Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια: Αυτοματισμοί / PLC (5)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/12/2022
Βασικές Αρχές Ψύξης Τι είναι η ψύξη. Λόγοι και μέθοδοι ψύξης προϊόντων. Ορισμοί: Πίεση, Κενό, Θερμότητα-Θερμοκρασία, Έργο – Ενέργεια – Ισχύς, Ειδική θερμότητα-Θερμοχωρητικότητα-Μετάδοση Θερμότητας: Αγωγιμότητα, μεταφορά, ακτινοβολία. Ορισμοί και...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17/12/2022

Logo!8 - Smart Buildings and Pump Control

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17/12/2022
Εισαγωγή στο Logo!8. Διαχείριση φορτίων από την οθόνη TDE. Έλεγχος ψύξης – θέρμανσης. Εφαρμογές έξυπνα κτίρια και αυτοματισμοί κτιρίων. Έλεγχος φορτίων και ψύξης θέρμανσης από οθόνη Web LWE Αυτοματισμοί σε αντλιοστάσια...
Δημήτρης Αθανασόπουλος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17/12/2022
Επίδειξη PLC και εξοπλισμού εργαστηρίου, CPU, καρτών αναλογικών και ψηφιακών Εισόδων/Εξόδων (DI, DQ, ΑΙ,AQ). Καλωδίωση κατά PNP και NPN μονάδας PLC S7-1200 με μπουτονιέρα εισόδων. Παρουσίαση Software προγραμματισμού...
Δημήτρης Αθανασόπουλος
ΑΘΗΝΑ 06/02/2023
Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες για το στήσιμο μιας απλής εφαρμογής προγραμματιζόμενου αυτοματισμού με χρήση των PLC της S 7 – 300, καθώς επίσης και η ανάγνωση-κατανόηση ενός ήδη υπάρχοντος ...
ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
ΑΘΗΝΑ 24/04/2023
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο συμμετέχοντες να κατανοήσουν μέσω πρακτικών παραδειγμάτων τις βασικές έννοιες του αυτοματισμού βιομηχανικών διεργασιών και των συστημάτων SCADA με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (Programmable ...
ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1