Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Business Management - Επιχειρηματικότητα & Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Skillbox.gr - E-Learning Education
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Ανδρέας Ρεβάνογλου | Οικονομολόγος
Ο Ανδρέας Ρεβάνογλου έχει σπουδάσει Οικονομικά/Διοίκηση Επιχειρήσεων και κατέχει MBA και MSc in Health Management. Διαθέτει 28ετή εμπειρία στον χώρο της Οικονομικής Διοίκησης, σε Ελληνικές εταιρίες και πολυεθνικές. Διδάσκει στα μεταπτυχιακά προγράμματα Οικονομίας και Διοίκησης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του ΔΣ του Νοσοκομείου Παπαγεώργιου και μέλος της επιτροπής ελέγχου του ίδιου Νοσοκομείου και επίσης μέλος επιτροπής ελέγχου στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Δρ. Ιωάννης Γεωργόπουλος | Λογιστής φοροτεχνικός Α’ τάξης
Ο Δρ. Ιωάννης Γεωργόπουλος έχει σπουδάσει Οικονομικά/Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος διδακτορικού στα Οικονομικά -Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Είναι λογιστής φοροτεχνικός Α’ τάξης, έχει εργαστεί ως λογιστής, οικονομικός διευθυντής στη βιομηχανία, έχει ασχοληθεί με έρευνες και μελέτες.

Σε ποιους απευθύνεται

- Στον υποψήφιο νέο επιχειρηματία o οποίος αναζητά στήριξη και καθοδήγηση στα πρώτα επιχειρηματικά του βήματα
- Στον επιχειρηματία που θέλει να αναδιοργανώσει, να εκσυγχρονίσει και να επεκτείνει την επιχείρηση του
- Στους εργαζόμενους που δεν έχουν οικονομικές σπουδές και επιθυμούν μια πρώτη προσέγγιση σε θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής λειτουργίας αλλά και σε θέματα επιχειρηματικότητας, δημιουργικής σκέψης και καινοτομίας

Περιγραφή σεμιναρίου

Ο υποψήφιος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοεί – εμβαθύνει στην έννοια και το περιεχόμενο των όρων "επιχειρηματικότητα", "δημιουργική σκέψη" και "καινοτομία"
 • Να συνειδητοποιεί την αναγκαιότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού, να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία και τα κριτήρια αξιολόγησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου
 • Να κατανοεί τη σημασία της έρευνας αγοράς, να γνωρίζει τη μεθοδολογία διενέργειας των ερευνών
 • Να γνωρίζει την έννοια και το περιεχόμενο του Marketing, τους στόχους, τις τακτικές και τις στρατηγικές του
 • Να δημιουργεί ένα στοιχειώδες σχέδιο Marketing για την επιχείρησή του
 • Να είναι σε θέση να αξιολογεί και να επιλέγει την κατάλληλη νομική μορφή για την επιχείρησή του και να γνωρίζει τις νομικές, διαχειριστικές και φορολογικές επιπτώσεις από τη συγκεκριμένη επιλογή.
 • Να καταρτίζει ένα πλήρες και περιεκτικό επιχειρηματικό σχέδιο και να αξιολογεί τις πιθανές χρηματοδοτικές πηγές
 • Να γνωρίζει βασικά στοιχεία για τον τρόπο λογιστικής παρακολούθησης καθώς και τον τρόπο σύνταξης και το περιεχόμενο των λογιστικών καταστάσεων
 • Να κατανοεί τη σημασία και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η τιμολόγηση, η κοστολόγηση, η διαχείριση των αποθεμάτων και η σύνταξη των προϋπολογισμών
 • Να αναλύει, να αξιολογεί και να επιλέγει τρόπους για δραστικό περιορισμό λειτουργικών δαπανών, δημιουργικά και όχι καταστροφικά
 • Να υπολογίζει με απλό τρόπο το νεκρό σημείο λειτουργίας της επιχείρησης
 • Να γνωρίζει τον τρόπο υπολογισμού και να κατανοεί τη σημασία και την έννοια των δεικτών κερδοφορίας, ρευστότητας και αποδοτικότητας για την επιχείρηση

Πληροφορίες συμμετοχής

 • Αποκτήστε αναγνωρισμένη πιστοποίηση από την ΑCΤΑ - Ολοκληρώστε επιτυχώς την τελική αξιολόγηση και αποκτήστε τη βεβαίωση παρακολούθησης του πιστοποιημένου προγράμματος από την ΑCΤΑ - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση - E-Learning

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή