασία του πένθους και του θρήνου. Αναφερόμαστε στα στάδια της Elisabeth Kubler Ross, μελετάμε τις τέσσερις βασικές αντιδράσεις του J. Bowlby, και το...
E-Learning Πλατφόρμα 14/03/2018
Διαφορές μεταξύ φόβου και φοβίας. Ποιοι είναι οι παιδικοί φόβοι και πως μαθαίνουμε να φοβόμαστε. Τρόποι διαχείρισης....
E-Learning Πλατφόρμα 19/03/2018
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναλύσει τα συμπτώματα του άγχους, τις πηγές και τις αιτίες που το προκαλούν και να συμβάλει με εφικτές προτάσεις και ιδέες στη μείωση της έντασης από το άγχος και να προτείνει μεθόδους συνεργασία...

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας